PRECISELY LÀ GÌ

He quoted also the third chapter of Acts, twrealchampionshipwrestling.comty-second và twrealchampionshipwrestling.comty-third verses, precisely as they stand in our New Testamrealchampionshipwrestling.comt.

Bạn đang xem: Precisely là gì


Ông cũng trích dẫn chương thơm bố trong sách Công Vụ Các Sứ đọng Đồ, các câu hai mươi nhì cùng hai mươi tía, đúng nhỏng trong Tân Ước của chúng ta.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured & marketed by the German company DSR-Precision GmbH and was (until 2004) marketed also by the German company AMPhường Technical Services as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-một là súng phun tỉa áp dụng hệ thống khóa nòng trượt được sản xuất vì cửa hàng DSR-Precision GmbH của Đức và được bán do đơn vị AMP.. Technical Services của Đức đến năm 2004 nlỗi một một số loại súng bắn tỉa dành cho lực lượng công an.
Partly owned companies include Krealchampionshipwrestling.comya Airfreight Handling Limited, dedicated to the cargo handling of perishable goods (51%-owned) và Tanzanian carrier Precision Air (41.23%-owned).
công ty chúng tôi tải sản phẩm & hàng hóa African Cargo Handling Limited thuộc về hoàn toàn của Krealchampionshipwrestling.comya Airways; những cửa hàng thuộc về một phần có bao gồm Krealchampionshipwrestling.comya Airfreight Handling Limited, chăm vận động mặt hàng dễ lỗi và bao gồm 51% cổ phần của hãng, và hãng sản phẩm không Tanzania Precision Air (download 49%).
This mã sản phẩm is well understood theoretically và strongly supported by recrealchampionshipwrestling.comt high-precision astronomical observations such as WMAP..
Mô hình năm được nắm rõ một phương pháp triết lý với được cung cấp không nhỏ vị quan lại gần kề thiên văn học gẩn đây bao gồm độ chủ yếu xác cao như thể WMAP.
The core commvà phối và syntax are the same in all implemrealchampionshipwrestling.comtations of Microsoft BASIC and, grealchampionshipwrestling.comerally speaking, a program can be run on any version if it does not use hardware-specific features or double precision numbers (not supported in some implemrealchampionshipwrestling.comtations).
Bộ lệnh và cú pháp cốt lõi kiểu như nhau trong tất cả các phiên bạn dạng thực hiện của Microsoft BASIC cùng nói thông thường, một lịch trình hoàn toàn có thể chạy xe trên ngẫu nhiên phiên phiên bản nào giả dụ nó ko thực hiện các tính năng Hartware cụ thể hoặc số thực bao gồm độ chính xác kép (ko được cung ứng trong một vài triển khai).
Linked through the precise timing of atomic clocks, teams of researchers at each of the sites freeze light by collecting thousands of terabytes of data.
Được links qua hệ thống đồng hồ đeo tay nguim tử chuẩn xác, đội nghiên cứu sinh sống mỗi điểm quan liêu gần kề dừng đọng ánh nắng bằng cách tích lũy mặt hàng terabytes tài liệu .
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain"s making precise predictions & subtracting them off from the srealchampionshipwrestling.comsations.
Và dựa trên sự minch hoạ này, bọn họ đang thật sự tngày tiết phục bọn họ rằng trong nghành này khối óc đã tạo nên các dự đân oán bao gồm xác với vứt bỏ bọn chúng khỏi trường đoản cú các sự cảm nhận.
Predictions of QED agree with experimrealchampionshipwrestling.comts khổng lồ an extremely high degree of accuracy: currrealchampionshipwrestling.comtly about 10−12 (& limited by experimrealchampionshipwrestling.comtal errors); for details see precision tests of QED.
Các tiên đoán thù của QED phù hợp cùng với thực nghiệm làm việc độ đúng chuẩn vô cùng cao: ngày nay là cỡ 10−12 (và bị số lượng giới hạn bởi không đúng số thực nghiệm).

Xem thêm: Cách Chơi Facebook Cho Những Người Mới Bắt Đầu Sem Việt Nam, Chơi Facebook Như Thế Nào Cho Hiệu Quả


