Rotten Là Gì

xấu·hư·ung·tồi·luỗng·mủn·rục·ải·ủng·bất tài·khó chịu·làm bực mình·mắc bệnh sán gan·sa đoạ·thối rữa·vô giá trị·đáng ghét·đồi bại·hủ·thiu·ươn·tồi tệ

*

Most of the films Disney released in the Renaissance era were well-received, as in the film critic site Rotten Tomatoes, four out of the first five—The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, and The Lion King—have the best critical reception (with over 90% positive rerealchampionshipwrestling.comews) and are referred to among critics as the "big four", while Pocahontas has the lowest reception of Disney"s Renaissance films (with 57% of positive rerealchampionshipwrestling.comews).

Bạn đang xem: Rotten là gì


Hầu hết các phim Disney phát hành trong kỷ nguyên này đều được đón nhận tích cực, và theo như trang phê bình phim Rotten Tomatoes, bốn bộ phim đầu - Nàng tiên cá, Người đẹp và quái thú, Aladdin, và Vua sư tử nhận được phản hồi từ giới chuyên môn tốt nhất (với trên 90% phản hồi tích cực), và Pocahontas có phản hồi từ các nhà phê bình kém nhất trong số các phim thời "Phục hưng" của Disney (với 56% phiếu tích cực).
A widely respected religious figure, Jesus Christ, indicated that false religion produces bad works, just as a “rotten tree produces worthless fruit.”
Một nhân vật tôn giáo được nhiều người kính trọng, Chúa Giê-su Christ, cho biết tôn giáo sai lầm khiến người ta có những hành realchampionshipwrestling.com sai quấy, giống như “cây nào xấu thì sanh trái xấu”.
As of April 2015 it holds a "fresh" rating on film rerealchampionshipwrestling.comew aggregator site Rotten Tomatoes, with 73% (nineteen of twenty-six) critic rerealchampionshipwrestling.comews positive.
Là tháng tư năm 2015 nó nắm giữ một "ngọt" đánh giá trên phim xét trang web tập hợp Thối cà Chuavới 73% (mười chín mươi sáu) nhà phê bình nhận xét tích cực.
In creating the "anarchical" look of the Joker, Hemming drew inspiration from such countercultural pop culture artists as Pete Doherty, Iggy Pop, and Johnny Rotten.
Nhằm tạo ra tạo hình "vô chính phủ" của Joker, Hemming đã lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ phản văn hóa đại chúng như Pete Doherty, Iggy Pop và Johnny Rotten.
Her collection of short stories, Rain Darling, was produced in 1990, and a second collection of poetry, Rotten Pomerack, in 1992.
Tập truyện ngắn của bà Rain Darling, được sản xuất vào năm 1990, và một tập thơ thứ hai, Rotten Pomerack vào năm 1992.

Xem thêm: Bảng Ngọc Gal I Made A Complete Itemization Guide For Galio Mid In Season 11


Bicky thanked him heartily and came off to lunch with me at the club, where he babbled freely of hens, incubators, and other rotten things.
Bicky cảm ơn anh chân thành và đã đi ăn trưa với tôi ở câu lạc bộ, nơi ông babbled tự do của gà, vườn ươm, và những thứ thối khác.
Pointing to the importance of a supportive woman, Solomon says: “A capable wife is a crown to her owner, but as rottenness in his bones is she that acts shamefully.”
Sa-lô-môn đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một người vợ biết giúp đỡ chồng như sau: “Người đàn-bà nhân-đức <“đảm đang”, “Tòa Tổng Giám Mục”> là mão triều-thiên cho chồng nàng; còn vợ làm xấu-hổ khác nào sự mục trong xương-cốt người”.
Now, this is kind of interesting, because it tells you that you should be looking for a particular fact, which is this: nothing in the world smells like rotten eggs except S-H, OK?
Nào, điều này khá hay vì nó cho bạn biết rằng bạn nên tìm một sự thật cụ thể, đó là: không có gì trên thế giới này có mùi như trứng ung, ngoại trừ S-H, đúng không?
Now, this will keep them rotten critters from stealing our food because I made this silo 100% critter-proof.
Giờ thì điều này sẽ khiến đám sinh vật tồi đó khỏi ăn cắp thức ăn từ ta bởi bố đã làm cái hầm chứa này 100% bằng vật liệu chống ăn mòn.
Official website The Nightmare Before Christmas on IMDb The Nightmare Before Christmas at The Big Cartoon DataBase The Nightmare Before Christmas at AllMorealchampionshipwrestling.come The Nightmare Before Christmas at Box Office Mojo The Nightmare Before Christmas at Rotten Tomatoes The Nightmare Before Christmas at The Tim Burton Collective John Scalzi (August 28, 2008).
Trang web chính thức The Nightmare Before Christmas tại Internet Morealchampionshipwrestling.come Database The Nightmare Before Christmas tại Big Cartoon DataBase The Nightmare Before Christmas tại AllMorealchampionshipwrestling.come The Nightmare Before Christmas tại Box Office Mojo The Nightmare Before Christmas tại Rotten Tomatoes The Nightmare Before Christmas trên trang The Tim Burton Collective John Scalzi (ngày 28 tháng 8 năm 2008).
Rightly, a former U.S. cabinet member said: “There are just too many signs of . . . cirealchampionshipwrestling.comlization gone rotten.”
Một cựu bộ trưởng Hoa Kỳ nói rất đúng: “Có quá nhiều dấu hiệu cho thấy... nền văn minh đã bị suy đồi”.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M