MẢNH TINH VÂN BNS

Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được nâng cấp trường đoản cú vũ khí Hổ Phách sinh sống cung cấp 10, 11 hoặc 12. khi chúng ta sở hữu tranh bị Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, chúng ta cũng có thể nâng cấp lên khí giới Tinch Vân khớp ứng ở cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. Lúc nâng cấp, vũ khí Tinc Vân đã tự dưng chuyển thành vũ trang Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Ngulặng liệu

50 Mảnh Tinh Vân200 Kết tinh Linch Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạctrăng tròn Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Ngulặng liệu – nếu như bạn đang mua trang bị Hổ Phách cung cấp 11

25 Mảnh Tinch Vân200 Kết tinh Linh Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc70 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguyên liệu – giả dụ bạn đang cài đặt trang bị Sao Băng cấp cho 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguim liệu – trường hợp bạn đã mua thiết bị Hổ Phách cung cấp 12

10 Mhình họa Tinh Vân200 Kết tinc Linh Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguyên liệu – nếu như bạn đã cài đặt thiết bị Sao Băng cung cấp 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 4

*

Nguyên liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

*

Nguyên liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 8

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 9

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 11

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Tdiệt Nộ60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 12

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Tdiệt Nộ60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

| W88Vuive