KINDLY LÀ GÌ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
kindly kindly<"kaindli>tính từ bỏ đàng hoàng, giỏi bụng, thực tình a kindly man, voice, smile một người giỏi bụng, giọng nói gần gũi, thú vui thân ái lớn give somebody toàn thân some kindly advice đến ai lời khuyên ổn thực lòng (tự cổ,nghĩa cổ) gốc sống, vốn sinch ở a kindly Scott một tín đồ cội ở Ê-cốt phó tự đàng hoàng, thân mật to lớn speak kindly nói một biện pháp thân ái to treat somebody toàn thân kindly đối xử khoan thai cùng với ai vui mừng, làm cho ơn (làng giao hoặc mỉa) will (would) you kindly tell me the time? xin ông vui vẻ cho biết thêm bây chừ mấy giờ? kindly leave sầu me alone! làm cho ơn làm cho tôi yên! to lớn take kindly khổng lồ somebody/something sẵn lòng gật đầu đồng ý ai/cái gì she didn"t take (at all) kindly to being called plump cô ta ko vừa lòng (chút nào) khi bị gọi là tròn trĩnh I don"t think he takes kindly khổng lồ foreign tourists tôi không nghĩ là rằng anh ấy sẵn lòng tiếp khác nước ngoài nước ngoài
*
/"kaindli/ tính từ bỏ đàng hoàng, giỏi bụng a kindly hear một tnóng lòng xuất sắc thân ái, thân mật và gần gũi thoải mái và dễ chịu (khí hậu...) (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) gốc sinh hoạt, vốn sinh sinh hoạt a kindly Scott một người nơi bắt đầu sống Ê-cốt phó tự khoan thai, thân mật thân ái khổng lồ speak kindly nói một bí quyết thân ái vui tươi, có tác dụng ơn (làng mạc giao hoặc mỉa) will (would) you kindly tell me the time? xin ông vui mắt cho thấy hiện thời mấy giờ? thuận lợi, từ nhiên; lấy có tác dụng vui say đắm khổng lồ take kindly khổng lồ one"s duties bắt tay vào trọng trách một phương pháp tiện lợi
*