Nuts and bolts là gì

Hôm ni họ sẽ học tập tiếp bài số 21 trong loạt bài bác học 25 Bài thành ngữ giờ Anh giao tiếp hằng ngày 2019.

Bạn đang xem: Nuts and bolts là gì

Các nhiều từ bỏ này đông đảo là gần như cụm từ rất là phổ cập vào cuộc trò chuyện từng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi fan đã nghe thấy chúng trong số bộ phim truyện cùng chương trình TV và rất có thể sử dụng bọn chúng để triển khai mang đến giờ đồng hồ Anh của bản thân mình tương tự với giờ đồng hồ của tín đồ bạn dạng ngữ rộng.

Như đang nói trong bài đầu, các câu nói thành ngữ sẽ tiến hành đặt vào yếu tố hoàn cảnh một mẩu truyện ví dụ. Nếu các bạn làm sao chưa hiểu rõ phấn kích hiểu lại trên đây: Lời trình làng hầu như thành ngữ giờ Anh tiếp xúc mỗi ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: all over 2. Câu thành ngữ số 2: (to) come to an agreement 3. Câu thành ngữ số 3: in that case 4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to lớn get) in touch with (someone) 5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to lớn 6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day 7. Câu thành ngữ số 7: nuts và bolts  8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring 9. Câu thành ngữ số 9: traông xã record  10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out


*
*
*

Ưu đãi khóa đào tạo ngoạii ngữ trên NNYC


Ý nghĩa những thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hằng ngày vào bài

1. Câu thành ngữ số 1: all over

– Nghĩa tiếng Anh: throughout; everywhere

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: nghỉ ngơi kháp phần nhiều nơi

lấy ví dụ như 1: Nicole’s classmates are from all over the world, including Argentina, Brazil, Đài Loan Trung Quốc, Japan, Korea, Poland, và Ukraine.

Ví dụ 2: Oh no! I got ketchup all over my White sweater.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) come lớn an agreement

– Nghĩa giờ Anh: to lớn reach an agreement

– Nghĩa giờ Việt: đạt được thỏa thuận

Ví dụ 1: If we can come lớn an agreement now, I can start work on Monday.

Ví dụ 2: If you’re not willing to lớn negotiate, it’s going khổng lồ be very dif- ficult for us khổng lồ come lớn an agreement.

3. Câu thành ngữ số 3: in that case

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: under that circumstance

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: vào trường hợp đó

Ví dụ 1: It’s snowing? In that case, you’d better take the bus to school today instead of driving.

Ví dụ 2: You forgot your wallet at home today? In that case, you can borrow five sầu bucks from me for lunch.

4. Câu thành ngữ số 4: (lớn be or khổng lồ get) in touch with (someone)

– Nghĩa tiếng Anh: to be or lớn get in contact with (someone)

– Nghĩa tiếng Việt: có mặt, tiếp xúc với

Ví dụ 1: I was surprised when Luis called me, since we hadn’t been in touch with each other since high school.

Ví dụ 2: Leave me your contact information in case I need to get in touch with you while you’re on vacation.

5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to lớn anticipate eagerly

– Nghĩa giờ Việt: đợi mong, mong đợi

Ví dụ 1: I’m looking forward to my trip lớn Mexico next month.

Ví dụ 2: Ron has worked as a high school teacher for over 40 years. He’s really looking forward to retiring next year.

6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day

– Nghĩa tiếng Anh: to give sầu one great satisfaction

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: tạo nên ai đó cực kỳ hài lòng

Ví dụ 1: Our neighbors with the crazy dogs are moving away? That really makes my day!

Ví dụ 2: Thanks for bringing over those cookies last week. That made my day!

7. Câu thành ngữ số 7: nuts & bolts 

– Nghĩa giờ Anh: details; basic components of something

– Nghĩa tiếng Việt: hầu hết thành phần cơ phiên bản của loại gì kia, cụ thể của dòng gì đó

Ví dụ 1: I don’t need lớn know the nuts and bolts of how the computer works – just show me how to tum it on.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Xuất Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì ? Xuất Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì

Ví dụ 2: Simon really understands the nuts and bolts of how toilets work. He would be a very good plumber.

8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring

– Nghĩa tiếng Anh: on a very low budget

– Nghĩa tiếng Việt: tiền bạc để triển khai vấn đề gì đó quá ít

Ví dụ 1: Bob and Susan were living on a shoestring after Bob lost his job.

Ví dụ 2: In the beginning, the Hewlett-Packard company ran on a shoestring out of a garage.

9. Câu thành ngữ số 9: trachồng record 

– Nghĩa giờ Anh: a record of achievements or performances

– Nghĩa giờ Việt: thành tích đạt được (hay trong quá khứ)

Ví dụ 1: The women’s basketball team at the University of Connecticut has an excellent track record.

Ví dụ 2: We’ve sầu spoken khổng lồ your past employers, so we know you’ve sầu got an excellent trachồng record.

10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: khổng lồ find a solution; khổng lồ resolve

– Nghĩa tiếng Việt: Một phương án, giải quyết

Ví dụ 1: Nicole spent half the night helping Ted work out a very difficult chemistry problem.

Ví dụ 2: Sally couldn’t work out her problems with her neighbors, so she finally decided khổng lồ move sầu away.

Lưu ý: “Work out” còn có khá nhiều nghĩa khác:

– Thành công, chứng tỏ tác dụng.

Ví dụ:

This plan won’t work out-you’ll need lớn go baông xã to the drawing board and work out a new plan.

– Chịu đựng đựng, cuối cùng

Ví dụ:

Tony và Angela argue all the time. I don’t think their marriage will work out.

– Tập thể dục

Ví dụ:

After working out at the thể hình for two hours, Scott could barely walk.

Bởi vậy chúng ta sẽ chấm dứt bài số 21. Các bạn hãy học tiếp bài xích số 22 nhằm tò mò hơn nữa.

Hy vọng những chúng ta cũng có thể sử dụng thuần thục các thành ngữ giờ Anh trong tiếp xúc sản phẩm ngày nhằm phục vụ giỏi rộng đến quá trình và cuộc sống đời thường.