Lodash là gì

Lodash là gì

A modern JavaScript utility library delivering modularity, performance & extras.

Bạn đang xem: Lodash là gì

Nếu các bạn đã hoặc đang làm việc với javascript thì chắc đã nghe qua lodash. Một thư việc rất mạnh mẽ cung cấp rất nhiều hàm để xử lý data, object, strings, number hay các array…. Lodash cung cấp performance rất cao và đảm bảo an toàn trong các trường hợp underfine, null,…. Ngoài ra, khi sử dụng hàm lodash chúng ta thấy code đẹp và ngắn gọn hơn.

Nói túm cái váy lại là ngoài cách dùng các function thông thường khác như xử lý mảng, danh sách, string các kiểu thì các bạn có thể học thêm một thử viện xịn xò và này nọ là lodash. Tớ chỉ viết ra đây mấy cái hay dùng thôi chứ nhiều thứ các bạn có thể đọc thêm tài liệu của lodash ở đây

Để install và sử dụng lodash tại npm hoặc yarn


// Load the full build.var _ = require("lodash");// Load the core build.var _ = require("lodash/core");// Load the FP build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.var fp = require("lodash/fp");
1
2
3
4
5
6
7
// Load the full build.
var _ = require("lodash");
// Load the core build.
var _ = require("lodash/core");
// Load the FP build for immutable auto-curried iteratee-first data-last methods.
var fp = require("lodash/fp");

Một số hàm thông dụng mà tớ hay dùng

Xử lý danh sách

.forEach(collection, .identity>)

Giống với hàm foreach(), dùng để lặp qua mỗi phần tử của danh sách và xử lý với hàm.


_.forEach(<1, 2>, function(value) { console.log(value);});// => Logs `1` then `2`. _.forEach({ "a": 1, "b": 2 }, function(value, key) { console.log(key);});// => Logs "a" then "b" (iteration order is not guaranteed).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_.forEach(<1, 2>, function(value) {
console.log(value);
});
// => Logs `1` then `2`.
_.forEach({ "a": 1, "b": 2 }, function(value, key) {
console.log(key);
});
// => Logs "a" then "b" (iteration order is not guaranteed).

.filter(collection, .identity>)

Lặp lại các phần tử của bộ sưu tập, trả về một mảng gồm tất cả các vị từ phần tử trả về giá trị true cho. Vị từ được gọi với ba đối số: (value, index | key, collection).


var users = < { "user": "barney", "age": 36, "active": true }, { "user": "fred", "age": 40, "active": false }>; _.filter(users, function(o) { return !o.active; });// => objects for <"fred"> // The `_.matches` iteratee shorthand._.filter(users, { "age": 36, "active": true });// => objects for <"barney"> // The `_.matchesProperty` iteratee shorthand._.filter(users, <"active", false>);// => objects for <"fred"> // The `_.property` iteratee shorthand._.filter(users, "active");// => objects for <"barney">
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
var users = <
{ "user": "barney", "age": 36, "active": true },
{ "user": "fred", "age": 40, "active": false }
>;
_.filter(users, function(o) { return !o.active; });
// => objects for <"fred">
// The `_.matches` iteratee shorthand.

Xem thêm: Cách Chơi Mystic Messenger (Game), Mystic Messenger


_.filter(users, { "age": 36, "active": true });
// => objects for <"barney">
// The `_.matchesProperty` iteratee shorthand.
_.filter(users, <"active", false>);
// => objects for <"fred">
// The `_.property` iteratee shorthand.
_.filter(users, "active");
// => objects for <"barney">

.find(collection, .identity>, )

Lặp lại các phần tử của bộ sưu tập, trả về vị từ phần tử đầu tiên trả về giá trị true cho. Vị từ được gọi với ba đối số: (value, index | key, collection).


