EPI LÀ GÌ

Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu và Đào tạo Công bố Loại hình công bố Chủ đề công bố Đóng góp chính sách Tài nguyên Chỉ số hiệu quả môi trường (Environmental Performance Index – EPI) là một loại chỉ số tổng hợp được Trung tâm Chính sách và Luật Môi trường Yale (YCELP) thuộc Đại học Columbia xây dựng với mục đích đánh giá tính bền vững về môi trường tại các quốc gia trên thế giới.

Bạn đang xem: Epi là gì

Bạn đang xem: Epi là gì

 

1. TỔNG QUAN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG EPI“Bền vững môi trường” được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của nước ta. Việc đánh giá quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững từ nội dung của các chính sách phát triển này cũng như các chính sách bảo vệ môi trường sẽ là nền tảng cho quá trình hoạch định, điều chỉnh và theo dõi sự tiến bộ trong việc thực thi chính sách của các cơ quan có thẩm quyền.Trên thế giới, các phương pháp đánh giá hoạt động môi trường dựa trên số liệu thu thập được với mức độ tin cậy cao đã được xây dựng và tiến hành thực nghiệm ở cấp độ quốc gia, đây sẽ là hướng tiếp cận để xây dựng một phương pháp đánh giá ở cấp độ địa phương, và một trong số các phương pháp đánh giá ấy là chỉ số đánh giá hoạt động môi trường toàn cầu EPI.Chỉ số đánh giá hoạt động môi trường (Environmental Performance Index – EPI, chỉ số hiệu quả môi trường, chỉ số thành tích môi trường, chỉ số năng lực quản lý môi trường) là một loại chỉ số tổng hợp được Trung tâm Chính sách và Luật Môi trường Yale (YCELP) thuộc Đại học Columbia xây dựng với mục đích đánh giá tính bền vững về môi trường tại các quốc gia trên thế giới.EPI được tính toán từ nhiều chỉ số thành phần và các thành phần này được phân chia thành hai nhóm lớn:

???? Nhóm I: Đo lường những nỗ lực giảm áp lực lên môi trường về sức khỏe con người, được gọi là nhóm chỉ số sức khỏe môi trường (Environmental Health).

Xem thêm: Cách Chơi 7 Viên Ngọc Rồng 3, Cách Chơi Game 7 Viên Ngọc Rồng 3

???? Nhóm II: Đo lường việc giảm những mất mát hay suy giảm hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên, được đưa vào nhóm chỉ số tính bền vững hệ sinh thái (Ecosystem Vitality).

Năm 2012, YCELP đã công bố báo cáo EPI tại Diễn đàn Kinh tế thế giới nhằm mục đích xếp hạng (EPI rank) và đánh giá xu hướng (Trend EPI rank) về tính hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường ở 132 quốc gia, từ đó cho phép xác định được các quốc gia nào đang có sự cải thiện và quốc gia nào đang có sự suy giảm.

 


*
*

Hình 3: Chỉ số thành phần môi trường của Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN

 

Tài liệu tham khảo:

– Báo cáo tóm tắt: https://epi.yale.edu/downloads/epipolicymakersummaryr9.pdf

– Đánh giá EPI của Việt Nam https://epi.yale.edu/sites/default/files/files/VNM_EPI2020_CP.pdf

| W88Vuive