Est là gì

written abbreviation for established: used with a date lớn show when a company or organization was begun:

Bạn đang xem: Est là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


abbreviation for estimated, used khổng lồ show that a figure has been calculated using some guesses & may not be exact:
abbreviation for Eastern Standard Time: the time on the eastern coast of the United States và Canada:
*

*

*

*

Xem thêm: Cách Xem Gà Chọi Đòn Hay “Bách Chiến Bách Thắng”, Cách Chọn Gà Chọi Hay Qua 7 Bước Xem Tướng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
| W88Vuive | xosoketqua.com