Hảo Hán Là Gì

1. (Tính) Tốt, lành, rất đẹp, hay, xuất sắc, khéo, đúng. ◎Như: “hảo phong cảnh” 好風景 cảnh sắc đẹp nhất, “hảo nhân hảo sự” 好人好事 người xuất sắc bài toán tốt.2. (Tính) Thân, hữu ái. ◎Như: “hảo bởi hữu” 好朋友 đồng bọn, “tương hảo” 相好 chơi thân cùng nhau.3. (Tính) Không hư hư, hoàn hảo. ◎Như: “hoàn hảo nhất nhỏng sơ” 完好如初 hoàn toàn nlỗi mới.4. (Tính) Khỏe bạo dạn, khỏi (bệnh). ◎Như: “bệnh hảo liễu” 病好了 khỏi dịch rồi.5. (Phó) Rất, lắm, quá. ◎Như: “hảo cửu” 好久 thọ lắm, “hảo lãnh” 好冷 lạnh lẽo quá.6. (Phó) Xong, hoàn thành, hoàn tất. ◎Như: “giao đãi đích công tác làm việc tố hảo liễu” 交待的工作做好了 công tác làm việc phó thác sẽ có tác dụng xong xuôi, “cảo tử tả hảo liễu” 稿子寫好了 bản thảo viết xong rồi.7. (Phó) Dễ. ◎Như: “giá vấn đề hảo giải quyết” 這問題好解決 vấn đề này dễ dàng giải quyết.8. (Phó) Đặt trước trường đoản cú con số hoặc từ thời hạn để chỉ số các hoặc thời hạn lâu năm. ◎Như: “hảo nhiều đồng học” 好多同學 nhiều người học tập, “hảo kỉ niên” 好幾年 sẽ mấy năm rồi.9. (Thán) Thôi, được, thôi được. ◎Như: “hảo, bất dụng sảo lạp” 好, 不用吵啦 thôi, đừng ôm đồm nữa, “hảo, tựu giá ma biện” 好, 就這麼辦 được, cứ đọng có tác dụng như vậy.10. Một âm là “hiếu”. (Động) Yêu ưng ý. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Na nhân bất thậm hiếu độc thư” 那人不甚好讀書 (Đệ độc nhất vô nhị hồi 第一回) Người đó (Lưu Bị 劉備) ko say mê xem sách.11. (Phó) Hay, thường hay. ◎Như: “hiếu ngoạn” 好玩 tốt đùa, “hiếu cật” 好吃 tuyệt ăn uống, “hiếu tiếu” 好笑 hay cười, “hiếu khốc” 好哭 giỏi khóc.