var users = < { "user": "barney", "age": 36, "active": true }, { "user": "fred", "age": 40, "active": false }, { "user": "pebbles", "age": 1, "active": true }>; _.find(users, function(o) { return o.age object for "barney" // The `_.matches` iteratee shorthand._.find(users, { "age": 1, "active": true });// => object for "pebbles" // The `_.matchesProperty` iteratee shorthand._.find(users, <"active", false>);// => object for "fred" // The `_.property` iteratee shorthand._.find(users, "active");// => object for "barney"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
var users = <
{ "user": "barney","age": 36, "active": true },
{ "user": "fred","age": 40, "active": false },
{ "user": "pebbles", "age": 1,"active": true }
>;
_.find(users, function(o) { return o.age < 40; });
// => object for "barney"
// The `_.matches` iteratee shorthand.
_.find(users, { "age": 1, "active": true });
// => object for "pebbles"
// The `_.matchesProperty` iteratee shorthand.
_.find(users, <"active", false>);
// => object for "fred"
// The `_.property` iteratee shorthand.
_.find(users, "active");
// => object for "barney"

.findLast(collection, .identity>, )

Hàm này giống như _.find ngoại trừ việc nó lặp lại các phần tử của bộ sưu tập từ phải sang trái.


_.findLast(<1, 2, 3, 4>, function(n) { return n % 2 == 1;});// => 3
1
2
3
4
5
_.findLast(<1, 2, 3, 4>, function(n) {
return n % 2 == 1;
});
// => 3

_.includes(collection, value, )

Kiểm tra xem giá trị có thuộc danh sách hay không. Nếu tập hợp là một chuỗi, nó sẽ được kiểm tra để tìm một chuỗi con có giá trị, nếu không thì SameValueZero được sử dụng để so sánh bình đẳng. Nếu fromIndex là số âm, nó được sử dụng làm phần bù cho phần cuối của bộ sưu tập.


_.includes(<1, 2, 3>, 1);// => true _.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);// => false _.includes({ "a": 1, "b": 2 }, 1);// => true _.includes("abcd", "bc");// => true
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
_.includes(<1, 2, 3>, 1);
// => true
_.includes(<1, 2, 3>, 1, 2);
// => false
_.includes({ "a": 1, "b": 2 }, 1);
// => true
_.includes("abcd", "bc");
// => true

.map(collection, .identity>)

Cũng giống với foreach lặp qua các phần tử trong danh sách nhưng có trả về một danh sách mới.


function square(n) { return n * n;} _.map(<4, 8>, square);// => <16, 64> _.map({ "a": 4, "b": 8 }, square);// => <16, 64> (iteration order is not guaranteed) var users = < { "user": "barney" }, { "user": "fred" }>; // The `_.property` iteratee shorthand._.map(users, "user");// => <"barney", "fred">
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function square(n) {
return n * n;
}
_.map(<4, 8>, square);
// => <16, 64>
_.map({ "a": 4, "b": 8 }, square);
// => <16, 64> (iteration order is not guaranteed)
var users = <
{ "user": "barney" },
{ "user": "fred" }
>;
// The `_.property` iteratee shorthand.
_.map(users, "user");
// => <"barney", "fred">

Thôi liệt kê mệt quá cơ mà lodash support rất nhiều function cho tất cả các thể loại array, collection, function, date, lang, math, number, object, seq, string, util, properties, methods.

Nguồn tham khảo: https://lodash.com/docs/4.17.15


Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo


Bạn có hứng thú đổi việc không?

Frontend Developer - Tiki.vn


JavaScript ReactJS Redux
Lên đến3,500 USD
Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Back-End Developer - Wata Solutions


JavaScript NodeJS VueJS
Thỏa thuận
Tan Binh, TP Hồ Chí Minh

2 IT Project Managers - Rakus Vietnam


Java JavaScript PHP
Lên đến2,400 USD
Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Senior QC Engineer - DFO


Tester QA QC JavaScript
Thỏa thuận
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

20 Front-End Developers - Titan Technology Corporation


JavaScript AngularJS ReactJS
Thỏa thuận
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
*

Cập nhật tin tức mới nhất và phổ biến


Tin mới nhất

Cựu CEO Twitter muốn công khai "mã nguồn mở" hệ thống khai thác Bitcoin, để ai cũng có thể đào coin nếu muốn

Tháng Một 16, 2022


Casper vinh danh là “Smart tivi 4K được ưa chuộng nhất” tại giải thưởng công nghệ Tech Awards

Tháng Một 16, 2022


Tin tức phổ biến

Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ R cho người mới bắt đầu

Tháng Sáu 20, 2014


10 plugin cần thiết của SublimeText dành cho các lập trình viên JavaScript

Tháng Chín 04, 2015