DIG IN LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Dig in là gì

*
*
*

dig
*

dig /dig/ danh từ sự đào, sự bới, sự xới, sự cuốc (đất) sự thúc; cú thúcto lớn give someone a dig in the ribs: thúc vào sườn ai sự chỉ trích cay độca dig at someone: sự chỉ trích ai cay độc (khảo cổ học) (thông tục) sự knhị quật (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sinch viên học tập gạo nước ngoài cồn tự dug hướng đến, xới, cuốc (đất...)khổng lồ dig a hole: đào một cái lỗto lớn dig potatoes: bươi khoai thúc, án sâu, thọc sâuto dig a strichồng inkhổng lồ the sand: ấn sâu dòng gậy xuống cátto lớn dig somebody toàn thân in the ribs: thúc vào sườn ai moi ra, tìm rato lớn dig the truth out of somebody: moi thực sự sống ai (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chăm chú tới (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ), (trường đoản cú lóng) đọc rõ nội động từ tìm hiểu, xới, cuốcto dig for gold: đào tìm kiếm vàng ((thường) + into), for moi móc, tra cứu tòi, nghiên cứuto lớn dig for information: moi móc tin tứcto dig inlớn an author: nghiên cứu và phân tích tra cứu tòi ở 1 tác giả (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học gạokhổng lồ dig down đào (móng tường...) đến đổ xuốngkhổng lồ dig fỏ soi mói, tìm kiếm tòito dig from đào lên, moi lênkhổng lồ dig in (into) thúc, ấn sâu, thọc tập (dòng thúc ngựa, đầu mũi kiếm...) chôn vùikhổng lồ dig oneself in: ẩn bản thân (bằng phương pháp đào hàm trú ẩn...)lớn dig out đào ra, moi ra, knhị quật; tìm kiếm ralớn dig out a secret: moi ra được một điều túng thiếu mậtlớn dig up xới (đất); đào lên, bới lên (khoai vệ...) (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) dấn, lĩnh (tiền)to lớn dig a pit for someone (xem) pit
đàođào đấtkhaiLĩnh vực: xây dựngđào hố móngdig pitdò xét bởi giếng

Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng chuyền

DIG : a slang for the art of passing an attacked ball cthất bại lớn the floor. <12th century. Origin ?>

CỨU BÓNG: rượu cồn tác đệm láng lúc láng rơi gần cho tới sàn. 1. cứu giúp ( đgt ) : giúp sức, vớt kéo ra khỏi tai nạn ngoài ý muốn

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): dig / dug / dug


*

Xem thêm: Diễn Viên Sam Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diễn Viên Sam

*

*

dig

Từ điển Collocation

dig noun

1 hard push

ADJ. sharp

VERB + DIG give She gave sầu hyên a sharp dig in the ribs. | feel, get

PHRASES a dig in the ribs

2 critical remark

ADJ. little | sly I resisted the temptation khổng lồ get in a sly dig at Fred.

VERB + DIG get in, have, make

PREP. ~ about, ~ at They were having a little dig at her about the way she tells everybody else what lớn bởi.

3 in the ground

ADJ. archaeological

VERB + DIG go on I went on an archaeological dig over the summer.

DIG + VERB reveal sth The dig revealed the site of a Roman villa.

Từ điển WordNet


n.

a small gouge (as in the cover of a book)

the book was in good condition except for a dig in the baông xã cover

v.


English Slang Dictionary

1. to understand:"can you dig it?" 2. to lớn like 3. lớn work hard, especially for an examination

File Extension Dictionary

Text DocumentSound Designer Audio FileDigiliên kết Format

English Synonym and Antonym Dictionary

digs|dug|diggingsyn.: excavate gouge scoop tunnelant.: bury
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88