Giải đề thi đại học môn lý khối a năm 2014

Đề thi ĐH Môn Lý kăn năn A, Amột năm năm trước. ĐỀ THI và ĐÁP ÁN được trình diễn đầy đủ, cụ thể với chi tiết. Bạn hoàn toàn có thể coi nhắc nhở câu trả lời đề thi Môn Lý năm trước cũng như tra lời giải đề thi ĐH môn Môn Lý Khối hận A năm 2014 chính thức từ cỗ GD&ĐT. 

Đề thi đại học môn Vật Lý Kăn năn A, Amột năm năm trước – Mã đề 825

*

*

*

*

*

Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 :

Đáp án Đại Học năm trước môn Lý kân hận A, A1 mã đề 825: 1d ,2a ,3b ,4a ,5b ,6d ,7a ,8d ,9b ,10a ,11c ,12d ,13b ,14b ,15a ,16a ,17b ,18c ,19c ,20c ,21c ,22d ,23d ,24c ,25a ,26c ,27b ,28c ,29d ,30a ,31d, 32b ,33a ,34c ,35a ,36d ,37b ,38a ,39c ,40b ,41d ,42d ,43b ,44d ,45d ,46b ,47a ,48b ,49c ,50cĐáp án Đại Học 2014 môn Lý kân hận A, A1 mã đề 493: 1d ,2b ,3b ,4a ,5a ,6d ,7d ,8b ,9c ,10c ,11a ,12b ,13c ,14d ,15c ,16a ,17b ,18d ,19a ,20c ,21b ,22d ,23b ,24a ,25b ,26d ,27b ,28c ,29c ,30c ,31d, 32b ,33c ,34a ,35a ,36a ,37d ,38b ,39a ,40d ,41c ,42a ,43a ,44c ,45a ,46c ,47d ,48c ,49d ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý kân hận A, A1 mã đề 746: 1d ,2b ,3d ,4b ,5d ,6a ,7c ,8c ,9a ,10c ,11c ,12b ,13a ,14c ,15a ,16b ,17b ,18a ,19c ,20d ,21d ,22b ,23c ,24c ,25a ,26b ,27d ,28a ,29d ,30b ,31a, 32c ,33b ,34c ,35A ,36d ,37a ,38b ,39c ,40d ,41b ,42d ,43c ,44b ,45b ,46d ,47a ,48d ,49d ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 319: 1c ,2b ,3b ,4d ,5c ,6d ,7d ,8a ,9a ,10a ,11a ,12b ,13d ,14b ,15b ,16d ,17c ,18b ,19d ,20c ,21d ,22a ,23b ,24a ,25a ,26a ,27c ,28c ,29b ,30b ,31c, 32c ,33c ,34d ,35b ,36a ,37b ,38b ,39d ,40d ,41b ,42d ,43d ,44a ,45c ,46b ,47a ,48a ,49c ,50d

Đáp án Đại Học năm trước môn Lý khối A, A1 mã đề 692: 1a ,2b ,3a ,4a ,5c ,6a ,7d ,8d ,9d ,10d ,11b ,12d ,13b ,14a ,15a ,16d ,17b ,18a ,19b ,20c ,21a ,22c ,23c ,24c ,25b ,26d ,27a ,28c ,29a ,30a ,31a, 32b ,33d ,34c ,35d ,36b ,37a ,38d ,39c ,40b ,41c ,42d ,43b ,44c ,45c ,46a ,47b ,48b ,49b ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý kân hận A, A1 mã đề 259: 1c ,2a ,3d ,4b ,5c ,6d ,7c ,8b ,9b ,10b ,11a ,12d ,13d ,14d ,15b ,16a ,17d ,18b ,19c ,20a ,21a ,22a ,23b ,24b ,25c ,26c ,27b ,28b ,29d ,30c ,31c, 32d ,33d ,34a ,35b ,36c ,37a ,38d ,38b ,40d ,41c ,42d ,43a ,44d ,45a ,46c ,47c ,48b ,49b ,50c