SO SÁNH CƯƠNG LĨNH THÁNG 2 VÀ LUẬN CƯƠNG THÁNG 10

So sánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng


Nội dung của Cương lĩnh chính trị

– Mục tiêu chiến lược: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản


– Nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra Chính phủ công, nông, binh; tổ chức ra quân đội công-nông.

Bạn đang xem: So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

– Về lực lượng cách mạng

+ Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc và các cá nhân yêu nước thuộc tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ.


+ Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng

– Về phương pháp cách mạng: Bạo lực cách mạng gồm có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

– Về đoàn kết quốc tế: Đoàn kết chặt chẽ với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.

– Vai trò lãnh đạo của Đảng: Nhân tố quyết định nhất đến CMVN: có đường lối đúng; CNMLN là nền tảng tư tưởng; thâu phục giai cấp công nhân vào Đảng…


*

Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Trước khi đi đến những sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 thì chúng ta tìm hiểu từ phần nhé!


Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên

Năm 1929, bối cảnh trong nước và quốc tế có diễn biến phức tạp. Các phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh. Trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.

Ở nước ta, ba tổ chức cộng sản lần lượt xuất hiện đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Song cả ba tổ chức đều hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. Điều đó gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng.


Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Gọi chung là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.


*

Sự ra đời của luận cương tháng 10 năm 1930

Hoàn cảnh lịch sử

Sau hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh và điều lệ của Đảng được bí mật đưa vào quần chúng, phong trào CM phát triển mạnh mẽ.4/1930 đồng chí Trần Phú từ Matxcơva về nước và được bầu vào BCH Trung ương lâm thời và được giao soạn thảo Luận cương chính trị.

Nội dung luận cương chính trị 10/1930


Đổi tên thành ĐCS Đông Dương.Thông qua luận cương mới.Phương hướng chiến lược: Lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, có tính chất thổ địa và phản đế. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường XHCN.Về mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương: Một bên là thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản và Đế quốc.Tính chất của cách mạng Đông Dương: Lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. Sau đó phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản tiến thẳng lên con đường XHCN.Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong kiến để thực hành thổ địa cách mạng triệt để và đánh đổ đế quốc làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.Luận cương nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”.Về lực lượng cách mạng: GCVS và ND là hai động lực chính nhưng vô sản có cầm quyền thì cách mạng mới thắng lợi được.Các giai cấp khác: TS thương nghiệp và công nghiệp đứng về phía đế quốc, bộ phận thủ công nghiệp trong giai cấp tiểu TS có thái độ do dự, tiểu TS thương gia không tán thành cách mạng, tiểu TS trí thức có xu hướng cải lương.Về phương pháp cách mạng: Nhấn mạnh sự cần thiết phải dùng bạo lực cách mạng.Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới. Vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới. Nhất là vô sản Pháp, với quần chúng cách mạng ở các nước thuộc địa.


*

Chúng ta cùng đi phân tích chi tiết vào sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 phần 2 ngay nhé!


*
Reply
*
9
*
0
*
Chia sẻ
*

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự giống nhau giữa tổ chức ASEAN và Liên minh châu Âu

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự giống nhau giữa tổ chức ASAEN và Liên minh châu Âu (EU)? ...

Xem thêm:


Sự khác nhau giữa factory và plant

Sự khác biệt giữa nhà máy và nhà máy ự khác biệt chính - Mill v FactoryMill và Factory là hai từ thường bị nhầm lẫn là một và giống nhau mặc dù ...


So sánh lễ hội truyền thống và festival

Sự khác biệt giữa Hội chợ và Lễ hội Hội chợ và lễ hội là hai ự kiện công cộng mà hầu hết chúng ta đều thích thú. Tuy nhiên, nhiều người ...


Sự khác nhau giữa vitamin d và d3

Sự khác biệt giữa Vitamin D và Vitamin D3 Vitamin D và Vitamin D3Vitamin D giúp cơ thể duy trì mức độ canxi và là cần thiết cho ức khỏe của xương. Nó ...


So sánh đại lý thương mại và đại diện thương mại?

So sánh đại lý thương mại và đại diện cho thương nhân Tổng đài tư vấn pháp luật 02466565366Khi tìm hiểu và áp dụng pháp luật về thương mại, người ta ...


So sánh giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và bằng tòa án

So sánh hình thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và tòa ánNội dung bài viết -Khái niệmGiống nhauKhác nhauTrọng tài đã và đang là phương ...


So SánhSo sánh
Sự khác nhau giữa mua lại và sáp nhập

Phân biệt sáp nhập và mua lại Công ty Luật ...


So SánhSự khác nhau
So sánh nuôi de và nuôi bò

Không bán được dê, nông dân chuyển hướng chăn nuôi bò, gàDê tới thời điểm xuất bán bị ép giá, lỗ vốn thậm chí không có người mua, nhiều nông dân trên ...


So sánh giao thông Hà Nội và Sài Gòn

Qua những bức ảnh dưới đây chúng ta sẽ thấy những điểm khác nhau trong việc đi lại của người dân sống tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. ...


Sự khác nhau giữa insane và crazy

Sự khác biệt chính - Crazy vs Insane Hai từ điên và điên có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong hầu hết các trường hợp vì chúng là từ đồng nghĩa. ...