Tìm hiểu về meteor

On the way lớn become a senior Ruby developer

javascript hybird-apps meteor front-end – It costs 8 mins lớn read

Chính là các ghi chép nhanh trong các bước thăm dò về Meteor Framework, nếu có thời hạn mình sẽ hệ thống and thay đổi lại kỹ hơn. Mục đích mình thích học nhanh Meteor là để viết Hybird App cho một cuộc thi bên Vietnamworks.com


*

Nguồn tham khảo thêm chính để biên soạn and tổng hợp nên tài liệu này:

Meteor Tutorial Meteor Documents Discover Meteor

Nếu bạn âu yếm đến vấn đề Coding Style Guide cho Meteor thì đấy là một nguồn đáng tham khảo thêm:

https://github.com/meteor/meteor/wiki/Meteor-Style-Guide

Một số Development Tools cần sẵn sàng

IDE (Code Editor), Database Tools, Remote Collaboration Utilities, REST Clients, Debuggers:https://github.com/awatson1978/meteor-cookbook/blob/master/cookbook/development-tools.mdMeteor là gì and điểm vượt trội của Meteor

Meteor là một nguồn gốc đc thành lập trên môi trường thiên nhiên Node.js, được phép tạo được những phần mềm web theo thời hạn thực. Nó bảo đảm việc đồng điệu thông tin giữa cơ sở dữ liệu của phần mềm and giao diện người mua.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về meteor

Bài Viết: Meteor là gì

Chính vì đc thành lập trên nền Node.js nên Meteor áp dụng JavaScript trên cả máy khách and máy chủ. Hơn thế nữa, Meteor còn được phép share code giữa hai môi trường thiên nhiên này.

Có thể nói, Meteor là một nguồn gốc vừa dễ chơi lại lớn mạnh khi xóa sổ đông đảo mọi phiền toái and cạm bẫy bình thường hay gặp phải khi phát triển phần mềm web.

Tại sao nên áp dụng Meteor? Easy lớn Learn7 nguyên lý nguồn gốc của Meteor (Hay những Điểm mạnh của Meteor)

Data on the Wire. Meteor doesn’t send HTML over the network. The server sends data và lets the client render it.


One Language. Meteor lets you write both the client và the server parts of your application in JavaScript.

Database Everywhere. You can use the same methods lớn access your database from the client or the server.

Latency Compensation. On the client, Meteor prefetches data và simulates models lớn make it look like server method calls return instantly.

Full Stack Reactivity.

Xem thêm: Jaykii Tiểu Sử Nam Ca Sĩ Jaykii, Ca Sĩ Jaykii Là Ai

In Meteor, realtime is the default. All layers, from database lớn template, cập nhật themselves automatically when necessary.

Embrace the Ecosystem. Meteor is open source và integrates with existing open source tools và frameworks.

Simplicity Equals Productivity. The best way lớn make something seem simple is lớn have it actually be simple. Meteor’s main functionality has clean, classically beautiful APIs.

Seven Principles of Meteor Framework

Tổng quan về Meteor Framework

Trường hợp lúc đầu học Meteor: Đã nắm thành thạo and từng có thời hạn làm việc với một ngôn ngữ lập trình trước đó (Sẽ tốt nhất hơn nếu đây là ngôn ngữ chuyên về Web theo quy mô client – server như PHP, Ruby on Rails, ASP.NET…). Căn bản về HTML, CSS (HTML 5, CSS 3 thì càng cool). Căn bản về Javascript (Truly mastering JavaScript is a difficult task. But learning enough lớn get by isn’t that hard, và shouldn’t take long especially if you already have some experience with other programming languages. – Theo nguyên lý 80/20, bạn chỉ cần nắm đc 20% của Javascript thì đã có rất nhiều thể cover hết 80% tình huống rồi.)

Phương pháp tốt nhất nhất để lúc đầu là nên áp dụng thử Meteor bằng cách thức làm theo bộ Tutorial của Meteor trên Home. Bạn cũng có thể đi qua nhanh, hiểu đc nó chuyển động như vậy nào mà không cần biết sâu về những khái niệm của Meteor.


https://www.meteor.com/try (Nếu không hoặc chưa muốn setup Meteor vào máy tính, bạn cũng có thể áp dụng Cloud IDE như Nitrous.io)

Tài liệu học Meteor

Sau khi lướt qua Meteor Tutorial ở Liên kết trên, Bạn sẽ setup đc Meteor vào máy tính, setup Java SDK, Android hoặc iOS Platform (nếu đang áp dụng MacOSX) and có phần mềm dễ chơi trước tiên – Một “lớn do lists” viết bằng Meteor

What’s next:

Discover Meteor – http://vi.discovermeteor.com/ – Ebook and có bản dịch tiếng Việt miễn phí, sẽ nợ những Chapter nâng cấp đối với Bản đầy đủ. Meteor Documents – http://docs.meteor.com/ – Tài liệu chính thức của Meteor, nên đọc nếu bạn thích hiểu một cách thức chuyên nghiệp and tường tận về Meteor (hoặc tham khảo thêm nếu bạn có nhu cầu học theo kiểu đụng là trụng) Meteor Manual – https://manual.meteor.com/ – Tài liệu chuyên sâu về Meteor. Evented Mind – https://www.eventedmind.com – Học Meteor qua Video clip (dành cho các bạn có nhu cầu học theo kiểu xem Video clip and thực hành), Trang này theo dạng thuê bao (Subscription) – 29$ / month.Một số khái niệm cần nắm khi làm quen với Meteor:

Mình xin liệt kê một số điểm đặc thù của Meteor, Phần này còn khá sơ sài, mình để được bổ sung cập nhật and bố trí lại sau.

Giải thích thêm về Latency compensation

So why do we want lớn define our methods on the client và on the server? We do this lớn enable a feature called latency compensation.


When you call a method on the client using Meteor.call, two things happen in parallel:

The client sends a request lớn the server lớn run the method in a secure environment, just like an AJAX request would workA simulation of the method runs directly on the client lớn attempt lớn predict the outcome of the server call using the available informationWhat this means is that a newly created task actually appears on the screen before the result comes back from the server.

If the result from the server comes back và is consistent with the simulation on the client, everything remains as is. If the result on the server is different from the result of the simulation on the client, the UI is patched lớn reflect the actual state of the server.

With Meteor methods và latency compensation, you get the best of both worlds — the security of server code và no round-trip delay.

Meteor Package (Hệt như hệ thống Gem của Ruby and npm Package của NodeJS)

Không cũng giống như cách thức thêm vào khoáng sản từ phía bên ngoài theo cách thức “cổ điển”, các bạn đã không phải links tới bất kể tập tin CSS hoặc JavaScript, vì Meteor sẽ quản trị toàn bộ các việc đó cho các bạn! Đó chỉ là một trong nhiều điểm vượt trội của Package trong Meteor.