Seesaw là gì

a long board that children play on. The board is balanced on a central point so that when a child sits on each end they can make the board go up và down by pushing off the ground with their feet.

Bài Viết: Seesaw là gì

Muốn học tập thêm?

Thay mới vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú Cambridge.Học phần lớn từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.

a device for children’s play that consists of a board balanced at the center, with a place at each over for a child Khủng sit on cùng push away from the ground with the feet, causing the other end to go down How can one plan the future financial viability of an organisation against a background of seesawing financial cùng economic policies? Những ý kiến của rất nhiều ví dụ đã mất hiện ý kiến của không ít chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press giỏi của rất nhiều bên cấp phép. There would have sầu bự be an enormous amount of equipment such as sand pits, chairs, tables, potties, paddling pools, climbing frames, swings, seesaws, paints, toys, picture books và wendy houses. In these last four digital projections, a large glass globe seesaws tensely baông xã và forth over a central fulcrum. The see-saw battle for control of the company between local cùng outside interests continued during the expansion of its lines inkhổng lồ the mountains. After several hours of see-saw action, the ground cover caught fire cùng forced both sides Khủng retire. Empirical với theoretical work on bipolar disorder has throughout history seesawed between psychological và biological ways of understanding.


Bạn đang xem: Seesaw là gì

*

*

Xem thêm: Ca Sĩ St Sơn Thạch Sinh Năm Bao Nhiêu, Tin Tức St Sơn Thạch 2021 Mới Nhất

*

*

Search ứng dụng tự điển của Cửa Hàng chúng tôi tức thì từ bây giờ & chắc hẳn rằng rằng các bạn không dịp làm sao trôi mất từ 1 đợt tiếp nhữa.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng cách thức nháy đúp chuột Những tiện lợi tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Ra đôi mắt Ra mắt Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ lưu giữ and Riêng tứ Corpus Những nguyên tắc sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications