Shortness of breath là gì

Trước hết, ta hoàn toàn có thể xem một có mang bên trên mạng về ‘shortness of breath’ được mô tả là ‘the feeling of not getting enough air when you are breathing’ như vậy ta thuận tiện gật đầu bề ngoài tương đương làm việc giờ Việt là ‘hụt hơi’ mà ‘hụt’ ở chỗ này Tức là thiếu’ với một có mang sản phẩm công nghệ nhì nhận định rằng ‘shortness of breath’ là … air hunger (thiếu thốn không khí), difficulty breathing (khó khăn thở) phải các bạn cóthể đồng ý nhì hình thức trên.

Bạn đang xem: Shortness of breath là gì


SHORTNESS OF BREATH (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Ở chiều giờ Anh thì ‘shortness of breath’ ở trong tự vựng nhiều nhưng thuật ngữ chăm ngành lại là ‘dyspnea’ nhưng mà tiền tố ‘dys’ là ‘difficult’/ ‘painful’ còn hậu tố ‘-pnea’ có nghĩa là ‘breathing’. Xin coi một ví dụ sau:

- When you have shortness of breath, you can't catch your breath or get enough air in your lungs. Your doctor might Hotline it dyspnea.

khi phân tích và lý giải nhì thuật ngữ bên trên, người ta tốt nói tuyệt viết ‘difficulty (in) breathing’ buộc phải chúng ta cũng có thể dùng thêm hình thức đồng nghĩa không giống ‘difficulty breathing’.

Xem thêm: Ca Sĩ Đại Nhân Sinh Năm Bao Nhiêu Ý Các Bạn Nhỉ? Hỗ Trợ Thất Nghiệp Đại Dịch

Ở một quan niệm không giống về ‘shortness of breath’ tuy thế lại khôn xiết ‘văn uống vẻ’ ‘feeling of being ‘hungry for air’ đề xuất trong trường thích hợp này có người tiêu dùng cụm từ bỏ Hán-Việt là ‘thận bất hấp thụ khí’.

BREATHLESSNESS (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Một trường đoản cú không giống ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa cùng với ‘shortness of breath’ được gọi là ‘difficulty (in) breathing’ vào ví dụ:

- Asthma causes wheezing & breathlessness.

Trong sách học tập giờ đồng hồ Anh y khoa ‘English in Medicine’ được GS,BS Trần Phương thơm Hạnh biên dịch với chú giải thấy nhiều từ bỏ ‘shortness of breath’ được dịch là ‘hụt hơi, nặng nề thở’.

THUẬT NGỮ Y HỌC CHỈ RỐI LOẠN VỀ THỞ/ HÔ HẤP

Eu.pn(o)ea /jupˈniə/: Normal breathing Thsống bình thườngA.pn(o)ea: /æpˈniə/: Temporary stopping of breathing Ngừng thởDys.pnea /dɪspˈniə/: Shortness of breath Khó thởOrtho.pnea /ɔrˈθɑpniə/: Difficult breathing except in a standing position Khó thnghỉ ngơi nằm

Oligo.pnea: Breathing that is shallower or slower, than normal. Thsinh sống nôngPoly.pnea /ˌpɒlɪpˈniːə/: Rapid breathing Thở nhanh

Hyper.pnea /ˌhaɪpərpˈniə/: Abnormally rapid or deep breathing Thở nkhô hanh, sâuHypo.pnea /haɪˈpɒpnɪə/: Abnormally shallow breathing Thở lừ đừ, nông

Brady.pnea /ˌbreɪdi:pˈnɪə/: Abnormally slow breathing. Thsinh hoạt chậmTachy.pnea /ˌtækɪpˈnɪə/: Abnormally rapid breathing Thngơi nghỉ nhanh

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88