Mối Quan Hệ Giữa Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Bài 1: Bằng cách thức chất hóa học trình bày cách phân biệt 5 lọ chất hóa học bị mất nhãn nhưng mà chỉ dùng quỳ tím : KOH , HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , KCl?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lần lượt đem từng lọ 1 giọt hỗn hợp nhỏ tuổi vào giấy quỳ tím.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- Nếu hỗn hợp làm quỳ tím gửi thành màu xanh da trời là: Ba(OH)2; KOH (Nhóm 1)

- Nếu có tác dụng quỳ tím chuyển thành red color là: HCl , H2SO4 (Nhóm 2)

- Không thay đổi màu sắc là : KCl (Nhóm 3)

Bước 2: Lấy dung dịch sinh sống nhóm 1 lần lượt cho vô từng ống thử nghỉ ngơi đội 2, hỗn hợp làm sao tạo ra kết tủa trắng:

Nhóm 1: Là Ba(OH)2 chất sót lại là KOH .

Nhóm 2: Là H2SO4 hóa học còn lại là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O

Bài 2: Hoàn thành những phương trình bội nghịch ứng sau:

(1) …. + 3H2O → 2H3PO4

(2) …. + H2O → 2NaOH

(3) …. + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + …. → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + …. → MgSO4 + H2O

(6) …. + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 …. + 3H2O

(8) KOH + …. → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + …. → AgCl¯ + HNO3

Hướng dẫn giải

(1) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(6) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(8) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + HCl → AgCl¯ + HNO3

Bài 3: Cho những chất sau: CuSO4; CuO; Cu(OH)2; Cu; CuCl2

Hãy bố trí những hóa học bên trên thành một dãy đưa hóa và viết những phương thơm trình phản bội ứng.

Hướng dẫn giải

Dãy gửi hóa rất có thể là:

a) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4

Hoặc: b) Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

Hoặc: c) Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

a) CuCl2 → Cu(OH)2  CuO Cu  CuSO4

(1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

(2) Cu(OH)2  CuO + H2O

(3) CuO + H2 → Cu + H2O

(4) Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2­ + 2H2O

b) Cu CuO  CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

(1) Cu + O2 → CuO

(2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

(3) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(4) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

c) Cu CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO

(1) Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2­ + 2H2O

(2) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

(4) Cu(OH)2  CuO + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK Hóa học tập 9)

Chất làm sao Một trong những dung dịch thử dưới đây có thể dùng làm riêng biệt hỗn hợp natri sunfat cùng dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bải clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Keep Moving Forward Là Gì ? Keep Moving Forward Là Gì

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

a) Dung dịch bari clorua: thuộc tạo kết tủa với Na2SO4 với Na2CO3

b) Dung dịch axit clohiđric: 

Tác dụng với Na2CO3 xuất hiện thêm bong bóng khí còn Na2SO4 ko phản nghịch ứng

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

c) Dung dịch chì nitrat: thuộc chế tác kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

d) Dung dịch bạc nitrat: hiện tại tưỡng không rõ nét vì Ag2CO3 không rã, Ag2SO4 không nhiều tan cùng bao gồm màu kiểu như nhau.

e) Dung dịch natri hiđroxit: cả nhị đầy đủ không tồn tại hiện tượng gì.

Câu 2.(Trang 41 SGK Hóa học 9)

a) Cho những hỗn hợp sau đây theo thứ tự bội nghịch ứng cùng nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) giả dụ gồm phản nghịch ứng xảy ra, số 0 nếu như không có phản bội ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết các phương trình chất hóa học (ví như có).

Hướng dẫn giải

a) Ta bao gồm bảng sau

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

  

HCl

x

  

Ba(OH)2

 

x

x

b) Phương trình phản bội ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

 

Câu 3.(Trang 41 SGK Hóa học tập 9 )

Viết phương thơm trình chất hóa học cho những thay đổi hóa học sau:

*

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Câu 4*.(Trang 41 SGK Hóa học 9)

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ thân các hóa học, hãy sắp xếp những hóa học trên thành một hàng đổi khác chất hóa học.

| W88Vuive