Pebble Là Gì

*danh từ
 đá cuội, sỏi
 thạch anh (để triển khai thấu kính...); thấu kính bởi thạch anh
 mã não trong
 not the only pebble on the beach
 không hẳn là người đặc biệt, được xem là duy nhất
■ đá cuội
pebble clarifier: bộ thanh lọc dùng đá cuội
pebble mill: thiết bị xay sử dụng đá cuội
pebble pavement: phương diện mặt đường lát đá cuội
pebble wall: tường đá cuội
■ pha lê thiên nhiên
■ sỏi
compartment pebble mill: đồ vật phân một số loại sỏi nhiều khoang
pebble bed: tầng sỏi
pebble bed reactor: lò làm phản ứng tầng sỏi
pebble gravel: sỏi cuội
pebble pavement: vỉa htrần lát sỏi
pebble stone: đá sỏi
sandblasted pebble: sỏi các cạnh
stone, pebble: đá sỏi
■ sỏi nhỏ
compartment pebble mill
■ thứ xay đá nhiều khoang
face pebble
■ cuội những cạnh
faceted pebble
■ đá thạch anh những mặt
facetted pebble
■ cuội nhiều mặt
graphite pebble
■ tua graphit
pebble bed
■ lớp cuội nhỏ
pebble heater
■ máy tàng trữ khá nóng
pebble picker
■ nhà địa hóa học (tiếng lóng)
pebble stone
■ đá cuội
phosphatic pebble
■ cuội phôtphat
rounded pebble
■ cuội tròn
silica pebble
■ cuội xilic
striated pebble
■ cuội khía
vibrating pebble mill
■ sản phẩm nghiền bi đẳng cấp rung
water worn pebble
■ cuội mòn bởi vì nước
wind worn pebble
■ cuội mòn bởi vì gió

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *