NỘI DUNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Contents

Phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nayNội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việc Nam. Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối chủ trương, chính sách đó. Vì thế, đảng viên phải luôn phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và phẩm chất chính trị. Vậy nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay được quy định như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Luật Sư X để tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Căn cứ pháp lý

Điều lệ Đảng


*
đ) Gắn bó mật thiết với nhân dân:

Để thực hiện tốt trách nhiệm với nhân dân, mỗi đảng viên tùy thuộc vào vị trí công tác, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm gắn bó với nhân dân. Cụ thể, cần thực hiện một số yêu cầu sau:

Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân.

– Nêu gương cho quần chúng noi theo.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là phải nêu gương trước quần chúng về mọi mặt. Bởi, Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối, chính sách mà còn thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức, trong hành động và trong đạo đức, lối sống, tác phong của từng đảng viên.

– Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động.

Trong công tác vận động nhân dân phải lấy thuyết phục làm chính, đó là vấn đề có tính nguyên tắc. Phải kiên trì giáo dục, thuyết phục quần chúng, làm cho quần chúng hiểu rõ chủ trương, chính sách để mọi người tự giác chấp hành. Việc tổ chức động viên quần chúng cần gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, đồng thời nâng cao giác ngộ chính trị cho quần chúng trong các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, các hội quần chúng, đưa quần chúng vào các hoạt động trong phong trào cách mạng phù hợp với trình độ của từng đối tượng nhân dân.

Xem thêm: Giải Thích Dùm Mình Hành Lạc Là Gì ? Hành Lạc Là Gì, Nghĩa Của Từ Hành Lạc

– Bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến.

Việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến cần phối hợp và thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức hội quần chúng. Trong khi sử dụng quần chúng tiên tiến phải tránh việc bỏ rơi quần chúng chậm tiến, cần kiên nhẫn giáo dục, động viên, khích lệ họ tham gia phong trào chung, không nên lạm dụng tổ chức để đả kích, chê trách, dẫn quần chúng dần đến chỗ bất mãn, trở thành những người chống đối, ngăn cản phong trào.

e) Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

– Bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới, đó là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn củaLuật sư Xvề vấn đề “Phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về thông tin và hỗ trợ về luật, giấy tờ hành chính và có mong muốn coi mã số thuế cá nhân, hãy liên hệ ngay dịch vụ của Luật sư X.

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88