Meat Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Meat là gì

The characteristic aroma of different meats is also attributed to the quality combinations of water-soluble & lipid components found in each species5.
Respondents were asked about consumption of many foods, including frankfurters but not sliced deli meats.
In two cohort studies strong associations were demonstrated between being a case & consuming sandwiches containing cold cooked meats either from the suspect food premises or premises supplied by them.
The second strain was detected at higher levels and in deli meats that are routinely eaten without heating <14> ; it is also a serotype that commonly causes human illness <3>.
Residues of antibiotics, other veterinary medicines và banned substances in meats imported from third countries are controlled at two levels.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả quan điểm của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press hay của những bên cấp phép.

meat

Các tự hay được thực hiện với meat.


Những ví dụ này từ bỏ realchampionshipwrestling.com English Corpus và trường đoản cú các mối cung cấp bên trên web. Tất cả đa số chủ kiến trong các ví dụ ko miêu tả chủ ý của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tốt của tín đồ cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message