GIAO DIỆN HỆ PHÁI CÁ NHÂN CÓ THỂ BẬT/TẮT Ở TRONG MỤC NÀO?

Trung tâm điều khiển trên iPhone cho phép bạn truy cập tức thời vào các điều khiển hữu ích – bao gồm chế độ máy bay, Không làm phiền, đèn pin, âm lượng, độ sáng màn hình – và các ứng dụng.

Bạn đang xem: Giao diện hệ phái cá nhân có thể bật/tắt ở trong mục nào?


Trên iPhone có Face ID: Vuốt xuống từ cạnh trên cùng bên phải. Để đóng Trung tâm điều khiển, hãy vuốt lên từ cạnh dưới.

Trên iPhone có nút Home: Vuốt lên từ cạnh dưới. Để đóng Trung tâm điều khiển, hãy vuốt xuống hoặc nhấn nút Home.


Nhiều điều khiển cung cấp các tùy chọn khác. Để xem các tùy chọn có sẵn, chạm và giữ điều khiển. Ví dụ: bạn có thể thực hiện các tác vụ sau trong Trung tâm điều khiển:

Chạm và giữ nhóm các điều khiển ở trên cùng bên trái, sau đó chạm vào

*
để mở các tùy chọn AirDrop.

Chạm và giữ

*
để chụp ảnh selfie, chụp ảnh hoặc quay video.

*

Bạn có thể tùy chỉnh Trung tâm điều khiển bằng cách bổ sung thêm các điều khiển và phím tắt cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như Máy tính, Ghi chú, Ghi âm, Wallet, v.v.

Đi tới Cài đặt  > Trung tâm điều khiển.

Xem thêm: Vệ Hồn Cuồng Phong Mảnh 6, 7, 8 Cần Thành Tựu Nào? Blade And Soul Việt Nam

Để thêm hoặc xóa các điều khiển, hãy chạm vào

*
hoặc
*
bên cạnh một điều khiển.

Để sắp xếp lại các điều khiển, hãy chạm vào

*
bên cạnh điều khiển, sau đó kéo mục đó tới vị trí mới.


Trong Trung tâm điều khiển, hãy chạm vào ; hãy chạm lại vào nút đó để kết nối lại.

Để xem tên của mạng Wi-Fi được kết nối, hãy chạm và giữ .

Do Wi-Fi chưa bị tắt khi bạn ngắt kết nối khỏi mạng, AirPlay và AirDrop vẫn hoạt động và iPhone kết nối với các mạng được xác định khi bạn thay đổi vị trí hoặc khởi động lại iPhone. Để tắt Wi-Fi, hãy đi tới Cài đặt  > Wi-Fi. (Để bật lại Wi-Fi trong Trung tâm điều khiển, hãy chạm vào

*
). Để biết thêm thông tin về cách bật hoặc tắt Wi-Fi trong Trung tâm điều khiển trong khi đang ở chế độ máy bay, hãy xem Chọn cài đặt iPhone khi di chuyển.


Trong Trung tâm điều khiển, hãy chạm vào

*
; hãy chạm lại vào nút đó để cho phép kết nối.

Do Bluetooth chưa bị tắt khi bạn ngắt kết nối khỏi các ứng dụng, độ chính xác của vị trí và các dịch vụ khác vẫn được bật. Để tắt Bluetooth, hãy đi tới Cài đặt  > Bluetooth, sau đó tắt Bluetooth. Để bật lại Bluetooth trong Trung tâm điều khiển, hãy chạm vào

*
. Để biết thêm thông tin về cách bật hoặc tắt Bluetooth trong Trung tâm điều khiển trong khi đang ở chế độ máy bay, hãy xem Chọn cài đặt iPhone khi di chuyển.