Ethnic là gì

Thêm đầy đủ ví dụ The differences in parent income và education by ethnithành phố are startling.He was a Trinidadian of Indian ethniđô thị.He writes on ethnithành phố cùng other topics for an trực con đường journal. Statistical information by ethnicity was available.This can help people of different ethnicities cùng backgrounds phệ understand one another.I would never discriminate against someone from another ethnithành phố.

Muốn học thêm?

Đổi bắt đầu vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ Cambridge.Học phần đa từ bạn cần xúc tiếp một phương thức lạc quan.


Bạn đang xem: Ethnic là gì

Bài Viết: Ethnicity là gì

Từ Cambridge English Corpus Từ Cambridge English Corpus Cross-cutting subject areas include children và the family, disability, gender, mental health, old age, race/ethnicity cùng young people. Từ Cambridge English Corpus The central claim of this book is that identities such as gender và ethnicity are achieved, not genetically ascribed. Từ Cambridge English Corpus Some of the differences between participants that we initially ascribed béo ethnicity, such as self-rated health, were strongly influenced by sample selection. Từ Cambridge English Corpus As a result, many rulers turned bự parochial và exclusive identity groups, such as ethnicity, for tư vấn. Từ Cambridge English Corpus Từ Cambridge English Corpus Relative sầu risks adjusted for gender, age in 1981, socio-economic status, self-reported ethnicity cùng marital status in 1981. Từ Cambridge English Corpus Relative sầu risks adjusted for gender, age in 1981, socio-economic status, self-reported ethnicity cùng marital status in1981. Từ Cambridge English Corpus ethnicity noun , at ethnic Xem toàn bộ hầu hết định nghĩa Thêm đặc tính có ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của công ty yêu cầu thực hiện tiện lợi size tìm kiếm miễn giá thành của Shop chúng tôi.Search ứng dụng từ bỏ điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức hiện nay và chắc chắn rằng rằng bạn không lúc nào trôi mất xuất phát từ 1 lần tiếp nữa.Học tập Học tập Từ new Hỗ trợ Trong in dán Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng phương pháp thức nháy lưu ban con chuột Những tiện nghi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Diễn ra Diễn ra Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ lưu giữ and Riêng tứ Corpus Những quy cách cần áp dụng Đăng ký kết miễn tổn phí and dấn quyền truy cập vào content quánh quyền: Những vẻ ngoài để tạo ra đều list tự & bài trắc nghiệm của riêng bạn Những danh sách tự đc san sẻ bởi làng hội những người dân mê say từ bỏ điển của chúng tôi } } }} } }} } } }} } }


Bài Viết: Ethnithành phố Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://realchampionshipwrestling.com Ethnithành phố Là Gì – Nghĩa Của Từ : Ethnicity


Related


Xem thêm: Tuấn Hưng Bao Nhiêu Tuổi - Sự Nghiệp Và Đời Tư Của Nam Ca Sĩ

About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của mình, email, và trang web vào trình coi ngó này cho lần phản hồi tiếp nối của tớ.