Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm trọn bộ

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I bất biến lớp: II Trả bài: III Chữa bài: ( Công bố đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th năm trước Date of testing: Tiết chữa kiểm tra Test 1-45 A Mục đích: - Công tía đáp án, thang điểm mang đến học sinh - Giúp học viên nhận ra sửa lỗi không đúng C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... mainly communicative sầu D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books to lớn mark writing - Give sầu marks...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm trọn bộ


*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - Do exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY HOME Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/trăng tròn /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – đôi mươi /12 (cung Nhân Mã - cung vật dụng Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - Do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS Tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss khổng lồ give the rule and use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss lớn present to lớn the class about their writing - Tell Ss to pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to look at the picture &...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss to lớn give the rule and use of the present simple và the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss khổng lồ present khổng lồ the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to look at the picture &...
*

... corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A maranhỏ bé is 42. 195 kilometers long ( 26 miles and 385yards) They were held in Olympia Boxing ... next lesson: Unit 8: Communication - Do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports & games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ năm trước I Aims By the end of this lesson students will be ... lesson: Unit 8: Closer look - Do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (Phường.10, 11) workbook 20 Unit Sports and games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able...
*

... Lesson 7: - Work in pairs to lớn write the health problem and Looking baông xã the response - Remember - Listen & take note the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have to sit still và make ? Report your partner"s answers lớn the class 7" 3" 2" III Further practice Game (extension activity) - Divide the Ss into lớn two big groups - Teacher ... that sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary and structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...
... passages Help Ss to understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: Body parts và appearance, personality 36 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...

Xem thêm: De Thi Vào 10 Môn Toán Thanh Hóa Các Năm Học 2021, Bộ Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Tỉnh Thanh Hóa


... Giáo án Tiếng Anh 16 Giáo án Tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án Tiếng Anh 46 Giáo án Tiếng Anh 47 Week: 07 Period: đôi mươi Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period:...
... questions lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa & a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple và the present continuous Ex 6: - Asks Ss lớn ex6 - Calls one Ss lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working and serious ...
... passage write arms efforts fingers opposition 10 proud Consolidation T goes over the words and ideas from the passage DOPhường : 14 /10/ 07 DOT : 16 /10/ 07 CLASS: 10B2 Part B: SPEAKING (TCT-21) • Aims To ... class what they know about their partners 10 Consolidation T asks students lớn make an interview with public kiểm tra DOPhường DOT : 17 /10/ 07 : 19 /10/ 07 CLASS: 10B3 Part C: LISTENING (TCT-22) • Aims To ... chickens 50 stimulated beauty 10 escape Consolidation After you listen T asks sts khổng lồ retell the story about the VTK photography club : 20 /10/ 07 : 22 /10/ 07 CLASS: 10B3 Part D: WRITING (TCT-23)...
... 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án Tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… 20 Giáo án Tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án Tiếng Anh - Divide the class inkhổng lồ groups of or 5, let them discuss their answers to the questions,...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LPhường. TH IM (TRN B) Ngy Thỏng Nm năm trước BGH duyt T chuyờn nhọt duyt ====================== Date of teaching: _/ _2014 Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .tlỗi nm năm trước BGH duyt T chuyờn nhọt duyt GIO N TING ANH LP TH IM (TRN B) Date of teaching: / /năm trước Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, và not because they are forced or paid lớn it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LPhường TH IM (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... extra-board listing Game: Making friends (P.. 11) the question in (Phường. 11) asks ss to lớn work in groups decide which questions should be used khổng lồ ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new frikết thúc T: - Explains that we should ... Closer look - Do exercise B1(p.10), B5 (Phường. 11) (Workbook) Learn by heart all new words Tiết 10 I Aims trăng tròn Unit My home page A closer look Ngày dạy: 06/ 9/2014 GIO N ANH TH IM By the kết thúc of the lesson, ss ... nón - responsible (a): cú trỏch nhyên 36 GIO N ANH TH IM - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ trực rỡ ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... păn năn cmùi hương trình - Cả năm: huyết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: ngày tiết x 18 tuần = 54 máu - Học kỳ II: máu x 17 tuần = 51 ngày tiết III Giới thiệu bí quyết học Tiếng Anh Trên lớp: - Trật từ lắng nghe giáo ... lắng nghe giáo viên giảng bài xích, nhiệt huyết tuyên bố ý kiến - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học Tiếng Anh, hạn chế thực hiện Tiếng Việt - Mạnh dạn phát âm chuẩn chỉnh, thực hành thực tế nói các Học bên - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : ngôi trường học class(n) : lớp học classroom(n): chống học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : kia, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) khổng lồ...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn uống phiên bản trong trái tim chị em chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào đợt nghỉ lễ tết Điểm sáng chung với sứ mệnh của ngành ruột vùng ttiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 cthị trấn cũ trong tủ chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài bác cô bé bỏng phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau củ bài bác ca nlắp đi bên trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập Tỷ Lệ những thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8