MEDICAL CONDITION LÀ GÌ

Chào mừng - Welcome

Chào mừng quý vị đến với trang nhà Sắc Màu Sức Khỏe thuộc Khoa Điều Dưỡng của trường Đại Học Louisville. Trang này cung cấp thông tin về giáo dục sức khỏe và thông tin cho những quý vị chưa sử dụng tiếng Anh thành thạo. Ngoài ra, quý vi sẽ tìm thấy đường truyền liên kết đến các trang mạng điện tử khác phục vụ cho cộng đồng dân cư ở khu đô thị Louisville.Bạn đang xem: Medical condition là gì

Là một thành viên của cộng đồng, Khoa Điều Dưỡng chú trọng đến việc chăm sóc nhu cầu về sức khỏe cho một cộng đồng đa dạng sắc dân và năng động qua các chuơng trình giáo dục, nghiên cứu, kinh nghiệm chuyên môn, và phục vụ về diều dưỡng. Thông qua trang thông tin điện tử này, chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao việc tiếp cận các thông tin về chăm sóc sức khỏe và các địa chỉ cần thiết nhằm giảm thiểu các nguy hiểm về sức khỏe cho quý vị và gia đình.

Bạn đang xem: Medical condition là gì

Welcome to the Color of Health website sponsored by the University of Louisville School of Nursing. This site is designed to provide health education and information to those whose primary language is not English. Additionally, you will find in these pages, links to resources that are relevant to those living in the Louisville Metro community.

As a citizen of the larger community, the emphasis of the School of Nursing is to address the complex health needs of diverse and dynamic populations through nursing education, research, scholarship and service. Through this site, we hope to increase access to healthcare information and resources in order to decrease many of the health risks for individuals and families.

Hướng dẫn cách sử dụng trang thông tin điện tử này

Trang thông tin điện tử Sắc Màu Sức Khỏe được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ hơn về sức khỏe và các nguồn thông tin có sẵn nhằm giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn cho việc chăm sóc sức khỏe của mình. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn đồng ý tuân thủ và chịu trách nhiệm với các điều khoản sử dụng. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoặc loại bỏ một số mục trong các điều khoản này bất cứ lúc nào.

Các điều khoản sử dụng

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁC LỜI KHUYÊN VỀ Y TẾ

Những thông tin được cung cấp qua trang thông tin điện tử Sắc Màu Sức Khỏe chỉ là thông tin dành riêng cho bạn để tham khảo. Chúng tôi không có ý định dùng bất kỳ một thông tin nào trên trang thông tin điện tử này cho việc chẩn đoán bệnh lý hoặc chữa trị bệnh tật. Bạn không nên dựa vào các thông tin này để chẩn đoán hoặc chữa trị bệnh tật.

Mỗi người đều có đặc thù riêng của mình. Do đó, điều quan trọng là bạn nên trực tiếp gặp bác sĩ của mình để hiểu rõ cái gì tốt nhất cho bản thân. Những thông tin đăng trên trang thông tin điện tử này không nên xem là cách thay thế cho việc trực tiếp gặp bác sĩ để xin tư vấn. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng hợp lý các thông tin được đăng ở đây cũng như tất cả các nguy hiểm có thể xảy ra.

NHỮNG KẾT NỐI VÀ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Để tiện lợi cho bạn, chúng tôi đăng thêm những kết nối đến các nguồn thông tin điện tử chăm sóc sức khỏe khác. Những trang thông tin điện tử liên kết này không chịu sự quản lý của Sắc Màu Sức Khỏe. Vì thế, Sắc Màu Sức Khỏe không chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên các trang thông tin điện tử liên kết này, hoặc ở trên các địa chỉ liên kết đăng trên các trang thông tin đó.

Đôi khi, chúng tôi đề cập đến một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào đó trên trang thông tin điện tử này. Sắc Màu Sức Khỏe đề cập như thế nhưng không hề bao hàm hoặc ấn ý bất kỳ sự ủng hộ đồng thuận nào, hay gợi ý, hay ưu tiên cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Nội dung đăng trên trang thông tin điện tử này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Bất kỳ quan điểm, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, đề nghị, hoặc các thông tin khác được bày tỏ hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba đều thuộc về những cá nhân viết ra những lời đó hoặc những người phổ biến những điều đó và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Sắc Màu Sức Khỏe.

VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các thông tin đăng trên trang Sắc Màu Sức Khỏe thuộc quyền sở hữu của Khoa Y Tá-Điều Dưỡng và Sắc Màu Sức Khỏe của Đại Học Louisville, hoặc những người cấp giấy phép sử dụng của nhà trường, và các thông tin này được sự bảo vệ của luật bản quyền, nhãn hiệu và sử hữu trí tuệ.

Bạn có thể sử dụng các thông tin từ trang thông tin điện tử này cho riêng cá nhân của mình mà không có mục đích thương mại nào. Bạn phải ghi rõ ghi chú bản quyền cho bất kỳ thông tin nào bạn lấy từ trang thông tin điện tử Sắc Màu Sức Khỏe. Bạn không được phép sao chép, truyền phát, phát tán, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng, hoặc lan truyền những thông tin bạn lấy từ trang thông tin điện tử Sắc Màu Sức Khỏe cho bất kỳ một cá nhân, tổ chức, hay đối tượng nào.

Bạn phải có văn bản cho phép của chúng tôi khi sử dụng, sao chép, hoặc phát tán biểu tượng hoặc các dấu ký hiệu khác.

Xem thêm: Chia Sẻ : Cách Chơi Chiêu Trong King Of Fighters 1.91, Tổng Hợp Cách Chơi Chiêu Trong King Of Fighters 1

How to Use this Site

The Color of Health website is designed to help you better understand health and the resources available to help you make healthcare decisions. By using this site, you are agreeing to comply with and be bound by the terms of use. We reserve the right to change, modify, add, or remove portions of these terms at any time.

Terms of Use

Each person is unique. It is important that you see your healthcare provider to understand what is best for you. The information on this website is not a substitute for a face-to-face consultation with your healthcare provider. By using this site, you assume full responsibility for the appropriate use of the information contained on the website and assume all risks thereof.

THIRD PARTY LINKS AND INFORMATIONFor your convenience, we included links to healthcare web resources. The linked websites are not under Color of Health control. Color of Health is not responsible for the content of any linked website, or any link contained on a linked website. Color of Health does not endorse any linked website or any information, products or services contained on these sites.

On occasion, a specific product or service may be referenced on this site. Such references do not constitute or imply an endorsement, recommendation, or preference by Color of Health.

Content on this website may be provided by third parties. Any opinions, advice, statements, services, offers or other information expressed or made available by third parties are those of the respective author(s) or distributor(s) and do not necessarily state or reflect those of Color of Health.

You must have written permission to use, reproduce, copy or distribute logos or other marks.

Những thông tin quan trọng về bảo hiểm y tế của bạn và gia đình bạn

theo Điều Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền

Tất cả công dân của tiểu bang Kentucky mà không có bảo hiểm y tế, hoặc lao động hay kinh doanh tự do, bây giờ có thể mua bảo hiểm y tế thông qua chương trình Trao Đổi Quyền Lợi Sức Khỏe của bang Kentucky gọi tắt là KYNECT.

Tùy thuộc vào khoản thu nhập của bạn, một số công dân bang Kentucky được quyền xin yêu cầu trợ giúp tài chính để chi trả cho loại hình bảo hiểm này. Một số trường hợp khác có thể đủ điều kiện xin trợ giúp viện và dươc phí Medicaid mà không phải trả bất cứ lệ phí nào. Hiện nay, không ai có quyền khước từ hoặc hủy bỏ bảo hiểm y tế, và số tiền bạn phải chi trả không dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn.

Bạn có thể đăng ký tham gia vào các loại hình bảo hiểm mới này bằng cách điền vào mẫu đơn qua KYNECT để tìm ra loại hình bảo hiểm bạn muốn và chính sách trợ giúp tài chính (nếu áp dụng trong trường hợp của bạn). Bạn có thể tìm thêm thông tin hỗ trợ qua Internet, điện thoại, hoặc gặp trực tiếp chúng tôi ở trang điện tử www.kynect.ky.gov, hoặc qua số điện thoại 1-855-459-6328. Nếu bạn cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác thay vì bằng tiếng Anh, bạn hãy báo cho tổng đài để chúng tôi kết nối bạn với thông dịch viên.

Nếu bạn không phải là công dân bang Kentucky, bạn có thể vào trang web điện tử Trao Đổi Quyền Lợi Sức Khỏe: http://www.healthcare.gov. Ngoài ra, nếu bạn không chắc rằng bạn có đủ điều kiện xin được chăm sóc sức khỏe hay không vì hoàn cảnh hoặc vị thế cá nhân, tổng đài sẽ kết nối máy cho bạn đến một nhân viên có khả năng giúp trả lời thắc mắc của bạn. 1-855-459-6328.

