Jeopardy Là Gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Các từ bỏ liên quan3.1 Từ đồng nghĩa3.2 Từ trái nghĩa /´dʒepədi/

Thông dụng

Danh từ

Nguy cơ, chình ảnh gian nguy, cảnh hiểm nghèolớn be in jeopardyrơi vào cảnh nguy nan, lâm nguy

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounaccident , chance , double-trouble , endangerment , exposure , hazard , insecurity , liability , on the line , on the spot , out on a limb * , peril , precariousness , risk , venture , vulnerability , imperilment , danger , trouble

Từ trái nghĩa

nounprotection , safety

Tmê say khảo thêm tự bao gồm nội dung liên quan


Bạn đang xem: Jeopardy là gì

*

*

*

*

*

Xem thêm: Antichrist Là Gì - Antichrist Antichrist, Kẻ Chống

Quý Khách sung sướng đăng nhập nhằm đăng câu hỏi tại đây

Mời các bạn nhập câu hỏi ở chỗ này (nhớ là nếm nếm thêm ngữ chình ảnh và mối cung cấp các bạn nhé)
Nhờ phần nhiều tín đồ trợ giúp dịch câu này ạ: "This proposal reflects FDA’s commitment to achieving the goals for the Reinventing Food Regulations part of the President’s National Performance review (hereinafter referred to as Reinventing Food Regulations)
If at any point you will be late for any official match, you must inkhung a tournament official immediately and lớn the best of your ability -- defined as following the two official communication practices, Team representative are required to lớn message via the official Discord.Mọi tín đồ ơi câu này dịch cố gắng như thế nào ạ?
Escalation Process For all protests & support, players and teams must liên hệ an admin via gmail at abxc
Sau 7 ngày Tính từ lúc ngày 2 bên đã tiến hành khá đầy đủ với nghiêm chỉnh những quy định vào thích hợp đồng này, nhưng không tồn tại vướng mắc gì thì hòa hợp đồng coi nhỏng đã được thanh lýem dịch nlỗi mặt duoi1 dc ko ạ? The contract shall automatically expire after 07 days from the date all the terms & conditions of the contract are fully and strictly performed by both parties without any problems