Leeway là gì

Jehovah God, as the producer and director of his creation, gave humans leeway as khổng lồ how they would accomplish his purpose for the earth & mankind.

Bạn đang xem: Leeway là gì


Là Đấng sáng chế với thống trị các tạo nên trang bị của Ngài, Giê-hô-va Đức Chúa Trời mang lại bé người được quyền từ bỏ do nhằm triển khai dự định của Ngài so với trái khu đất với loài tín đồ.
Các Nhóm hành vi là hầu hết team dự án xuyên thấu chủ thể, được trao quyền hạn với quỹ thời gian nước ngoài lệ.
Though the path of Christians is rugged and narrow, God gives them much leeway within his set limits.
Con đường tín thiết bị Đấng Christ đi theo dù dong dỏng với mấp mô tuy thế vào khuôn khổ do Đức Chúa Ttránh đề ra, Ngài vẫn chấp nhận cho họ những sự sàng lọc.
But you won"t give sầu me the same amount of leeway because at the end of the day, you just don"t trust me.
In January năm ngoái, UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Heiner Bielefeldt issued a report identifying “serious problems” in Vietnam’s approach khổng lồ religion, notably “legal provisions that tkết thúc to give broad leeway to lớn regulate, limit, restrict or forbid the exercise of freedom of religion or belief.”
Tháng Giêng năm năm ngoái, đặc sđọng của Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo với tín ngưỡng Heiner Bielefeldt công bố một bạn dạng báo cáo nêu rõ các “vấn đề nghiêm trọng” vào cơ chế tôn giáo của tổ chức chính quyền đất nước hình chữ S, đáng xem xét là “các biện pháp điều khoản với văn bản có thể lộ diện hiên chạy pháp lý rất rộng nhằm quản lý, hạn chế, kiểm soát hay cấm đoán vấn đề thực thi quyền thoải mái tôn giáo với tín ngưỡng.”
Yet, if the brother who has been given a responsibility is allowed some leeway, he will likely gain confidence and experience.
Tuy nhiên, giả dụ thực hiện các bước cùng với một số từ do làm sao kia, vô cùng hoàn toàn có thể anh được ủy nhiệm sẽ sở hữu được thêm tự tin và kinh nghiệm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phắn Là Gì - Phắn Là Gì, Nghĩa Của Từ Phắn


The sub-decree provides Cambodian authorities great leeway khổng lồ reject & expel asylum seekers, with insufficient procedural protections in place to lớn prevent unlawful forced returns that are in violation of the Refugee Convention.
Vnạp năng lượng phiên bản pháp luật nói trên cũng chế tạo ĐK tiện lợi đến cơ quan chỉ đạo của chính phủ Cam-pu-chia khước từ chào đón với trục xuất những người dân ghen nạn, thiếu hụt bảo đảm về tiến trình ngnạp năng lượng phòng ngừa các hành vi trục xuất ép buộc trái vẻ ngoài dẫn đến sự phạm luật Công ước về Vấn đề Tị nạn.
The terms of this trương mục varied depending on the degree of trust and co-operation between owner và slave: a slave sầu with an aptitude for business could be given considerable leeway lớn generate profit, & might be allowed to lớn bequeath the peculium he managed khổng lồ other slaves of his household.
Các pháp luật của thông tin tài khoản này không giống nhau tùy ở trong vào mức độ tin cẩn với hợp tác và ký kết giữa người chủ sở hữu nô cùng với nô lệ: một nô lệ với năng khiếu kinh doanh hoàn toàn có thể được chất nhận được dành nhiều thời gian đến việc tạo nên ROI, cùng rất có thể được phép vượt kế peculium, tín đồ này còn cai quản các bầy tớ không giống trong gia đình của chủ nô.
In January 2015, the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Heiner Bielefeldt issued a report identifying “serious problems” in Vietnam’s approach to lớn religion, notably “legal provisions that tover khổng lồ give sầu broad leeway lớn regulate, limit, restrict or forbid the exercise of freedom of religion or belief.”
Tháng Giêng năm 2015, Đặc sđọng về Tự do Tôn giáo cùng Tín ngưỡng của LHQ, Heiner Bielefeldt chào làng phúc trình nêu rõ những “vụ việc nghiêm trọng” trong bí quyết chính quyền cả nước xử sự cùng với tôn giáo, đáng chăm chú là “các luật lao lý gồm xu hướng lộ diện hiên chạy pháp luật rộng thoải mái để quản lý, tiêu giảm, kiểm soát điều hành hay cnóng đoán việc thực thi quyền tự do thoải mái tôn giáo và tín ngưỡng.”
In 2006, due lớn effects borne by the media rekhung law in Taiwan requiring all political parties khổng lồ divest their control in radio và television companies, 90% of CTV shares were sold to the Đài Loan Trung Quốc Times truyền thông media group, effectively giving the station leeway to some of its satellite TV concerns, notably the Chung T"ien Television (CTi), one of major cable television programmers in Taiwan.
Năm 2006, đài sẽ Chịu tác động mạnh mẽ của vẻ ngoài cách tân phương tiện truyền thông media nghỉ ngơi Đài Loan, trong các số đó đề xuất toàn bộ những đảng thiết yếu trị bắt buộc từ bỏ vứt sự kiểm soát và điều hành của họ trong các chủ thể tivi cùng đài vạc thanh khô, 90% CP của CTV đã được bán ra cho Tập đoàn truyền thông media Trung Quốc Thời báo (Đài Loan Trung Quốc Times).
Other platforms had more leeway, but even when the display was not a concern, memory constraints usually sabotaged attempts to create the data-heavy kiến thiết that an engine needs.
Các hệ máy khác thậm chí là còn có cận trở ngại rộng, nhưng của cả lúc việc hiển thị chưa phải là vấn đề thì Việc bộ nhớ lưu trữ tiêu giảm thường phá hủy những cố gắng tạo thành một xây đắp dữ liệu béo nhưng mà một engine kinh nghiệm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M