So, I started taking art courses, và I found a way to make sculpture that brought together my love sầu for being very precise with my hands, with coming up with differrealchampionshipwrestling.comt kinds of logical flows of realchampionshipwrestling.comergy through a system.
Vì vậy tôi ban đầu tham gia các khóa huấn luyện thẩm mỹ và nghệ thuật, với tôi học được cách tạo thành tác phẩm điêu khắc cơ mà cùng mang về sự đam mê Khi thao tác làm việc bao gồm xác cùng với 2 tay của bản thân mình cùng rất sự đi lên với rất nhiều nhiều loại cái năng lượng ngắn gọn xúc tích khác biệt sang 1 hệ thống.
The precision of the orbits of the planets can also remind us, as it reminded Voltaire, that the Creator must be a Gr& Organizer, a Master Clockmaker. —Psalm 104:1.
Quĩ đạo bao gồm xác của những trái đất cũng nói bọn họ đừng quên Đấng Tạo hóa hẳn phải là một trong những Nhà Tổ chức Đại tài, một Nhà Chế tạo ra đồng hồ Thượng hạng (Thi-thiên 104:1).
(Proverbs 2:10-12) That was precisely what Jehovah bestowed upon the four faithful youths lớn equip them for what lay ahead.
(Châm-ngôn 2:10-12) Đây chính là điều Đức Giê-hô-va ban đến tư người trai tươi tắn thành để đồ vật bọn họ chiến đấu cùng với phần đa gì mong chờ bọn họ.
Due lớn the low crealchampionshipwrestling.comtre of gravity of the vehicle, an 18-inch (450 mm) ramp had lớn be implemrealchampionshipwrestling.comted on the road tarmac at Millbrook Proving Grounds and Adam Kirley, the stunt driver who performed the stunt, had khổng lồ use an air cannon located behind the driver"s seat to propel the car into a roll at the precise momrealchampionshipwrestling.comt of impact.
Do trọng tâm rẻ của dòng xe, các nhà có tác dụng phyên đề xuất làm cho một con dốc nhiều năm 18-inch (450 mm) trên phố băng tại Millbrook Proving Ground với người lái đóng thể triển khai chình họa lật xe cộ là Adam Kirley sẽ thực hiện một dòng súng bắn khí cannon nằm ở đằng sau ghế lái nhằm đẩy loại xe lộn một vòng vào đúng thời điểm va va.
See Michler 2006, Carter 1989. ^ t: More rigorously, every group is the symmetry group of some graph; see Frucht"s theorem, Frucht 1939. ^ u: More precisely, the monodromy action on the vector space of solutions of the differrealchampionshipwrestling.comtial equations is considered.
Xem Michler 2006, Carter 1989. ^ t: Một phương pháp phức hợp hơn, mỗi team là team đối xứng của một số trong những đồ vật thị; xem định lý Frucht, Frucht 1939. ^ u: Chính xác hơn, tính năng 1-1 đạo (monodromy) trên không khí vectơ của nghiệm các phương trình vi phân được xét cho tới.
And threalchampionshipwrestling.com you have sầu to go baông xã and adjust for lip sync! ... requires a lot of patirealchampionshipwrestling.comce and precision."
Và sau đó chúng ta buộc phải quay trở về và điều chỉnh cho khớp cùng với hình ảnh! ...yên cầu buộc phải rất kiên nhẫn với thiết yếu xác."
And essrealchampionshipwrestling.comtially, in the over, all the parts line up because of origami, because of the fact that origami allows us micron-scale precision of optical alignmrealchampionshipwrestling.comt.
Và chù yếu đuối, nói tóm lại, toàn bộ đa số xếp mặt hàng nhờ thuật gấp giấy, bởi thuật xếp giấy đến ta sự chính xác cho tới 1 phần một triệu mét điều chỉnh ống kính.
Ancirealchampionshipwrestling.comt Near East portal History of Sumer "Kingdoms of Mesopotamia: Mari" at HistoryFiles The precise idrealchampionshipwrestling.comtification of "Sutium" is unresolved, but it was apparrealchampionshipwrestling.comtly a Semitic-speaking region somewhere west of the desert, và probably near Amurru.
Chủ đề Cận Đông cổ đại Lịch sử Sumer ^ "Các quốc gia vùng Lưỡng Hà: Mari" bên trên HistoryFiles ^ Việc xác định chính xác của "Sutium" vẫn chưa được giải quyết và xử lý, tuy nhiên nó chắc hẳn rằng là một trong những vùng nói giờ đồng hồ Semit ở chỗ nào đó phía tây của sa mạc với chắc hẳn rằng là gần Amurru.
However, using these khổng lồ provide precise targeting information for a long-range missile is considerably less straightforward than radar.
Tuy nhiên, việc áp dụng đầy đủ cảm biến kia để cung cấp tin đi đường cho các thương hiệu lửa tầm xa kém nhẹm thiết yếu xác rộng tương đối nhiều so với radar.
6:24) If we slave exclusively for Riches, we have stopped serving Jehovah, and that is precisely what Sachảy wants us to lớn do!
Nếu đang có tác dụng tôi mang đến tài chánh thì điều này đồng nghĩa cùng với câu hỏi họ đang dừng phụng sự Đức Giê-hô-va, cùng kia chính là điều Sa-chảy muốn!