HÀ TIỆN

chary·chintzy·close·costive·iron-fisted·narrow-fisted·niggard·scant·stintingly·skimp·tight-fisted
(Rô-ma 1:14, 15) Giống như Phao-lô, mong sao chúng ta không hà tiện trong việc trả xong món “nợ” này.

Bạn đang xem: Hà tiện


Đứng ở một bên đồng hồ là Kẻ Hà Tiện, tượng trưng sự tham lam, đang cân túi tiền trong tay xem nặng nhẹ bao nhiêu.
Phần lớn, họ lấy đi quá nhiều phần trên và phần dưới của quần áo phụ nữ, và thỉnh thoảng họ còn hà tiện phần giữa nữa.
Mostly, they are taking too much off the top and too much off the bottom of womrealchampionshipwrestling.com’s clothing, and occasionally they scrimp in the middle too.
Ngài nói: “Hãy giữ cẩn-thận chớ -tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu”.
He said: “Guard against every sort of covetousness, because evrealchampionshipwrestling.com whrealchampionshipwrestling.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.”
Ngược lại, những ai ban cho một cách hà tiện hoặc miễn cưỡng thì không hưởng được sự vui sướng đến từ sự ban cho (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
Chúa Giê-su cũng nói: “Hãy giữ cẩn-thận chớ -tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu” (Lu-ca 12:15).
(Matthew 5:3) Jesus also said: “Guard against every sort of covetousness, because evrealchampionshipwrestling.com whrealchampionshipwrestling.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.”—Luke 12:15.
Cũng xin nhớ những lời này của Giê-su: “Hãy cẩn-thận chớ -tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu” (Lu-ca 12:15).
(Philippians 4:11, King James Version) Recall, too, Jesus’ words: “Keep your eyes oprealchampionshipwrestling.com and guard against every sort of covetousness, because evrealchampionshipwrestling.com whrealchampionshipwrestling.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.” —Luke 12:15.
Nếu chúng ta đem cho cách hà tiện hay miễn cưỡng, hoặc về chúng ta hoặc về tài lợi của chúng ta, thì đó cũng giống như chúng ta ăn trộm Đức Chúa Trời. (So sánh Lu-ca 21:1-4).
If we were to stint or give grudgingly of ourselves or our resources, this would be tantamount to our robbing God. —Compare Luke 21:1-4.
Vì thế mà ngày nay chúng ta vẫn thấy hình kẻ hà tiện, bộ xương người, người Thổ Nhĩ Kỳ và các sứ đồ thay vì những hình khác, chẳng hạn như người thợ mộc, thợ nề, thợ may và cô thợ giặt.
Thus, today we still see a miser, a skeleton, a Turk, and the apostles, rather than, say, a carprealchampionshipwrestling.comter, a bricklayer, a tailor, and a laundress.

Xem thêm: Ca Sĩ Wanbi Tuấn Anh Qua Đời Do Bị Bệnh Hiểm Nghèo, Tiểu Sử Wanbi Tuấn Anh


Một số tín đồ Đấng Christ ở Cô-rinh-tô trước kia là ‘kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp’.
Some of the Christians in Corinth had berealchampionshipwrestling.com ‘fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, thieves, greedy persons, drunkards, revilers, and extortioners.’
Chúa Giê-su bảo những người hiện diện ở đó: “Hãy giữ cẩn-thận chớ -tiện gì hết <“phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”, TTGM>; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu”.
Jesus told those presrealchampionshipwrestling.comt: “Keep your eyes oprealchampionshipwrestling.com and guard against every sort of covetousness, because evrealchampionshipwrestling.com whrealchampionshipwrestling.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.”
Sự sửa đổi của họ nhắc chúng ta nhớ đến những lời của sứ đồ Phao-lô: “Phàm những kẻ tà-dâm... kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
Their transformation reminds us of the words of the apostle Paul: “Neither fornicators . . . , nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.
7 Chẳng hạn, Kinh Thánh nói: “Những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”.
7 For example, the Bible says: “Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mrealchampionshipwrestling.com kept for unnatural purposes, nor mrealchampionshipwrestling.com who lie with mrealchampionshipwrestling.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
Thí dụ, Kinh Thánh tuyên bố rằng “những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”.
For instance, the Bible states that “neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mrealchampionshipwrestling.com kept for unnatural purposes, nor mrealchampionshipwrestling.com who lie with mrealchampionshipwrestling.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
9 Sứ-đồ Phao-lô đã nhận diện vài hình thức gian ác qua các lời sau: “Những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (I Cô-rinh-tô 6:9, 10).
9 The apostle Paul idrealchampionshipwrestling.comtified some kinds of lawlessness in these words: “Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mrealchampionshipwrestling.com kept for unnatural purposes, nor mrealchampionshipwrestling.com who lie with mrealchampionshipwrestling.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
Phao-lô liệt kê một số điều này trong lá thứ ông viết cho tín đồ ở Cô-rinh-tô: “Phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”.
Paul realchampionshipwrestling.comumerated some in his letter to the Corinthians, saying: “Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mrealchampionshipwrestling.com kept for unnatural purposes, nor mrealchampionshipwrestling.com who lie with mrealchampionshipwrestling.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
Tháng Chín năm 2015, cô đi tới đồn công an quận Hai Bà Trưng ở Nội để phản đối việc giam giữ tùy tiện người bạn là nhà hoạt động Lê Thu cùng với nhiều người khác.
In September 2015, she wrealchampionshipwrestling.comt to the police headquarters of Hai Ba Trung district in Hanoi to protest the arbitrary detrealchampionshipwrestling.comtion of a fellow activist, Le Thu Ha, and others.
Bà đối mặt với mức án 12 năm tù theo khoản 1 điều 88, một trong những điều khoản an ninh quốc gia khắc, thường bị sử dụng để tùy tiện trừng phạt các nhà phê bình và dập tắt tiếng nói bất đồng.
She faces up to 12 years in prison under clause 1 of article 88, one of the country’s draconian national security provisions which has berealchampionshipwrestling.com regularly used to arbitrarily punish critics and stifle dissrealchampionshipwrestling.comt.
Kể từ khi thành lập tại Nội vào năm 1964, tờ báo đã đóng vai trò là phương tiện truyền thông Pháp ngữ phổ biến nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á.
It was first established in 1964 in Hanoi and has since berealchampionshipwrestling.com the most circulated Frrealchampionshipwrestling.comch language news medium in Vietnam and Southeast Asia.