Để biết thêm thông tin chi tiết bằng tiếng Anh: Nếu bạn không phải là công dân bang Kentucky, bạn có thể xin hỗ trợ chi phí y tế thông qua Chương Trình Trao Đổi Quyền Lợi Sức Khỏe Liên Bang ở địa chỉ http://www.healthcare.gov

Số lượng thành viên trong gia đìnhBạn đủ điều kiện xin Medicaid nếu như thu nhập ghi trên hồ sơ hoàn thuế của bạn dưới:1$15,8562$21,4043$26,9514$32,4995$38,0476+ Cộng thêm $5,548 cho mỗi một thành viên trong gia đình

Important information about health insurance for you and

 

your family from the Affordable Care Act

Kentuckians who are uninsured or self-employed now are able to buy health insurance through the Kentucky Health Benefit Exchange called KYNECT. Some Kentuckians, depending on their income, also may be eligible for financial help to pay for this insurance. Others may qualify for Medicaid coverage (at no cost). Now health insurance cannot be denied or cancelled and the amount you pay cannot be based on your health condition.

If you are not a resident of Kentucky, your can go to the federal Health Benefit Exchange at: http://www.healthcare.gov Moreover, if you are unsure if you are eligible for health care due to your status, the operator will be able to connect you to someone who can help. For more information in English call: 1-855-459-6328.

If you are not a resident of Kentucky, your can get coverage through the federal Health Benefit Exchange at:http://www.healthcare.gov

Number of family membersYou qualify for Medicaid if the income reported on your tax return is less than:1$15,8562$21,4043$26,9514$32,4995$38,0476+ Add $5,548 for each additional family member

Thông tin để giữ gìn sức khỏe - Wellness Information

Bắt đầu một chương trình tập thể dục - Starting an exercise program

Những phương pháp đơn giản để tập thể dục - Easy ways to get exercise

Luôn hoạt động để cảm thấy khỏe hơn (phim) - Stay active to feel better (VIDEO)

Vận động để có một trái tim khỏe mạnh - Be active for a healthy heart

Thủy ngân trong cá và sò - Mercury in fish and shellfish

Ăn lành mạnh - Healthy eating

Tháp thức ăn của người á đông - Asian food pyramid

Những lời khuyên về ăn uống lành mạnh và luôn vận động- Tips for parents on eating well and staying active

Rửa tay - Hand washing

Làm gì để ngủ tốt hơn - What to do to sleep better

Hoạch định trong trường hợp khẩn cấp - Plan for an emergency

Làm thế nào để bỏ thuốc lá : ( gọi vào đường dây hỗ trợ bỏ thuốc lá của Kentucky : 1-800-784-8669) - How to quit smoking: (Call Kentucky’s QUIT line: 1-800-784-8669)

Làm gì khi mất điện bị cúp : ( số điện thoại trong tài liệu chỉ dùng cho khu vực Seattle, không phải cho Kentucky) - What to do when the power goes out: (phone number is for Seattle area only, not Kentucky)

Vắc-Xin Cúm: Flu Vaccine

Thai nghén và chăm sóc trẻ - Pregnancy and Child Care

Một thai nghén khỏe mạnh - A healthy pregnancy

Những thay đổi trong cơ thể của bạn và con bạn trong thời kì thai nghén - Changes to your baby and your body during pregnancy

Tầm quan trọng của chăm sóc trước sinh trong thời kì thai nghén và những điều cần nghĩ tới khi đi khám - The importance of prenatal care during pregnancy and what to expect

Lên kế hoạch trước cho sự chào đời của con bạn - Planning ahead for the birth of your baby

Những lo lắng và khó chịu trong thời kì thai nghén - Concerns and discomforts during pregnancy

Một số đặc điểm về thể chất và hành vi mà bạn có thể thấy ở con bạn ngay sau khi sinh - Features and behaviors you may notice in your baby soon after birth

Thông tin cơ bản về cho bú sữa mẹ- Basic information about breastfeeding

Caùch Vaét Söõa Meï Ra Ñeå Daønh - Pumping Breastmilk

Vì sao bú sữa mẹ lại tốt cho mẹ, con và cả gia đình - Why breastfeeding is good for mother, baby and family

Cho con bú - Breastfeeding

Cần ăn những thức ăn gì khi bạn đang nuôi con nhỏ - What foods to eat while you nurse your baby

Những vấn đề của bú sữa mẹ - Breastfeeding problems

Cho trẻ bú bình -Bottle-feeding

Khi nào thì nên gọi bác sĩ của bé ? - When should I call my baby’s doctor?

