Sở giáo dục và đào tạo bắc giang đề thi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (244.35 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Sở giáo dục và đào tạo bắc giang đề thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBẮC GIANGHƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 2NĂM HỌC 2015  2016MÔN: TOÁN LỚP 11Chú ý : Dưới đây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làmcủa học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì chấm vàcho điểm từng phần tương ứng.Câua1bNội Dunglim  2 x  x   3Điểm2x 11,25322x  3
x 2lim limx  x  5x 51x1,25f(2) = 50,25lim f ( x)  lim  x  2 x  3  52x  2a0,25x 2lim f ( x)  lim  7  x   5x  2
0,25x 2 lim f ( x)  lim f ( x)  f (2)  5x 22b3x 20,25Suy ra hàm số f(x) liên tục tại x = 2.TXĐ:ay "  2cos x  2cos 2 x  40,25y "  0  cos x  cos 2 x  2  0  2cos 2 x  cos x  3  0cos x  1 x  k 2  k   .
cos x   3 (vn)2TXĐ :y "  3x2  2 x  1  2mM (1;3  2m), y"(1)  6  2m0,25Phương trình tiếp tuyến d của (C) tại M làb0,50,250,25y  (6  2m).(x 1)  3  2m  y  (6  2m) x  30,5Đường thẳng d đi qua A  2;5 suy ra được m=10,5SE4
CAHBaTừ giả thiết suy ra SH  ( ABC)  SH  AB (1)Tam giác ABC đều có H là trung điểm của AB nên CH  AB (2)Từ (1) và (2) ta có AB  (SHC )0,50,50,5Tam giác ABC đều cạnh a có CH là trung tuyến nênbCH 0,25a 32
a2Theo a) ta có AB  SC ,Kẻ AE  SC,( E  SC)  BE  SCTừ đó ((SAC ),(SBC))  ( AE, BE)Tam giác SHC vuông tại H nên SH  SC 2  CH 2 0,50,25Tam giac SHC vuông tại H có HE là đường caonên HE.SC  SH .HC  HE c cos AEH a 37a AE  AH 2  HE 2 440,25217Tam giác ABE có H là trng điểm của AB, HE vuông góc với AB nên
tam giác EAB cân tại E nên11cos AEB  2cos AEH  1    cos(( SAC ), ( SBC )) 7722Từ x  4 y  1  x  2 y  2  0Đặt: x  sin t , 2 y  cos t2sin t  costTa có P 2sin t  2cos t  40,252 (2P  2)sin t  (2P  1)cos t  4P5Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi (2P  2)2  (2P  1)2  16 P20,250,25 8P 2  4 P  5  0

*
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn Tiếng Anh Lớp 7 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG 7 3 102

Xem thêm: Almond Là Gì? Thành Phần, Công Dụng Và Cách Sử Dụng Almond Almond Là Gì

*
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 doc 5 3 18
*
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (2012 – 2013) Môn thi: Toán - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG doc 2 579 1
*
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC- HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 ppt 6 829 2
*
Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang 11 1 5
*
Files - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 12 header 11 212 0
*
Files - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 12 headerDTQG 5 204 0
*
Files - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 6 133 0
*
Files - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2. 896TB 2 112 0
*
Files - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 3. 42TB 2 133 0