Giáo Án Bàn Tay Nặn Bột Lớp 3 Bai Hoa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.33 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 bai hoa

Bn tay nn bt lp 3 Bi 45Tự nhiên xã hộiHoaI. Mục tiêu- Nêu đợc chức năng của hoa đối với đời sống thực vật và lợi ích của hoa đối vớiđời sống con ngời.- Nờu c các bộ phận thng thy của hoa.*NK: Kể tên một số loài hoa có màu sắc, hơng thơm khác nhau.KNS:-Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc điểm bên ngoàicủa một số loại hoa.-Tổng hợp , phân tích thông tin để biết chức năng và ích lợi đối với đời sống thựcvật, đời sống con ngời của các loài hoa...PP:quan sát và thảo luận thực tế; Trngbày sản phẩm.II. Đồ dùng dạy học- Máy chiếu- Su tầm cỏc loi hoa.Các phơng pháp- Bn tay nn bt.(H2)Thảo luận , làm việc nhómIII. Hoạt động dạy và họcHoạt động 1: sự đa dạng về màu sắc, hình dạng, mùi hơng của hoa*Bớc 1: Làm việc theo nhóm: HS làm việc trên vật thật.+ Hoa có những màu sắc nh thế nào?+ Mùi hơng của các loài hoa giống hay khác nhau?+ Hình dạng của cá loài hoa khác nhau nh thế nào?*Bớc 2: Làm việc cả lớp: Đại diện các nhóm trình bày.- GV chiếu cho HS xem các lào hoa có trong SGK- HS nêu tên các loài hoa* Kết luận: - Các loại hoa thờng khác nhau về hình dạng màu sắc, mùi hơng.Hoạt động 2: Các bộ phận của hoa
11. Tỡnh hung xut phỏt v tỡnh hung nờu vn :Gv nờu cõu hi :Trỡnh by nhng hiu bit ca em v cỏc b phn ca mt bụnghoa2. Lm bc l biu tng ban u ca hc sinh:GV yờu cõu hoc sinh mụ ta bng hỡnh v (hoc bng li) nhng hiờu biờt banõu cua minh vao v TNXH: Sau o t chc tho lun (nhúm 5) a ra d oỏn.(HS nờu ming )*Cho cỏc nhúm a ra d oỏn trc lpi din cỏc nhúm nờu: (hỡnh v hoc bng li)3. xut cõu hi v phng ỏn tỡm tũi:* HS ờ xuõt cac cõu hoi liờn quan ờ nụi dung kiờn thc tim hiờuHS tụ chc thao luõn , ờ xuõt phng an tim toi ờ tra li cõu hoi.e tỡm hiu v cỏc b phn ca mt bụng hoa cú th la chn phng ỏn no?4.Thc hin phng ỏn tỡm tũiGV cho HS viờt d oan vao v trc khi tiờn hanh theo cac muc:- Ln lt t chc cho hc sinh cho HS tin hnh quan sỏt vt thtBc 1: T chc hng dnLàm việc theo nhúm : Quan sátBớc 2: Làm việc cả lớp: HS trình bày kết quả thảo luận.+ Nói về cỏc b phn của mt bụng hoa quan sát đợc.+ Hãy chỉ đâu là cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa.5 . Kt lun v hp thc húa kin thc:- Hng dn HS so sỏnh vi d oỏn ban u- HS nờu kt lunGV kt lun:GV cho HS quan sát một bông hoa có đủ các bộ phận, TLCH:- Chiếu cho HS xem một bông hoa có đủ bộ phận và HS nhận biết từng bộ phậncủa một bông hoa

Xem thêm: Tham Luận Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực, Tham Luận Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Nhằm

- HS xem ảnh một số loài hoa* Kết luận:- Mỗi bông hoa thờng có cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa.Hoạt động 3: Vai trò và ích lợi của hoa- Yêu cầu HS cùng N2 quan sát các hình 5, 6, 7, 8 - SGK và TLCH:+ Hoa có chức năng gì ?+ Hoa thờng đợc dùng để làm gì ? Nêu ví dụ.- HS xem một số sản phẩm từ hoa.*Kết luận:- Hoa là cơ quan sinh sản của cây.- Hoa thờng dùng để trang trí, làm nớc hoa, để ăn, để làm thuốc, ....*GV: Hoa có hơng thơm nhng chúng ta có nên ngửi nhiều hơng thơm của hoakhông? Điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta để quá nhiều hoa trong phòng ngủ đóngkín cửa?Một só phấn hoa nh hoa mơ... có thể gây ngứa nên chúng ta cần chú ý khi tiếpxúc với các loại hoa.IV. Củng cố, dặn dò:- Chiếu kết luận, vài HS nhìn bảng đọc lại kết luận bài.- Nhận xét giờ học.---------------------------------------------------


*
Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 3 25 44 333
*
CHUYÊN ĐỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀN TAY NẶN BỘT VÀO MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC 13 4 3
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88