Pseudocode Là Gì

cùng với lại tính e cũng cẩu thả buộc phải gạch ý số đông ra giấy chứ không viết hẳn hoi.

*
chú ý lại mà rối hết cả đôi mắt.
*

Trong topic trước bao gồm tương quan cho mã giả, Đạt thấy chắc hẳn rằng số đông người cũng vướng mắc bao giờ bắt buộc sử dụng mã đưa. Thôi thì lập topic mới trao đổi về vụ này đi. Khi làm sao thì nên cần dùng mã giả?


Sử dụng mã trả khi

Nghiên cứu vớt cấu tạo tài liệu và giải mã.Lúc ngắn gọn xúc tích cách xử trí phức hợp.lúc giảng dạy cho những người bắt đầu lập trình sẵn.

Em thấy tất cả một điểm là nhằm chuẩn bị trước cho phần lớn task mới nhưng mình chưa làm khi nào. Ví dụ nlỗi một số thao tác làm việc nhằm triển khai được task xyz nào đó mà lại mình chưa làm cho bao giờ.

Bạn đang xem: Pseudocode là gì

Khi đó viết mã giả ra thì cứ chú ý vào mã đưa nhưng mà làm, dù mình chưa khi nào làm với những task này.

Xem thêm: " Acct Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Anh ơi, mã đưa là đặc điểm này đó hả anh

We just described the binary tìm kiếm algorithm in English, stepping through one example. That"s one way khổng lồ vày it, but a human language explanation can vary in chất lượng. It can be too short or too long, & most importantly, it"s not always as precise as it should be. We could jump to showing you binary tìm kiếm in a programming language like JavaScript or Pydong dỏng, but programs contain lots of details - due lớn requirements imposed by the programming language, or because programs have khổng lồ handle errors caused by bad data, user error, or system faults - và those can make it hard lớn understand the underlying algorithm from studying just the code. That"s why we prefer khổng lồ describe algorithms in something called pseudocode, which mixes English with features that you see in programming languages.

Here’s the pseudocode for binary search, modified for searching in an array. The inputs are the array, which we điện thoại tư vấn array; the number n of elements in array; & target, the number being searched for. The output is the index in array of target:

Let min = 0 & max = n-1.Compute guess as the average of max & min, rounded down (so that it is an integer).If array equals target, then stop. You found it! Return guess.If the guess was too low, that is, array Otherwise, the guess was too high. Set max = guess - 1.Go baông chồng to lớn step 2.
1 Like
ltd (Lê Trần Đạt) February 2, 2015, 6:55am #8

À đúng rồi đấy
nhatlonggunz. Mã đưa có nghĩa là chưa phải là mã thật. Không chạy được tức thì, nhưng mà chỉ nên phương thức bản thân diễn tả code vận động thôi.