Đương đầu với con khóc - Coping with baby’s crying

Phục hồi sau khi sinh mổ - Recovery after Caesarean birth

Phục hồi sau khi sinh thường - Recovery after vaginal birth

Những thay đổi cảm xúc sau khi sinh - Emotional changes after giving birth

An toàn với ghế đi xe và ghế nâng - Safety with Car seats and booster seats

Danh sách kiểm tra an toàn cho trẻ em - Child safety checklist

Thông tin dành cho bệnh nhân - Patient information

Quyền và trách nghiệm của bệnh nhân - Patients’ rights and responsibilities

Bạn nên vào đây để tìm thông tin về việc chăm sóc sức khỏe – Where should you go for medical care

Khi cần sử dụng phòng cấp cứu - When to use the emergency room

Bảo hiểm y tế và chương trình trợ giúp tài chính của chính phủ cho việc điều trị dành cho người có thu nhập thấp (Medicaid) – Health insurance and Medicaid

Khi đến phòng khám bác sĩ, bạn có thể phải mang theo những gì - What you may need to bring to a doctor’s appointment

Uống và sử dụng thuốc một cách an toàn – Taking medicines safely

Khi bạn bị đau – About your pain

Những điều bạn nên biết về chụp X-quang – Having an x-ray

Chuẩn bị sẵn sàng khi đi phẫu thuật – Preparing for surgery

Những điều bạn nên làm ở nhà sau khi phẫu thuật – Home care

Sống chung với khuyết tật/tàn tật của chính bạn ở nước Mỹ - Living with a disability

Nhận thức về tình trạng sức khỏe của bạn - Behavioral Health

Hiểu rõ về chức năng và sự hoạt động của bộ não – Take a brain tour

10 dấu hiệu đáng lo ngại về bệnh Alzheimer (sự suy giảm trí nhớ và bệnh lú lẫn do tuổi cao) – 10 Warning signs of Alzheimer’s disease

Đối phó với căng thẳng đầu óc (stress) - Coping with stress

Trẻ em cũng bị căng thẳng (không sử dụng số điện thoại trong văn bản này) - Stress affects children, too

Tâm trạng buồn, u sầu – Feeling sad

Chữa trị tâm trạng buồn rầu, chán nản cho trẻ em – Depression in the Elderly

Việc lạm dụng hoặc phụ thuộc vào thuốc quá đà làm ảnh hưởng đến bản thân và những người khác – Substance abuse or dependence

Bạo lực trong gia đình - Domestic violence

Nên phải làm khi khi xảy ra bạo lực trong gia đình - What to do if there is violence in the home

Không ai có quyền làm tổn thương bạn, dù cho họ là người bạn yêu mến - No one has the right to hurt you, even someone you love

Những bệnh kinh niên (tiểu đường, ung thư, bệnh tim, và cao huyết áp) - Chronic Disease (diabetes, cancer, heart disease, high blood pressure)

Bệnh viêm khớp - Arthritis

Bệnh hen suyễn (gây khó thở) là gì? – What is Asthma?

Bệnh tắc nghẽn lưu thông không khí trong phổi, gây khó thở là gì? – What is COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease?

Bệnh động mạch vành là gì? – What is coronary artery disease?

Số liệu về bệnh viêm gan siêu vi B – Hepatitis B Facts

Cao huyết áp – High blood pressure (hypertension)

Bệnh tiểu đường là gì? What is diabetes?

