IMPOSING LÀ GÌ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vrealchampionshipwrestling.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
impose imposenước ngoài cồn trường đoản cú (to impose something on / upon sometoàn thân / something) đánh (thuế...) ai/cái gì; bắt ai/cái gì buộc phải làm/Chịu đựng dòng gì; áp đặt lớn impose heavy taxes upon luxuries tấn công thuế nặng trĩu vào hàng xa xỉ to lớn impose a fine, term of imprisonment bắt nộp tiền phạt, bắt đề nghị chịu đựng 1 thời hạn tầy to impose strict regulations on imports áp đặt đông đảo hình thức nghiêm ngặt đối với mặt hàng nhập vào to impose one"s rule on a people đặt ách kẻ thống trị lên một dân tộc (to impose oneself something on somebody) buộc ai nên đồng ý điều nào đó khổng lồ impose classical methods on his inferiors bắt thuộc cấp của bản thân buộc phải tuân theo cách thức cổ điển he has never thought of imposing himself on his offspring ông ấy không lúc nào suy nghĩ tới sự việc buộc con cái đề xuất tuân thủ theo đúng mình răm rắp she imposed her presence on me for my birthday tiệc ngọt cô ta buộc tôi phải kê cô ta xuất hiện vào tiệc sinh nhật của mình (ngành in) lên khuôn (trang in)nội rượu cồn từ (lớn impose on / upon somebody toàn thân / something) lấn dụng; tận dụng I hope it"s not imposing on you/your kindness, but may I borrow some money from you? Tôi mong muốn đây chưa phải là lợi dụng anh/lòng giỏi của anh ý, cơ mà tôi mượn anh tí chi phí được chứ?
*
/im"pouz/ ngoại đụng tự ( on, upon) tấn công (thuế...); bắt chịu đựng, bắt đảm nhiệm, bắt cáng đáng to lớn impose heavy taxes upon luxury goods tiến công thuế nặng trĩu vào mặt hàng xa xỉ khổng lồ impose one"s methods on sometoàn thân bắt ai yêu cầu làm theo phương pháp của bản thân khổng lồ impose oneself on sometoàn thân bắt ai buộc phải Chịu đựng bản thân ( upon) xí gạt tống ấn, tiến công lộn sòng, tiến công tráo to lớn impose something upon somebody toàn thân đánh lừa nhưng mà tống ấn vật gì mang lại ai (ngành in) lên khuôn (trang in) (từ cổ,nghĩa cổ) đặt trên nội đụng trường đoản cú ( on, upon) gây tuyệt hảo mạnh khỏe so với, tác động ảnh hưởng dũng mạnh đối với; bắt phải kính nể; bắt bắt buộc Chịu đựng bản thân khổng lồ impose on someone khiến ấn tượng mạnh bạo đối với ai; bắt ai yêu cầu kính nể ( on, upon) lừa gạt, lừa phỉnh, bịp khổng lồ be imposed upon bị lừa, bị bịp ( on, upon) lạm dụng quá, tận dụng lớn impose upon someone"s kindness lợi dụng lòng giỏi của ai

*