Kế Hoạch Cá Nhân Học Tập Chuyên Đề Năm 2017

Chăm lo thương binc, liệt sỹ, người có công là đạo lý, trách nát nhiệm của sum họp công đoàn! Công đoàn nước ta tđam mê gia âu yếm tmùi hương binc, thương bệnh binh, mái ấm gia đình liệt sỹ, người dân có công cùng với bí quyết mạng!
KẾ HOẠCH Triển knhị chuyên đề năm 2017: “Học tập và tuân theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách TP HCM về phòng, chống suy thoái và phá sản tư tưởng, chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, từ bỏ diễn biến, trường đoản cú đưa hóa

Số hiệu văn uống bản: 14/KH-CĐVC

Người đăng: cdvc

File gắn kèm: chuyende2017Sài Gòn.doc


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

Số: 14/KH - CĐVC

Bình Thuận, ngày 14 tháng bốn năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển knhì chăm đề năm 2017: “Học tập với làm theo tứ tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh về chống, phòng suy thoái và khủng hoảng bốn tưởng, thiết yếu trị,

đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, trường đoản cú cốt truyện, từ bỏ đưa hóa

*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Các công đoàn đại lý tmê man mưu đến cấp ủy, pân hận phù hợp với chính quyền, trình độ thuộc cấp tổ chức học tập, quán triệt với triển khai tiến hành siêng đề năm 2017: “Học tập với làm theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng, phòng suy thoái và khủng hoảng tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống, từ diễn biến, trường đoản cú gửi hóa” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đưa việc học tập và tuân theo Bác phát triển thành câu hỏi trường đoản cú giác, liên tiếp, chế tạo ra sự chuyển biến rõ ràng về nhấn thức với hành động của công đoàn các đại lý, của từng cán cỗ, sum vầy, lao động.

Bạn đang xem: Kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2017

- Học tập chăm đề năm 2017 là chiến thuật quan trọng đóng góp phần triển khai bao gồm kết quả Nghị quyết Hội nghị lần thiết bị 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về bức tốc thành lập, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, phần đa biểu thị “từ bỏ diễn biến”, “trường đoản cú gửi hóa” trong nội bộ.

2. Yêu cầu

- Việc “học tập tập” phải gắn sát cùng với bài toán “làm cho theo” nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về thừa nhận thức và hành vi vào vấn đề chống, chống suy thoái và phá sản bốn tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, “trường đoản cú diễn biến”, “tự gửi hóa” của những ban ngành, đơn vị chức năng với của từng cán bộ, đoàn viên, lao động; mặt khác tuyển lựa đầy đủ sự việc trọng tâm, rất nhiều vấn đề sum vầy, bạn lao hễ quyên tâm để tập trung giải quyết bao gồm tác dụng.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU TẬP TRUNG THỰC HIỆN

1. Các câu chữ tổ chức triển khai học hành, tiệm triệt, thực thi trong toàn khóa:

1.1. Năm 2016: “Những câu chữ cơ phiên bản của bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh” (Chulặng đề gồm đặc điểm xuyên suốt toàn khóa).

1.2. Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách TP HCM về phòng, chống suy thoái và phá sản bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, trường đoản cú cốt truyện, tự gửi hóa”.

1.3. Năm 2018: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái HCM về thi công phong thái, tác phong công tác của bạn đi đầu, của cán bộ, đảng viên”.

1.4. Năm 2019: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về gây ra ý thức tôn kính quần chúng, đẩy mạnh dân chủ, chăm lo cuộc sống nhân dân”.

1.5. Năm 2020: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái HCM về đại câu kết toàn dân tộc; xây dựng khối hệ thống chính trị vững mạnh”.

2. Tổ chức học tập, quán triệt và tiến hành các ngôn từ đa phần của Chuim đề năm 2017

2.1. Đối tượng cùng khu vực học tập

- Tất cả đảng viên rất nhiều phải tmê man gia học hành tại chi bộ chỗ bản thân sinch hoạt.

- Cán cỗ, đoàn tụ, công chức, viên chức không là đảng viên được cấp ủy cơ sở pân hận hợp với chỉ huy cơ sở, đơn vị tổ chức triển khai tiếp thu kiến thức, sinc hoạt bảo đảm yêu cầu (hoàn toàn có thể học tập phổ biến cùng với đảng viên tại chi cỗ nếu ĐK thuận lợi).

