Frozen Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Frozen là gì

when a ngân hàng account, etc. is frozen, it is not able lớn be used because of a government or court order:
Court bailiffs have ordered that the company"s bank accounts be frozen while the fraud charge is investigated.
*

lớn give sầu something, especially money, in order to lớn provide or achieve sầu something together with other people

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Get Paid Là Gì ? Cosmo Payment: Online Payment Solutions

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語