Monkey Là Gì

an animal that lives in hot countries, has a long tail, and climbs trees. Monkeys are primates (= the group of animals that are most like humans) .

Bạn đang xem: Monkey là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự realchampionshipwrestling.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


any of a group of mammals that usually have sầu flat faces and long tails, esp. any of the smaller mammals in this group
*

*

*

*

Xem thêm: " Oh Yeah Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Yeah

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message