GIẢI 1000 BÀI TẬP CỦA THẦY NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG

Đây là realchampionshipwrestling.com tổng hợp đề bài bác 1000 bài xích tập Kỹ Thuật Lập Trình vì thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang biên soạn.

Bạn đang xem: Giải 1000 bài tập của thầy nguyễn tấn trần minh khang

Nguồn bài xích tập rất nhiều mẫu mã với đa dạng chủng loại. Bài dễ tất cả, bài bác cực nhọc cũng có. Nhưng quan trọng đặc biệt là càng tởm qua đông đảo bài bác tập thì chúng ta ngày càng code cứng rộng.

Theo tương tương truyền trường hợp ai có tác dụng những bài bác tập thì bạn ấy càng đi hết sức xa nữa vào sự nghiệp lập trình sẵn. Nhìn 1000 bài bác tập hết sức béo tốt vậy chứ không khó khăn đâu các bạn. Những bài tập được thu xếp theo đồ vật từ bỏ bài xích trước là nền tảng gốc rễ để gia công gần như bài xích tiếp theo sau. Thật là huyền ảo đề xuất không nào?

Mình đang liệt kê những bài xích tập theo từng chương để chúng ta chú ý cho đỡ ngán. Ở bài đầu tiên này bản thân đang liệt kê chương thơm 1 của 1000 bài bác tập Kỹ Thuật Lập Trình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minch Khang nhé:

Chương thơm 1: Lưu vật dụng thuật toán

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n

Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n

Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 01/05 + … + 1/(2n + 1)

Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)

Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1

Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + 2n + 1/ 2n + 2

Bài 9: Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N

Bài 10: Tính T(x, n) = x^n

Bài 11: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N

Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Bài 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n

Bài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1

Bài 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + …..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Butterfly Liên Quân Mobile Mùa 18, Butterfly Liên Quân

+ 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Bài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N

Bài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!

Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!

Bài 20: Liệt kê tất cả những “ước số” của số ngulặng dương n

Bài 21: Tính tổng toàn bộ những “ ước số” của số nguyên ổn dương n

Bài 22: Tính tích toàn bộ các “ước số” của số nguyên ổn dương n

Bài 23: Đếm con số “ước số” của số ngulặng dương n

Bài 24: Liệt kê toàn bộ những “ước số lẻ” của số nguyên ổn dương n

Bài 25: Tính tổng toàn bộ các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài 26: Tính tích toàn bộ những “ước số lẻ” của số ngulặng dương n

Bài 27: Đếm con số “ước số chẵn” của số ngulặng dương n

Bài 28: Cho số ngulặng dương n. Tính tổng các ước số nhỏ rộng chính nó

Bài 29: Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. lấy một ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25

Bài 30: Cho số ngulặng dương n. Kiểm tra coi n có phải là số triển khai xong tuyệt không

Bài 31: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra coi n liệu có phải là số nguim tố tuyệt không

Bài 32: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương thơm hay không

Bài 33: Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+….+CanBac2(2 + CanBac2(2)))) gồm n dấu căn

Bài 34: Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n – 1 + CanBac2( n – 2 + … + CanBac2(2 + CanBac2(1) bao gồm n vệt căn

Bài 36: Tính S(n) = CanBac2(n! + CanBac2((n-1)! +CanBac2((n – 2)! + … + CanBac2(2!) + CanBac2(1!)))) tất cả n lốt căn

Bài 37: Tính S(n) = CanBac N(N + CanBac N – 1(N – 1 + … + CanBac3(3 + CanBac2(2))) gồm n – 1 vết căn

Bài 38: Tính S(n) = CanBac N + 1(N + CanBac N(N – 1 +…+CanBac3(2 + CanBac2(1)))) gồm n dấu căn

Bài 39: Tính S(n) = CanBac N + 1(N! + CanBacN((N – 1)! + … + CanBac3(2! + CanBac2(1!))) gồm n vệt căn

Bài 40: Tính S(n) = CanBac2(x^n + CanBac2(x^n-1 + … + CanBac2(x^2 + CanBac2(x)))) gồm n dấu căn

Bài 41: Tính S(n) = 1 / (1 + 1 / ( 1 + 1 / (…. 1 + 1 / 1 + 1))) có n vết phân số

Bài 42: Cho n là số nguyên ổn dương. Hãy tìm quý giá nguyên ổn dương k lớn số 1 làm sao để cho S(k)