Grinder là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Grinder là gì

a long, thin roll (= a loaf of bread for one person) filled with meat or cheese, và often lettuce, tomatoes, etc.:
They may be good millers, turners or grinders, but they are seldom personnel managers or company secretaries.
I think that in the silica industries we get for workmen employed in hoa cương quarries 5.7 and 15.2 for grinders.
They have left the monkeys khổng lồ try lớn defover the indefensible while the organ grinders are safely abed.
The scheme needs to be expanded & ought khổng lồ include pulmonary diseases, which affect grinders intensely.
They also supplied a danh mục of some 100 machine tools, mainly capstans and other lathes, grinders và milling machines, which they would no longer need.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

khổng lồ accept that you will reduce your demands or change your opinion in order lớn reach an agreement with someone

Về bài toán này

Xem thêm: Phi Nhung - Phan Mạnh Quỳnh: Tôi Muốn Cưới Vợ Năm Nay

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message