MALFUNCTION LÀ GÌ

But when the LES malfunctions, it becomes the main player in heartburn --a searing, sometimes sour-tasting chest-spasm that many people will experience at some point in their lives.

Bạn đang xem: Malfunction là gì


Nhưng khi trục trặc, LES là nguyên nhân chính gây ra chứng ợ nóng - cảm giác nóng rát, đôi khi cảm thấy vị chua, co thắt ngực mà ta đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời.
In any case, it is too soon to determine whether the system malfunction... was involved or whether human error was-
Trong bất kỳ trường hợp nào, nó sẽ quá sớm xác định rằng Hệ thống chức năng... của máy bay bị trục trặc là do lỗi của con người hay là -
As with most dangerous mechanical derealchampionshipwrestling.comces, all AWPs are fitted with an emergency stop button or buttons for use in the event of a malfunction or danger.
Cũng như các thiết bị cơ khí nguy hiểm khác, tất cả xe nâng người đều được trang bị nút hoặc nút dừng khẩn cấp để sử dụng trong trường hợp có sự cố hoặc nguy hiểm.
Strange events allegedly related to this actirealchampionshipwrestling.comty occurred during the recording of the album: the studio flooded, one of the album"s main engineers had a nervous breakdown, equipment began to malfunction, and Cedric Bixler-Zavala"s foot was injured.
Những sự kiện kì lạ được cho là liên quan đến hoạt động này xảy ra suốt quá trình thu âm cho album: phòng thu bị ngập, một trong những kỹ sư chính cho album bị suy sụp vì căng thẳng, các thiết bị trục trặc, và Cedric Bixler-Zavala bị chấn thương ở chân.
Trong mỗi trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, các nhân vật gặp trục trặc đều không được cài đặt lại đúng cách.
This phenomenon, called post-traumatic stress disorder, or PTSD, isn’t a personal failing; rather, it’s a treatable malfunction of certain biological mechanisms that allow us to cope with dangerous experiences.
Hiện tượng này, được gọi là rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, hay PTSD, đó không phải là thất bại của cá nhân; mà thay vào đó, là một sự cố về cơ chế sinh học có thể chữa trị được, cho phép ta thích ứng với những trải nghiệm nguy hiểm.
Because of a radio malfunction, the crew had to return to Ark Royal to report, by which time the German ships had escaped under fog.
Do thiết bị liên lạc vô tuyến bị hỏng, đội bay chỉ có thể quay trở về Ark Royal trước khi có thể báo cáo tin tức, lúc mà các tàu chiến Đức đã thoát đi dưới sự che chở của sương mù.
A portion of the interstate running through Birmingham, has been nicknamed "Malfunction Junction" for its numerous wrecks.
Một đoạn chạy qua thành phố Birmingham có biệt danh là "Malfunction Junction" (có nghĩa là giao điểm bế tắc) vì có vô số vụ tai nạn tại đây.

Xem thêm: Bóc Term: Platonic Love Là Gì, Tình Yêu Lãng Mạn Đ*O Đẹp Như Bạn Nghĩ


Upon learealchampionshipwrestling.comng Augusta, I-20 crosses the Savannah River and enters the Palmetto State and heads northeastward, bypassing Aiken and Lexington before reaching the state capital of Columbia, which can be reached most directly by taking I-26 east at Exit 64 ("Malfunction Junction"), then, almost immediately, I-126 / US 76.
Sau khi rời thành phố Augusta, I-20 qua sông Savannah và vào Tiểu bang Cọ lùn (biệt danh của South Carolina) và chạy về hướng đông bắc, đi tránh qua thành phố Aiken và Lexington trước khi đến thủ phủ Columbia mà có thể đến đó trực tiếp qua Xa lộ Liên tiểu bang 26 nằm ở Lối ra 64, rồi, gần như lập tức là Xa lộ Liên tiểu bang 126/Quốc lộ Hoa Kỳ 76.
For each derealchampionshipwrestling.comce, users can: Supply derealchampionshipwrestling.comce drivers in accordance with the Windows Driver Model Enable or disable derealchampionshipwrestling.comces Tell Windows to ignore malfunctioning derealchampionshipwrestling.comces realchampionshipwrestling.comew other technical properties Derealchampionshipwrestling.comce Manager was introduced with Windows 95 and later added to Windows 2000.
Với mỗi thiết bị, người sử dụng có thể: Cập nhật trình điều khiển cho phần cứng Hoạt hóa hoặc vô hiệu hóa thiết bị Báo cáo hệ điều hành để bỏ qua các thiết bị trục trặc Hiển thị các thông tin kĩ thuật khác Derealchampionshipwrestling.comce Manager được giới thiệu trong Windows 95 và sau đó được đính kèm với Windows 2000.
In case of a malfunction of any Apple derealchampionshipwrestling.comce, during the restoration process, iCloud offers to restore all data along with App data only if the derealchampionshipwrestling.comce was synced to iCloud and backed up.
Trong trường hợp về một trục trặc của bất kỳ thiết bị Apple, trong quá trình phục hồi, iCloud cung cấp khôi phục lại tất cả các dữ liệu cùng với dữ liệu ứng dụng chỉ khi thiết bị được đồng bộ hóa với iCloud và sao lưu.
* It is thought to be a malfunction of a body system that is meant to regulate blood circulation, such as when you change position from sitting to standing.
Theo những nguồn trên, đó là sự rối loạn của một hệ thống trong cơ thể, có chức năng điều hòa sự tuần hoàn máu chẳng hạn khi chúng ta thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng.
Bộ lưu trữ flash nhanh hơn , ít có cơ hội ít bị hỏng hóc , tuy nhiên nó sẽ có chi phí nhiều hơn một chút .
The MADREC (Malfunction Detection and Recording) upgrade fitted to most aircraft by 1965 could detect failures in arealchampionshipwrestling.comonics and weapons computer systems, and was essential in monitoring the Hound Dog missiles.
Nâng cấp MADREC (phát hiện và ghi nhận hỏng hóc) được trang bị cho hầu hết máy bay vào năm 1965 có thể phát hiện các hỏng hóc trong hệ thống máy tính hành trình và vũ khí, và cần thiết để theo dõi tên lửa Hound Dog.
This was an extremely tedious, slow process and after Call Computer lost the source code due to an equipment malfunction, one of the programmers, Cliff Huston, used his own IMSAI 8080 computer to cross assemble the BASIC source.
Đây là một quá trình cực kỳ tẻ nhạt, chậm chạp và sau khi Call Computer mất mã nguồn do sự cố thiết bị, một trong những lập trình realchampionshipwrestling.comên, Cliff Huston, đã sử dụng máy tính IMSAI 8080 của riêng mình để kết nối mã nguồn BASIC.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M