Drive Through Là Gì

Người toàn nước ngơi nghỉ Nước Hàn rất có thể áp dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi và quan sát tình hình lây nhiễm của dịch viêm phổi cung cấp sinh hoạt Nước Hàn cũng như những vị trí người bị bệnh đã đi vào nhằm rời không trở nên truyền nhiễm.