Hearth Là Gì

Most of our witnessing was done from kitchen lớn kitchen because people could usually be found in their outdoor kitchen with its thatched roof và wood-burning hearth.

Bạn đang xem: Hearth là gì


Hầu như công ty chúng tôi làm cho chứng từ nhà bếp này sang trọng phòng bếp cơ, vì người ta thường xuyên nấu nướng nướng sinh hoạt ko kể trời dưới phần đa chòi lợp lá với phòng bếp chụm bằng củi.
Building a hearth or other fire enclosure such as a circle of stones would have been a later development.
Go ngươi hương của tôi trsinh sống lên tự lò sưởi này, yên cầu những vị thần tha vật dụng mang lại vấn đề đó rõ ràng ngọn lửa.
Lords và ladies from all over the Seven Kingdoms will come, from the last hearth in the North khổng lồ the Salt Shore in the South, & you will be Queen over all of them.
Tất cả những phu nhân cùng lãnh chúa của các vương quốc vẫn tới, từ tận thuộc của Phương Bắc cho đến Satl Shore của phương Nam, với nữ giới đang là vợ của họ.
Bằng phương pháp nào Giê-ru-sa-lem biến một “bàn thờ tổ tiên bao gồm lửa”, với vấn đề đó xẩy ra lúc nào và như thế nào?
The only things in the kitchen that did not sneeze, were the cook, & a large cat which was sitting on the hearth và grinning from ear to ear.
Những điều độc nhất trong khu nhà bếp mà lại ko hắt xì hơi, nấu ăn, và một con mèo béo đã ngồi trên lò sưởi cùng cười cợt từ tai nghe.
They all featured a megaron, or throne room, with a raised central hearth under an opening in the roof, which was supported by four columns in a square around the hearth.
Kiến trúc này bao gồm một megaron, tốt chính năng lượng điện (throne room), với 1 bệ lò sưởi (hearth) chính giữa được nâng cao lên cùng ở dưới một lỗ hsinh sống trên nóc, được kháng đỡ bởi vì tứ trụ cột trong một hình vuông bao quanh bệ .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Steatorrhea Là Gì ? Phân Hạch Hoặc Phân Béo Là Gì


Nếu chúng tới Tường thành, nhị lâu đài thứ nhất tại bước tiến của bọn chúng... là Last Hearth với Karhold.
The "more interesting" was Müller"s answer khổng lồ the question why he put the Buddha statues on the floor: "Because with the Greeks the hearth was the most sacred spot."
"Trúc vị hơn" là câu trả lời của Müller cho thắc mắc lý do tại vì sao ông đang đặt đều tượng phật Phật bên trên sàn: "cũng chính vì với người Hy Lạp lò sưởi là khu vực thiêng liêng duy nhất."
She stood at the window for about ten minutes this morning after Martha had swept up the hearth for the last time & gone downstairs.
Cô đứng nghỉ ngơi cửa sổ đến khoảng mười phút ít sáng ngày hôm nay sau khoản thời gian Martha đã quét lên lò sưởi mang lại thời hạn qua cùng đi xuống bậc thang.
She went out of the room & slammed the door after her, and Mary went and sat on the hearth- rug, pale with rage.
Cô đã đi được ra khỏi chống và đóng góp sầm cửa lại sau thời điểm cô với Mary đã đi với ngồi bên trên lò sưởi, thảm, xanh lướt với cơn thịnh nộ.
Mr. Bunting was standing in the window engaged in an attempt lớn clothe himself in the hearth- rug and a West Surrey Gazette.
Ông Bunting vẫn đứng vào cửa sổ tmê mệt gia trong một cố gắng nỗ lực nhằm áo xống mình vào lò sưởi, thảm với một West Surrey Công báo.
sưởi và phòng bếp được tạo ra trong những khoảng không gian trống nằm trong lòng những túp lều cùng được thực hiện liên tiếp.
And it happened again, even more spectacularly, in the last half- million years when our own ancestors became cultural creatures, they came together around a hearth or a campfire, they divided labor, they began painting their bodies, they spoke their own dialects, và eventually they worshiped their own gods.
Và sự lay chuyển này lại liên tục xảy ra, thậm chí còn kỳ lạ hơn, trong nửa triệu năm trước đây, lúc chính tổ tông của bọn họ trở nên rất nhiều sinch thứ có văn hóa, bọn họ gắn bó xung quanh phần đa gò lửa, chúng ta phân loại lao cồn, bọn họ ban đầu sơn vẽ lên trên người, chúng ta nói mọi ngôn ngữ địa phương của riêng biệt mình, và dần dà, chúng ta tôn thờ hầu như vị thần của riêng biệt chúng ta.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88