Xem thêm: Ooc Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Ooc Ý Nghĩa Của Từ Ooc Là Gì

2.2. Nội dung học hành, sinc hoạt

- Tổ chức tiếp thu kiến thức, sinh hoạt sâu kỹ, không thiếu thốn cả 02 phần của tập sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái HCM về chống, chống suy thoái tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “từ diễn biến”, “từ bỏ chuyển hóa” trong nội bộ vày Ban Tulặng giáo Trung ương phối hận hợp với Nhà xuất phiên bản Chính trị nước nhà Sự thật phát hành (Tài liệu sinc hoạt đưa ra bộ, đoàn thể, ban ngành, đơn vị chức năng năm 2017).

- Tài liệu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cung cấp ngân sách đầu tư nhằm Ban Tuim giáo Tỉnh ủy cài cung cấp mang đến toàn bộ những chi cỗ trong toàn thức giấc. Các công đoàn các đại lý dùng thông thường tư liệu của cấp ủy Đảng.

2.3. Thời gian tiếp thu kiến thức, sinch hoạt

- Định kỳ vào sinch hoạt các tháng, chọn lọc phần nhiều văn bản, phần nhiều vụ việc bao gồm tính thời sự, tương quan trực kế tiếp cơ sở, đơn vị chức năng nhằm tổ chức triển khai thường xuyên sinch hoạt, thảo luận sâu kỹ với tương tác với hiệu quả ĐK làm theo của bè lũ cùng những cá nhân, những gương tiên tiến, điển hình bên trên nghành này.

3. Xây dựng planer của bạn bè với ĐK tuân theo của cá nhân cán cỗ, đảng viên, đoàn viên, năm 2017

3.1. Đối với tập thể

Sau lúc tổ chức tiếp thu kiến thức, các công đoàn các đại lý tđắm say mưu cấp ủy, pân hận hợp với lãnh đạo cơ sở, đơn vị sản xuất kế hoạch triển khai Chuim đề năm 2017, câu chữ đa phần là bgiết hại 05 trọng trách được nêu tại vị trí máy nhì của tập tư liệu để rõ ràng hóa cho thật liền kề đúng theo, bàn thảo thống nhất để bên nhau triển khai. Phấn đấu xong xuôi cuối tháng 4/2017.

3.2. Đối cùng với cá nhân

- Sau khi tham gia học tập quán triệt thông thường về Chulặng đề năm 2017, những người đi đầu xuất bản và ĐK kế hoạch cá thể gương chủng loại thực hiện; cán bộ, đảng viên xây dựng cùng ĐK chiến lược cá nhân trường đoản cú giác thực hiện theo sự chỉ đạo bình thường của cấp ủy đảng với cơ sở, đơn vị.

- Việc đăng ký chấm dứt chậm nhất cho vào cuối tháng 4/2017.

- Kết trái học hành và tuân theo bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách HCM là 1 trong những giữa những tiêu chuẩn đặc trưng nhằm review, bình xét, phân các loại tổ chức triển khai đại lý đảng, đảng viên, đoàn tụ thường niên.

4. Tuyên ổn truyền văn bản Chuim đề năm 2017

Tùy theo tình hình thực tế của từng phòng ban, đơn vị có hiệ tượng phổ biến, tulặng truyền đa dạng chủng loại, phù hợp cùng với tất cả cán bộ, sum vầy, lao hễ về những nội dung siêng đề năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tùy theo điểm lưu ý, tình trạng ban ngành, đơn vị những CĐCS tmê say mưu phần vấn đề tiến hành của CĐCS vào chiến lược thực hiện học hành với tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Sài Gòn của cung cấp ủy hoặc xây dựng riêng biệt planer mang lại CĐCS bảo đảm an toàn đúng ngôn từ, mục đích và hưởng thụ đặt ra.

3. Trước 15/11 gửi báo cáo công dụng tiếp thu kiến thức với làm theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Sài Gòn của cung cấp ủy (tất cả phần công dụng triển khai của CĐCS) hoặc báo cáo của CĐCS (nếu thi công riêng) về CĐVC tỉnh nhằm tổng họp báo cáo về Liên đoàn Lao cồn tỉnh./.