Quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên

thi công xây dựng Thi công công trình Mạng lưới an toàn vệ sinh lao động an toàn vệ sinh lao động Tai nạn lao động Kiểm soát an toàn lao động

Bạn đang xem: Quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên

*
doc

Công văn số 2505/LĐTBXH-ATLĐ


*
doc

Thông tư số 03/2019/TT-BXD


Xem thêm: Nước Thánh Hồng Môn Dùng Để Làm Gì? Đáp Án Trắc Nghiệm Bns

*
pdf

Thi công nền đường


Nội dung

Công ty .............................................................................Số:…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc, Ngày……tháng……năm……..QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập mạng lưới An toàn-Vệ sinh viên- Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của liên Bộ Lao độngThương binh xã hội-Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao độngtrong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh;- Căn cứ giấy phép kinh doanh số ...... ngày .... tháng... năm ... của Sở kế hoạch & đầutư Tp. Hồ Chí Minh về việc thành lập công ty .......................................................- Căn cứ chức năng quyền hạn của giám đốc công ty;- Theo đề nghị của Ban An toàn - Vệ sinh lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơsở công ty.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Nay thành lập mạng lưới An toàn-vệ sinh viên của công ty .................... tạicông trình ………………………….. gồm các ông ( bà) có tên sau đây:STTHỌ VÀ TÊNBỘ PHẬNCHỨC VỤ1...GHI CHÚ23456Điều 2:a/Nhiệm vụ của An toàn-vệ sinh viên:- Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng chấp hành nghiêm chỉnhcác quy định về an toàn - vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệcá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh laođộng.- Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn - vệsinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động của người laođộng trong tổ, phòng phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị. - Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, các biện pháp, phương ánlàm việc an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, phòng tham gia hướng dẫn biện pháplàm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng.- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động,biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếuan toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc.b/ Quyền hạn của An toàn-vệ sinh viên:- Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn - vệsinh viên; riêng đối với an toàn - vệ sinh viên trong tổ sản xuất được trả lương cho thời gianthực hiện nhiệm vụ đó và được hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất.- Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảman toàn - vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động.- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháphoạt động do công đoàn và Ban Giám đốc phối hợp tổ chức.c/ Phương thức hoạt động của An toàn –vệ sinh viên:Hàng ngày tham gia giám sát hiện trường sản xuất, công tác. Trên cơ sở đó nghiêncứu và đề nghị các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách về bảo hộlao động đối với đơn vị mình.- Nắm chắc các diễn biến tình hình an toàn vệ sinh máy móc của thiết bị, nơi làm việcvà sự chấp hành của CB-CNV đơn vị mình. Phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các sự cố, viphạm trong phạm vi trách nhiệm của mình.- Gương mẫu chấp hành thực hiện tốt các nội quy, quy định về công tác bảo hộ laođộng, vệ sinh lao động để làm gương cho đơn vị mình làm gương thực hiện.- Kết hợp biện pháp vận động, thuyết phục, giáo dục và sử dụng các quyền hạn đượcgiao để thực hiện tốt các công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động ở đơnvị mình.Điều 3. Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Tổ chức hành chánh, Phòng kỹ thuật côngnghệ, điều hành sản xuất, tổ trưởng sản xuất, các cá nhân có tên trên và toàn thể CB-CNV cótrách nhiệm thi hành.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nơi nhận:-Như điều 3;-BCH CĐCS Công ty;-LưuGIÁM ĐỐC
Đồ án tốt nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền