Digger là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Digger là gì

The use of steam diggers has been sanctioned at three points, where the depth of cutting is very considerable.
There is no doubt that illegal badger diggers would be more likely to be convicted under these proposals.
Legislation should be directed at badger diggers & badger baiters, who cause appalling cruelty khổng lồ badgers.
Therefore, we must find a means of distinguishing between legitimate terrier men và badger diggers.
I am also in some trepidation at the thought of motor mowers or other gardening và agricultural equipment, small diggers & tractors, being demonstrated!
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tải Download Halo 4 Heroes Theme, Where Stories Live

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語