Bạn đang xem: Hảo hán là gì

① Tốt, tốt.② Cùng thân. Quý Khách bnai lưng nghịch thân cùng nhau Điện thoại tư vấn là tương hảo 相好.③ Xong. Tục đến làm cho kết thúc một bài toán là hảo.④ Một âm là hiếu, tức thị mếm mộ.
① Tốt, lành, hơi, tốt, tài, tốt, khéo, đúng: 好人 Người tốt; 技術好 Kĩ thuật khá; 這樣做很好 Làm điều này vô cùng hay; 他的手藝眞好 Tay nghề của anh ấy ấy khéo (tài) thật!; 你來得正好 Anh mang lại vừa đúng vào lúc.【好歹】 hảo đãi a. Xấu (hay) xuất sắc, yêu cầu (hay) trái: 這事的好歹如何還不得而知 Việc này xấu xuất sắc (phải trái) thế nào còn chưa biết rõ; b. Nguy hiểm (đến tính mạng): 萬一她有個好歹,這可怎麼辦 Nhỡ cô ấy gồm điều gì nguy khốn thì biết tính sao?; c. Qua loa, ít nhiều: 別再做什麼了,好歹吃點就得了 Đừng làm gì nữa, ăn qua chuyện một không nhiều là được rồi!; d. Dù núm nào, cho dù sao, chăng nữa, bất cứ nạm nào: 好歹也要辦 Dù cầm cố nào cũng đề xuất làm; 你好歹要提出主意 Dù sao anh cũng đề nghị bao gồm chủ ý chứ!; 【好了】 hảo liễu Cũng được, cứ việc: 你喜歡這本書,拿去看好了 Anh say mê quyển sách này, cđọng việc đưa theo mà xem; 【好像】hảo tượng Như, như thể, chừng như, giống như, đồng nhất, mãng cầu ná: 他們倆一見面就好像是多年的老朋友 Hai anh ấy bắt đầu gặp nhau mà lại vẫn như cặp đôi bạn trẻ lâu năm vậy; 靜悄悄的,好像屋子裡沒有人 Trong đơn vị im phăng phắc như không tồn tại người; 【好在】hảo tại May, may nhưng mà, được cái là, may ra: 下雨也不要緊,好在我帶雨傘來 Mưa cũng không sao, may tôi gồm mang mặc dù theo; 好在他傷勢不重 May mà vệt thương anh ấy không nặng nề lắm; 好在苦慣了 Được dòng đã quen thuộc Chịu đựng khổ rồi; ② Khỏe bạo gan, khỏi (bệnh), lành: 你身體好嗎? Anh tất cả khỏe mạnh không?; 他的病完全好了 Bệnh của anh ấy đang ngoài hẳn rồi; ③ Thân, hữu nghị: 我跟他好 Tôi thân cùng với anh ấy; 好朋友 Bạn thân; 友好 Hữu nghị; ④ Dễ: 這個問題好解決 Vấn đề này dễ dàng giải quyết; ⑤ Xong: 計劃已經訂好了 Kế hoạch đã đặt xong; 准備好了沒有 Đã chuẩn bị dứt chưa?; ⑥ Rất, lắm, quá: 今天好冷呀! Hôm ni giá quá; 好快 Rất nkhô giòn. 【好不】hảo bất Thật là, vượt, lắm, khôn xiết vất vả: 人來人往,好不熱鬧 Kẻ qua bạn lại, thiệt là náo nhiệt; 好不容易才找到他 Vất vả lắm bắt đầu tìm được anh ấy; 好不有趣 Trúc vị lắm;【好生】hảo sinch a. Rất: 這個人好生面熟 Người này trông khôn cùng quen; b. (đph) Cẩn thận, thật kĩ, hẳn hoi: 好生看管着 Trông nom mang lại cẩn thận; 好生坐着 Ngồi im đấy; ⑦ Thôi: 好,不用吵啦 Thôi, chớ bào chữa nữa! Xem 好 .

Xem thêm: To Take The Bull By The Horns Là Gì ? To Take The Bull By The Horns


an hảo 安好 • bách niên hảo hợp 百年好合 • cánh hảo 更好 • chỉ hảo 只好 • chủ yếu hảo 正好 • cương hảo 刚好 • cương hảo 剛好 • đảo hảo 倒好 • đĩnh hảo 挺好 • giao hảo 交好 • hạnh hảo 幸好 • hảo cảm 好感 • hảo cao vụ viễn 好高騖遠 • hảo cầu 好逑 • hảo chuyển 好轉 • hảo gửi 好转 • hảo danh 好名 • hảo đãi 好歹 • hảo hán 好漢 • hảo hạng 好項 • hảo hảo 好好 • hảo học tập 好學 • hảo hợp 好合 • hảo khán 好看 • hảo sắc 好色 • hảo sinch 好生 • hảo sự 好事 • hảo tượng 好像 • hảo vận 好运 • hảo vận 好運 • hảo xđọng 好處 • hoà hảo 和好 • hoàn hảo 完好 • hữu nghị 友好 • kháp hảo 恰好 • khãn hữu hảo 欠好 • khiếu hảo 叫好 • lương hảo 良好 • nhĩ hảo 你好 • phu phú hảo vừa lòng 夫婦好合 • thảo hảo 討好 • tngày tiết hảo 說好 • thuyết hảo hiềm đãi 說好嫌歹 • ttiết hảo tngày tiết đãi 說好說歹 • tinc hảo 精好 • toàn hảo 全好 • tối hảo 最好 • tuyệt hảo 絶好
• Ẩm tửu kỳ 11 - 飲酒其十一 (Đào Tiềm)• Bắc phong 1 - 北風 1 (Khổng Tử)• Đáp thái tử vậy tử vận - 答太子世子韻 (Dương Đình Trấn)• Định phong tía - Nam Hải quy khuyến mãi Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương - 定風波-南海歸贈王定國侍人寓娘 (Tô Thức)• Hiểu chí Ba Hà khẩu nghinc Tử Do - 曉至巴河口迎子由 (Tô Thức)• Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 4 - 寓興凡四首其四 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)• Thiện nay vị chiếu - 禪位詔 (Khuyết danh Việt Nam)• Thố tư 2 - 兔罝 2 (Khổng Tử)• Tuyệt cú - 絕句 (Trần Sư Đạo)• Uý thạch lão ông - 慰石老翁 (Nguyễn Khuyến)