Ebt Là Gì

Lợi nhuận trước thuế tuyệt thu nhập cá nhân trước thuế (tiếng Anh: Earnings Before Tax, viết tắt: EBT) giám sát công dụng tài thiết yếu của công ty, được xem toán bằng cách lấy lệch giá trừ ngân sách, không bao gồm thuế.

Bạn đang xem: Ebt là gìLợi nhuận trước thuế (Earnings Before Tax)

Định nghĩa

Lợi nhuận trước thuế xuất xắc thu nhập trước thuế vào tiếng Anh là Earnings Before Tax.Lợi nhuận trước thuế thống kê giám sát tác dụng tài chủ yếu của người sử dụng, được xem tân oán bằng phương pháp rước doanh thu trừ chi phí, không bao gồm thuế.

khác lại và ý nghĩa sâu sắc của tiêu chí EBT

- EBT là một mục trên báo cáo tác dụng vận động kinh doanh (P&L) của người tiêu dùng. EBT cho biết thêm thu nhập của người sử dụng trong mối tương tác với giá vốn hàng chào bán (COGS), lãi vay, khấu hao, ngân sách bán sản phẩm, ngân sách cai quản lí công ty lớn và các chi phí chuyển động khác được khấu trừ trường đoản cú tổng doanh thu.

- EBT là tiền được cất giữ vào nội bộ của một cửa hàng trước khi trừ chi phí thuế. EBT là thước đo kế tân oán của ROI vận động và ko buổi giao lưu của một chủ thể.

Tất cả những cửa hàng tính toán thù EBT Theo phong cách như là nhau, và kia là một trong những "tỉ lệ thành phần thuần túy", tức thị nó thực hiện các số lượng được tìm thấy trên báo cáo các khoản thu nhập.

Các công ty đối chiếu với kế toán rút ra EBT thông qua báo cáo tài chính cụ thể kia. Một công ty thứ nhất vẫn ghi nhấn lệch giá của nó sinh hoạt dòng đầu tiên.

Xem thêm:

Ví dụ

Nếu một công ty cung cấp 30 sản phẩm với cái giá 1.000 đô la/sản phẩm vào thời điểm tháng 1, lệch giá của khách hàng trong tầm thời hạn này là 30.000 đô la. chúng tôi tốn 100 đô la nhằm cấp dưỡng một thành phầm, do đó giá bán vốn mặt hàng chào bán vào thời điểm tháng một là 3.000 đô la. Điều này Có nghĩa là doanh thu thuần của khách hàng là 27.000 đô la (30.000 - 3.000 = 27.000).

Sau lúc 1 đơn vị khẳng định doanh thu thuần, cửa hàng sẽ tính toàn bộ những chi phí vận động cùng nhau với trừ đi số lượng kia từ tổng lợi nhuận. Chi phí buổi giao lưu của một chủ thể hoàn toàn có thể bao gồm đa số ngân sách liên quan mang đến vận động mỗi ngày của doanh nghiệp, chẳng hạn như chi phí lương, chi phí công, tiền thuê đơn vị cùng các ngân sách khác.

Nếu chủ thể là 1 công ty technology bao gồm vốn đầu tư đáng kể vào nguồn nhân lực, cửa hàng có thể tốn 10.000 đô la một tháng để trả lương cùng tiền mướn các tháng là một.000 đô la.

Từ đó ta xác minh được các khoản thu nhập thu được trước lãi vay, thuế, và khấu hao (EBITDA) là 16.000 đô la. (27.000 - 11.000 = 16.000)

Giả sử đơn vị không cài tài sản vật dụng chất và cầm vào kia chọn mướn laptop với không gian máy chủ tự Amazon, các khoản thu nhập của công ty trước lãi vay mượn và thuế (EBIT) cũng trở thành bằng 16.000 đô la. Nếu nó có một.000 đô la ngân sách lãi vay mượn các tháng, thì EBT của chính nó đã là 15.000 đô la.

Mối tương tác thân EBT cùng EBIT

- Lợi nhuận trước thuế (EBT) phản ánh lợi nhuận chuyển động giành được từng nào trước khi tính thuế, trong lúc lợi nhuận trước lãi vay mượn cùng thuế (EBIT) không bao gồm cả thuế và chi phí lãi vay.