QUỶ DUNG NHAM CÓ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN KHI TIÊU DIỆT BOSS NÀO?


Boss là những kẻ địch tấn công và hồi phục nhanh có thể là một thử thách đối với người chơi. Hạ gục boss thường gây tác động đến trò chơi, vi dụ, cung cấp nguyên liệu mới cho người chơi để tạo ra cuốc mạnh hơn. Mỗi con boss có cách triệu hồi khác nhau. Ví dụ, hầu hết boss đều cần vật phẩm triệu hồi được sử dụng với những điều kiện khác nhau, trong khi một số khác sẽ xuất hiện khi người chơi tương tác với môi trường xung quanh bằng nhiều cách khác nhau. Boss sự kiện chỉ xuất hiện khi diễn ra sự kiện tương ứng và sẽ rời đi khi sự kiện kết thức.

Bạn đang xem: Quỷ dung nham có khả năng xuất hiện khi tiêu diệt boss nào?

Xem thêm: Poharan Gọi 2 Con Hổ Khi Nào? Đáp Án Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Trong Game Bns

Mini-boss cũng tồn tại và xuất hiện chỉ trong một số sự kiện đặc biệt, cũng có độ khó tương đương với nhiều boss thông thường. Máu của chúng có phạm vi rất lớn: Ở Chế độ Classic có phạm vi từ 1,000 tới 145,000.

Hầu hết boss và mini-boss có thể đi qua tất cả các loại khối, ngoại lệ là King Slime, Queen Slime, Lepus

*
, và Flying Dutchman
*
 Phiên bản Desktop,
*
 Phiên bản Mobile, boss sẽ xuất hiện ở trên minimap, mỗi con có map icon tương ứng. Ở phiên bản
*
 Phiên bản Mobile, thanh máu boss sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình (nó chỉ hiện thanh máu của boss bị tấn công ở thời điểm gần nhất, nếu có nhiều boss được sinh ra).


Boss pre-Hardmode

Đây là những con boss mà bạn sẽ gặp đầu tiên. Thông thường giết chúng sẽ rớt ra nguyên liệu và vật phẩm cần thiết để đẩy tiến độ game thậm chí là tiến vào Hardmode. Mặc dù có 7 con boss pre-Hardmode, những mỗi thế giới chỉ xuất hiện được 6 con, vì Eater of Worlds chỉ xuất hiện ở thế giới có Corruption, và Brain of Cthulhu chỉ xuất hiện ở thế giới có Crimson (cho là người chơi không tạo ra phần evil khác trong cùng một thế giới hoặc sử dụng seed bí mật

*
). Theo phiên bản 1.4.0.1, ở Hardmode, Thần rừng có thể bán loại hạt giống evil khác với phần evil có sẵn trong thế giới,cho phép người chơi có thể chiến đấu với mọi loại boss trong trò chơi ở mỗi thế giới.