Prima Facie Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Prima facie là gì

Agents bargaining in the same market are prima facie seen as members of a loose, non-integrated dependence network.
We note also that the intuition behind the trương mục, though prima facie compelling, seems to lớn suffer counterexamples.
This solution would thus also reject 1 và 2, calling the duties in question prima facie rather than all-things-considered duties.
Properties of the act itself or how it brings about consequences help make it prima facie wrong & nonproportional lớn many ends.
One implication of this incontrovertible fact might be that toleration is always prima facie wrong in such cases.
This creates a prima facie presumption that participants are at least no worse off by joining than they would be by not joining.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Đáp Án Câu 2 Là: (B) So Far So Good Là Gì ? Cách Dùng Cấu Trúc So Far, So Good

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語