Global village là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Global village là gì

*
*
*

village
*

village /"vilidʤ/ danh từ xóm, xã
lànghealth-resort village: xóm an dưỡnghistoric village: xã lịch sửholiday village: xóm nghỉolympic village: xóm olimpicring-pattern village development: sự xuất bản xóm hình trònspindle-pattern village development: sự phát hành thôn hình thoivillage hall: đình làngvillage of circular development: thôn baovillage of circular development: buôn bản xây (thánh) vòngvillage of compact development: xóm xây tập trungvillage of ribbon development: xã xây theo tuyếnvillage road: mặt đường làngvillage square: quảng trường (ở) lànglàng mạc (xóm)health-resort villagekhu vực công ty nghỉ
*

*



Xem thêm: Trát Vàng Âm Dương Sư - Tân Thủ Game Âm Dương Sư

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

village

Từ điển Collocation

village noun

ADJ. big, large | global Technology has turned the world inlớn a global village. | little, small, tiny | ancient, old | attractive, beautiful, picturesque, pretty | quiet | nearby, neighbouring, surrounding The flood affected the town & surrounding villages. | outlying, remote, scattered | country, rural | coastal, seaside | deserted | trang chủ, native sầu She married a man from her trang chính village. | agricultural, farming, fishing, holiday, mining

VILLAGE + NOUN community, life | church, green, hall, pub, school, shop, street | centre

PREP. in a/the ~ They live sầu in a farming village. | outside a/the ~ Our cottage is just outside the village.

PHRASES the centre/middle of the village, the edge/outskirts of the village

Từ điển WordNet


n.




Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi, Ngự Hồn Quỷ Đồng Hoàn Âm Dương Sư Ký Lục

English Synonym and Antonym Dictionary

villagessyn.: Greenwich Village Village hamlet settlement small town

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA