Vietgle Tra Từ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự realchampionshipwrestling.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Vietgle tra từ

A direct labour force, which is losing money hand over fist, is kept on for doctrinaire reasons in spite of its being uncompetitive sầu.
We are sinking capital hand over fist in that industry now because of the incompetence of private enterprise.
We have lost money hand over fist simply because we have not correlated our plans & had some continuity in our procedure.
Quite soon, far sooner than was originally anticipated, this brilliant and useful feat of engineering will have paid for itself hand over fist.
We should not make such economies clamber up a ladder hand over fist to try to reach the màn chơi of technology that we have sầu achieved.
We have no major towns or cities, no opera houses & none of the fancy areas that have sầu been getting money hand over fist.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Ad Lmht: Cách Chơi Adc, Cách Chơi Ad

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88