Infiltrate là gì

Have sầu infiltrated enemy territory without detection & are making our way through the bowels of Zurg"s fortress.

Bạn đang xem: Infiltrate là gì


Đã xâm nhập Quanh Vùng quân thù, không biến thành vạc hiện tại... và sẽ trên tuyến đường tiến vào mặt đường chính của pháo đài Zurg.
What we bởi vì is we take a fire hydrant, a " no parking " space associated with a fire hydrant, và we prescribe the removal of the asphalt to lớn create an engineered micro landscape, to lớn create an infiltration opportunity.
realchampionshipwrestling.comệc mà lại ta đã có tác dụng là đem vòi vĩnh nước cứu vớt hỏa, một không gian " không đỗ xe pháo " có gắn vòi vĩnh nước trị cháy, cùng chúng ta kê đơn yêu thương dung dịch ghi là: thải trừ vật liệu nhựa đường để tạo thành một vùng đất được thiết kế với realchampionshipwrestling.com mô, nhằm tạo ra thời cơ cho sự ngấm nước.
The Israelites emerged from a dramatic social transformation that took place in the people of the central hill country of Canaan around 1200 BCE, with no signs of realchampionshipwrestling.comolent invasion or even of peaceful infiltration of a clearly defined ethnic group from elsewhere.
Người Israel mở ra xuất phát từ một quy trình biến đổi làng hội sâu sắc ra mắt trong số dân cư trên vùng núi khu vực miền trung của Canaan khoảng chừng năm 1200 TCN, không tồn tại tín hiệu về xâm chiếm bạo lực hoặc thậm chí còn là xâm nhập hoà bình của một dân tộc khẳng định cụ thể với đến từ chỗ không giống.
This variant is not related khổng lồ HIV infection and is a more aggressive disease that infiltrates the skin extensively.
Biến thể này không tương quan đến realchampionshipwrestling.comệc lây nhiễm HIV cùng nó cốt truyện lành mạnh và tích cực hơn cùng với biểu hiện lan rộng ra trên da người bị bệnh.
And we did not know that U.S. intelligence agencies go to extremes such as infiltrating standardization bodies lớn sabotage encryption algorithms on purpose.
chúng ta mới biết rằng realchampionshipwrestling.comên tình báo Mỹ đang đi tới nút xâm nhập vào các khối hệ thống đuợc chuẩn hóa để ngấm ngầm phá hủy các thuật mã hóa dữ liệu, một giải pháp có nhà đích.
It has been alleged that some B-17s kept their Allied markings and were used by the Luftwaffe in attempts lớn infiltrate B-17 bombing formations and report on their positions and altitudes.
Một số chiếc B-17 vẫn lưu giữ các phù hiệu của Đồng Minch và được thực hiện trong những dự định xâm nhập vào những chuần B-17 để báo các về địa điểm với cao độ của những nhóm này.
Jachồng đề xuất thâm nhập vào một băng đảng ma túy sinh hoạt Mexico để đưa lại một một số loại realchampionshipwrestling.comrus bị tiêu diệt tín đồ được chào bán trên chợ Black.
The K5 Plan, K5 Belt or K5 Project, also known as the Bamboo Curtain, was an attempt between 1985 & 1989 by the government of the People"s Republic of Kampuchea to seal Khmer Rouge guerrilla infiltration routes inkhổng lồ Cambodia by means of trenches, wire fences, & minefields along realchampionshipwrestling.comrtually the entire Thai–Cambodian border.
Kế hoạch K5, Vành đai K5 hoặc Dự án K5, còn biết đến Bức màn tre, là một nỗ lực từ thời điểm năm 1985 mang đến năm 1989 do chính phủ nước nhà Cộng hòa Nhân dân Campuphân chia vén giới con đường ngăn chặn quân du kích Khmer Đỏ xâm nhập vào Campuchia bằng khối hệ thống hào, dây kẽm cùng bãi mìn dọc biên giới Campuphân chia - Vương Quốc Nụ Cười.

Xem thêm: Weeaboo ( Wibu Nghĩa Là J - Bạn Có Phải Là Một Wibu Hay Không


Shinobi no jutsu (aka Ninjutsu) was developed by groups of people mainly from Iga, Mie và Kōka, Shiga of nhật bản who became noted for their skills as Infiltrators, scouts, secret agents, & spies.
Bài chi tiết: Shinobi no jutsu Shinobi no jutsu (cũng Gọi là Ninjutsu) được cải tiến và phát triển vì chưng các đội người chủ yếu ớt là từ Iga, Mie và Kōka, Shiga của nước Nhật, những tín đồ đang trsống nên lừng danh về kĩ năng loại gián điệp cùng trinh sát.
Kaspersky Lab reported in 2017 that Lazarus tended khổng lồ concentrate on spying and infiltration cyber attacks whereas a sub-group within their organisation, which Kaspersky called Bluenoroff, specialised in financial cyber attacks.
Kaspersky Lab report vào thời điểm năm 2017 rằng Lazarus gồm Xu thế tập trung vào các cuộc tiến công không khí mạng gián điệp cùng xâm nhập trong những khi một đội nhóm nhỏ tuổi vào tổ chức triển khai của mình, nhưng mà Kaspersky Hotline là Bluenoroff, chăm về những cuộc tấn công không gian tài thiết yếu.
Of particular importance were Leroy Sherman"s unit hydrograph, the infiltration theory of Robert E. Horton, and C.V. Theis"s aquifer test/equation describing well hydraulics.
Đặc biệt quan trọng đặc biệt là biểu đồ dùng thủy vnạp năng lượng đơn vị chức năng của Leroy Sherman, triết lý thấm của Robert E. Horton, và phương thơm trình Theis biểu thị tbỏ lực học tập giếng khoan.
Sam infiltrates White Box Technologies and witnesses Blachồng Arrow murdering scientists that are no longer needed.
Sam cho White Box Technologies cùng chứng kiến những công ty công nghệ bị sát hại do người của Black Arrow.
The German military attaché in Paris in 1894 was Count Maximilian von Schwartzkoppen, who developed a policy of infiltration which appears lớn have sầu been effective.
Tùy realchampionshipwrestling.comên quân sự Đức sinh hoạt Paris năm 1894 là Bá tước đoạt Maximilien von Schwartzkoppen, bạn sẽ tạo một cơ chế xâm nhập tỏ ra là bao gồm tác dụng.
Yet, as God’s servants in the midst of this unrighteous world, we bởi not allow the spirit of this world’s unjust dealings to infiltrate the Christian congregation.
Tuy nhiên, là tôi tớ của Đức Chúa Trời sống giữa trần thế bất công này, họ không làm cho lòng tin đối xử bất công của trần gian thâm nhập hội thánh đạo Đấng Christ.
The influence of Euro disco had infiltrated dance & pop in the U.S. by 1983, as European producers & songwriters inspired a new generation of American performers.
Ảnh hưởng trọn của nhạc disteo châu Âu sẽ đột nhập vào nhạc dance với nhạc pop làm realchampionshipwrestling.comệc Mỹ vào khoảng năm 1983 Khi các công ty cung ứng cùng tín đồ realchampionshipwrestling.comết bài hát của châu Âu đã truyền cảm hứng cho một vậy hệ hầu như người nghệ sỹ trình diễn bắt đầu của Hoa Kỳ.