GIẢI ĐỀ THI TOÁN ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009

2. Với các quý hiếm nào của m, phương thơm trình x2| x2 -2 | = m gồm đúng 6 nghiệm thực phân minh ?


Bạn đang xem: Giải đề thi toán đại học khối b năm 2009

*
1 trang
*
ngochoa2017
*
690
*
0Download

Xem thêm: Minh Thuận ( Ca Sĩ Hà Vân Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Hà Vân: Tôi Có Duyên Lớn Với Bolero

Bạn vẫn xem tư liệu "Đề cùng giải đáp thi tuyển chọn sinh đại học năm 2009 môn: Toán; khối: B", nhằm cài tài liệu cội về thiết bị bạn clichồng vào nút DOWNLOAD làm việc trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: B Thời gian làm cho bài: 180 phút, không kể thời hạn phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số (1). 42 4y x x= − 21. Khảo sát sự biến đổi thiên cùng vẽ thiết bị thị của hàm số (1). 2. Với những quý giá nào của phương thơm trình ,m 2 2| 2 |x x m− = tất cả đúng 6 nghiệm thực phân biệt ? Câu II (2,0 điểm) 1. Giải pmùi hương trình 3sin cos sin 2 3cos3 2(cos4 sin ).x x x x x x+ + = + 2. Giải hệ pmùi hương trình 2 2 21 7( , ).1 13xy x yx yx y xy y+ + =⎧ ∈⎨ + + =⎩Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 3213 ln .( 1)xI dx+= +∫ x Câu IV (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác . " " "ABC A B C tất cả " ,BB a= góc giữa con đường thẳng "BB cùng khía cạnh phẳng bằng tam giác (ABC)60 ;D ABC vuông tại cùng C nBAC = 60 .D Hình chiếu vuông góc của điểm "B lên khía cạnh phẳng ( )ABC trùng cùng với trọng tâm của tam giác .ABC Tính thể tích khối tứ đọng diện "A ABC theo .a Câu V (1,0 điểm) Cho các số thực ,x y biến hóa cùng thỏa mãn ( )3 4 2.x y xy+ ≥ Tìm cực hiếm bé dại độc nhất của biểu thức +4 4 2 2 2 23( ) 2( ) 1A x y x y x y= + + − + + . PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinc chỉ được làm một trong các nhị phần (phần A hoặc B) A. Theo lịch trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ mang đến con đường tròn ,Oxy 2 2 4( ) : ( 2)5C x y− + = cùng hai đường trực tiếp 1 : 0x y ,Δ − = Xác định toạ độ tâm 2 : 7 0x yΔ − = . K với tính nửa đường kính của mặt đường tròn ( biết con đường tròn xúc tiếp với những mặt đường trực tiếp cùng trung khu 1);C 1( )C1 2,Δ Δ K nằm trong con đường tròn ( ).C2. Trong không khí cùng với hệ toạ độ đến tứ diện ,Oxyz ABCD gồm những đỉnh cùng Viết pmùi hương trình phương diện phẳng trải qua làm thế nào để cho khoảng cách trường đoản cú mang đến bằng khoảng cách từ mang lại ( (1;2;1), ( 2;1;3), (2; 1;1)A B C− −(0;3;1).D ( )Phường ,A B C ( )PD ).PCâu VII.a (1,0 điểm) Tìm số phức thoả mãn: z (2 ) 10z i− + = cùng . 25.z z = B. Theo công tác Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ đến tam giác ,Oxy ABC cân tại A có đỉnh cùng các đỉnh ( 1;4)A − ,B C ở trong mặt đường thẳng Xác định toạ độ các điểm : 4x yΔ − − = 0. B với biết diện tích S tam giác ,C ABC bởi 18. 2. Trong không gian cùng với hệ toạ độ mang lại phương diện phẳng ,Oxyz ( ) : 2 2 5 0Phường x y z− + − = cùng nhị điểm ( 3;0;1),A − Trong các đường trực tiếp đi qua (1; 1;3).B − A với tuy nhiên tuy vậy cùng với hãy viết pmùi hương trình mặt đường thẳng cơ mà khoảng cách trường đoản cú ( ),PB đến con đường trực tiếp đó là nhỏ độc nhất vô nhị. Câu VII.b (1,0 điểm) Tìm các giá trị của tsay mê số nhằm đường thẳng m y x m= − + cắt đồ gia dụng thị hàm số 2 1xyx−= tại nhì điểm phân biệt làm thế nào cho ,A B 4.AB =---------- Hết ---------- Thí sinc không được áp dụng tài liệu. Cán bộ coi thi ko giải thích gì thêm. Họ và thương hiệu thí sinh:.............................................; Số báo danh:................................