Plum Là Gì

a small, round fruit with a thin, smooth, red, purple, or yellow skin, sweet, soft flesh, & a single large, hard seed:

Bạn đang xem: Plum là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Plums and cherries sound very much nicer, & one is glad to go from the vegetable world khổng lồ the fruit world.
At present the rates of wages which you offer are too low, the prospects are hazy, and the plums are too few.
I vì chưng not believe that it would be an attraction khổng lồ entrants into lớn the teaching profession if there were a few large plums.
I vị not see why one should not produce their plums and give sầu them a bit of publithành phố, even if we cannot get any ourselves.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press xuất xắc của những bên cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Xàm Xí Đú Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message