Nghe thông tin về bệnh tiểu đường – Information about diabetes

Kiểm soát bệnh tiểu đường - ABCs of Diabetes Management

Xét nghiệm và các bước nên làm bổ sung them - Additional Recommended Tests and Procedures

Bia rượu và bệnh tiểu đường- Alcohol and Diabetes

Mức đường trong máu và các chỉ số mục tiêu - Blood Sugar Levels and Target Numbers

Bệnh tiểu đường và việc đi lại, du lịch - Diabetes and Travel

Ăn kiêng trong thời gian đau ốm Diet - During Illness

Những điều nên và không nên làm khi hoạt động thể lực - The Do"s and Don"ts of Physical Activity

Ăn ít muối- Eat Less Salt

Chăm sóc sức khoẻ chân cho người mắc bệnh tiểu đường - Foot Care for People with Diabetes

Cách kiểm tra mức độ đường trong máu (đường huyết) - How to Check Your Blood Sugar

Tiêm chích insulin -- Liều tiêm hỗn hợp - Insulin for Injection - Mixed Dose

Tiêm chích insulin -- Liều tiêm một mũi - Insulin for Injection - Single Dose

Vùng tiêm insulin trên cơ thể - Insulin Injection Sites

Khẩu lượng thức ăn (khẩu phần ăn) - Portion Sizes

Chuẩn bị cho việc tiêm chích insulin - Preparing an Insulin Injection

Đọc nhãn mác về thành phần dinh dưỡng - Read the Food Label

Hoạt động tập luyện thể lực khi ngồi - Seated Physical Activity

Kiểm soát những ngày đau ốm - Sick Day Management

Các nguồn cholesterol (mỡ trong máu) và chất béo - Sources of Cholesterol and Fat

Các triệu chứng của tăng đường huyết (lượng đường trong máu cao)- Symptoms of Hyperglycemia - High Blood Sugar

Các triệu chứng của hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp)- Symptoms of Hypoglycemia - Low Blood Sugar

Các phương pháp điều trị tiểu đường- Treatments Used in Diabetes

Các thông tin khác về bệnh tiểu đường – Additional information about diabetes

Bạn có nguy cơ bị bệnh tiểu đường không? - Are you at risk for diabetes?

Phải làm gì khi lượng đường huyết thấp – Low blood sugar and what to do

Bệnh loãng xương - Osteoporosis

Khám tổng quát tình trạng sức khỏe xương của bạn là gì? What is a bone scan?

Bệnh Parkinson (các bệnh rối loạn vận động, đi đứng, di chuyển) – Parkinson’s disease

Các bệnh truyền nhiễm – Infectious diseases

Các bệnh về đường hô hấp thuờng gặp (cảm lạnh, cúm, viêm phổi) – Common respiratory infections (colds, flu)

Ho gà – Pertussis (whooping cough)

Bệnh lao – Tuberculosis (TB)

Bạn có cần đi xét nghiệm bệnh lao qua da để biết mình có bị bệnh lao hay không? – Do I need a TB skin test?

 

Ung thư (chẩn đoán và xét nghiệm) – Cancer (screening and diagnosis)

Ung thư nhũ bộ (vú) - Breast cancer

Chuẩn bị thế nào khi đi chụp khám nghiệm X-quang tuyến vú và cổ tử cung - How to prepare for a mammogram or pap test

Sinh thiết (thử nghiệm sinh thiết là lấy ra 1 vài tế bào để quan sát dưới kính hiển vi) - Biopsy

Ung thư phổi – Lung Cancer

Ung thư tuyến tiền liệt – Prostate cancer

Ung thư kết trực tràng (bộ phận ruột) – Colorectal cancer

Chuẩn bị cho việc nội soi – Preparing for a colonoscopy

Tự khám tinh hoàn – Testicular self exam

Sức khỏe sinh sản – Reproductive Health

Những điều chúng ta cần biết về các bệnh lây lan qua đường tình dục – What everyone needs to know about sexually transmitted infections

Nhiễm vi rút HIV và bệnh AIDS (Sida) – HIV/AIDS Human Imunodediciency Virus – Acquired immune deficiency syndrome

Bệnh lao và nhiễm vi rút HIV (nguy hiểm khi mắc hai bệnh này cùng một lúc) – TB and HIV: A dangerous combination

Sức khỏe răng miệng – Oral Health

Các triệu chứng và cách chữa trị đau rang – Signs and treatment of a toothache

Sâu răng – Tooth decay

Giữ cho răng luôn chắc khỏe – Keeping teeth healthy

Kentucky Resources

UNG THƯ: Cancer

CHỮA TRỊ NHŨ HOA & CHỤP X-QUANG NHŨ HOA MIỄN PHÍCHỮA TRỊ CỔ TỬ CUNG & CHẨN ĐOÁN MIỄN PHÍCHƯƠNG TRÌNH CHẨN ĐOÁN UNG BƯỚU CHO PHỤ NỮ

Breast Health & Free Mammograms/Cervical Health & Free ScreeningWomen’s Cancer Screening Program

502-564-3236800-4-CANCER (800-422-6237)

TRUNG TÂM UNG BƯỚU JAMES GRAHAM BROWN - James Graham Brown Cancer Center

502-562-4158

866-530-5516

CHƯƠNG TRÌNH UNG BƯỚU BANG KENTUCKY - Kentucky Cancer Program

MIỀN ĐÔNG BANG KENTUCKY: 859-219-0772MIỀN TÂY BANG KENTUCKY: 502-852-6318 East Kentucky: 859-219-0772 West Kentucky: 502-852-6318

TRUNG TÂM UNG BƯỚU MARKEYĐẠI HỌC KENTUCKY

Markey Cancer CenterUniversity of Kentucky859-257-4488

Y TẾ CHO THIẾU NHI: Children’s Health

SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP: Child Care Hotline877-281-5277HIỆP HỘI Y TẾ CHO THIẾU NHI CÓ NHU CẦU ĐƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẶC BIỆT: Commission for Children with Special Healthcare Needs502-429-4430800-232-1160NHỮNG BƯỚC ĐẦU: First Steps877-417-8377KIỂM TRA THÍNH GIÁC CHO TRẺ SƠ SINH: Newborn Hearing Screening877-757-4327

TIÊM CHỦNG PHÒNG NGỪA: Immunizations

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG: Immunization Program502-564-4478

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: Diabetes

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT & NGĂN NGỪA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: Diabetes Control & Prevention Program502-564-7996Kentucky Diabetes Network, Inc.502-564-7996

BẢO HIỂM Y TẾ CHO GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THẤP & TRẺ EM: Health Insurance for Low income Families & Children

Y TẾ BANG KENTUCKY: Health Kentucky502-227-3158800-633-8100CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM BANG KENTUCKY: Kentucky Children’s Health Insurance Program877-524-4718TRUNG TÂM HỖ TRỢ Y TẾ CHO GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP THẤP BANG KENTUCKY (MEDICAID): Kentucky Department for Medicaid services800-372-2973TTY 800-627-4702

SỨC KHỎE HỆ THẦN KINH: Mental health

BAN Y TẾ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM LÝ, KHUYẾT TẬT CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIẺN VÀ TRÍ TUỆ: Division of Behavioral Health, Developmental and Intellectual Disabilities 502-564-4456TTY 502-564-5777HỘI ĐOÀN Y TẾ HỆ THẦN KINH BANG KENTUCKY: Kentucky Mental Health Coalition877-894-0222502-894-0222

NGƯỜI CAO NIÊN: Older Adults

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA TIỂU BANG (SHIP): State Health Insurance Assistance Program (SHIP)877-293-7447TRUNG TÂM SANDERS-BROWN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO NIÊN CỦA ĐẠI HOC KENTUCKY: The University of Kentucky Sanders-Brown Center on Aging859-257-1412

CAI NGHIỆN THUỐC LÁ/ BỆNH PHỔI/ BỆNH HEN SUYỄN: Smoking Cessation/Lung Disease/Asthma

ĐOÀN THỂ Y TẾ KENTUCKIANA: Kentuckiana Health Collaborative502-238-3601SỐ ĐIỆN THOẠI GIÚP CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BANG KENTUCKY: Kentucky’s Tobacco Quit Line800-QUIT-NOW (800-784-8669)

LẠM DỤNG THUỐC & CÁCH NGĂN NGỪA: Substance Abuse & Prevention

SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP KHI SỬ DỤNG QUÁ ĐÀ BIA RƯỢU & THUỐC: Alcohol & Drug Abuse Hotline800-729-6686

Y TẾ CHO CỰU QUÂN NHÂN: Veterans Health

BAN CHUYÊN TRÁCH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CỰU QUÂN NHÂN

Department of Veterans Affairs502-564-9203800-572-6245TRUNG TÂM CỰU QUÂN NHÂN MIỀN ĐÔNG KENTUCKY

Eastern Kentucky Veterans Center 606-435-6196877-856-0004TTY 606-435-6203TRUNG TÂM CỰU QUÂN NHÂN THOMSON-HOOD

Thomson-Hood Veterans Center859-858-2814800-928-4838TRUNG TÂM CỰU QUÂN NHÂN MIỀN TÂY KENTUCKY

Western Kentucky Veterans Center270-322-9087877-662-0008TTYS 270-322-9752QUỸ HỖ TRỢ HEATHER FRENCH CHO CỰU QUÂN NHÂN

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88