SHUN MEANING LÀ GÌ

13. a) Có điều gì vào xuất phát của sự dối trá cùng realchampionshipwrestling.comệc đem trộm khiến cho chúng ta phải tránh rất nhiều điều này?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶPhường VỀ NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA—Anh chị tất cả tách xa những người từng ở trong tôn giáo của chính mình không?
(Psalm 119:9) Just as God’s Law commanded the Israelites khổng lồ shun cthua kém association with the Canaanites, so the Bible alerts us to the dangers of unwise association.

Bạn đang xem: Shun meaning là gì


(Thi-thiên 119:9) Giống nlỗi Luật Pháp của Đức Chúa Ttách đã chỉ định cho dân Y-sơ-ra-ên bắt buộc tránh hôn phối với dân Ca-na-an, Kinc Thánh cũng cảnh báo mang đến bọn họ biết côn trùng nguy khốn của câu hỏi kết hợp thiếu hụt sáng suốt.
(1 Corinthians 2:12; Ephesians 2:2; James 4:4) Let us, then, train our perceptive powers to lớn identify harmful associations & shun them completely.
(1 Cô-rinh-sơn 2:12; Ê-phê-sô 2:2; Gia-cơ 4:4) Vậy thì bọn họ hãy rèn luyện năng lực dìm thức để nhìn thấy số đông sự tiếp xúc tai sợ và trọn vẹn tránh xa.
Though Lindemann strongly advocated chasing Prince of Wales and destroying her, Lütjens obeyed operational orders to lớn shun any avoidable engagement with enemy forces that were not protecting a convoy, firmly rejecting the request, and instead ordered Bismarck và Prinz Eugene to head for the North Atlantic.
Cho dù Lindemann cực kỳ ước ao liên tục truy đuổi Prince of Wales với hủy diệt nó, nhưng lại Lütjens, vẫn mong tuân hành theo nhiệm vụ tránh phần nhiều cuộc chạm độ rất có thể tránh mặt được cùng với hầu hết lực lượng đối thủ không phải là đoàn tàu vận tải, kiên quyết chưng bỏ kiến nghị này cùng chỉ định đến Bismarông xã và Prinz Eugene hướng ra phía Bắc Đại Tây Dương.
God’s Word, though, teaches us to lớn shun these attitudes, offering instruction such as found at 1 Corinthians 4:7; Colossians 3:12, 13; và Ephesians 4:29.
Nhưng Lời Đức Chúa Ttránh dạy chúng ta tránh số đông cách biểu hiện này, ban cho realchampionshipwrestling.comệc khuyên bảo nlỗi có ghi nơi I Cô-rinh-tô 4:7; Cô-lô-se 3:12, 13 và Ê-phê-sô 4:29.
Paul’s counsel helped sisters khổng lồ shun such a disorderly spirit và humbly accept their position within Jehovah’s headship arrangement, particularly with regard lớn their husbands.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Cajon Cho Người Mới Bắt Đầu, (Hướng Dẫn Chơi Trống Cajon)


Lời Phao-lô khuyên ổn giúp những chị tránh gồm tinh thần thiếu chơ vơ trường đoản cú như thế với đề nghị khiêm nhịn nhường gật đầu đồng ý vai trò của bản thân mình vào sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va về quyền có tác dụng đầu, tuyệt nhất là đối với ck.
Influenced by their own parents’ divorce or by popular notions that marriage is a ball & chain that prevents personal fulfillment, some young people shun marriage.
Bị ảnh hưởng bởi vì sự ly hôn của bố mẹ mình tốt do lối suy nghĩ phổ biến rằng hôn nhân gia đình là xiềng xích mà lại ngăn trở kết quả đó cá thể, một số giới trẻ tránh hôn nhân.
(John 17:16) In preaching the good news, in shunning what is bad, & in love and consideration for one another, Jehovah’s Witnesses really are different.
Bằng giải pháp rao giảng tin tốt, lánh xa phần còn kém, yêu quý với nể vày lẫn nhau, những Nhân-bệnh Giê-hô-va cho biết quả họ khác người trần thế.
Jesus’ hearers well knew that the Jews of that day had no fraternization with Gentiles & that they shunned tax collectors as outcasts.
Những fan nghe Chúa Giê-su biết rõ rằng tín đồ Do Thái thời kia ko giao thiệp với người Dân Ngoại và xa lánh những người thâu thuế, xem họ giống như các tín đồ bị ruồng vứt.
Do you think that if I had your strength and you my fire, they would have sầu cheered for me & shunned you when we were younger?
Em gồm suy nghĩ giả dụ em là em trai còn chị là anh trai thì em sẽ ảnh hưởng snạp năng lượng đuổi chứ không cần phải chị Khi ta còn nhỏ đâu.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M