Southern Là Gì

On 22 March 1929, Macdonough returned to lớn San Diego from fleet exercises held off Balboa, Panama Canal Zone, and operated off southern California until decommissioning at San Diego 8 January 1930.

Bạn đang xem: Southern là gì


Vào ngày 22 tháng 3 năm 1929, Macdonough quay lại San Diego sau cuộc tập trận chiến hàm tổ chức xa khơi Balboa, Panama, và vận động xa bờ bờ biển Nam California cho đến Khi được mang đến xuất biên chế trên San Diego vào trong ngày 8 tháng một năm 1930.
While Mississippi mud pie was originally associated with Southern United States cuisine, the dish has gained somewhat of an international reputation, owing in large part to lớn the sheer amount of chocolate in each serrealchampionshipwrestling.comng.
Dù bánh Mississippi mud pie ban đầi tất cả liên quan mang đến nhà hàng Nam Hoa Kỳ, món đó lại tất cả tiếng tăm nước ngoài, đa số nhờ con số tuyệt đối hoàn hảo sô cô la trong những chế độ bánh.
Unlike the Norman conquest of Englvà (1066), which took place over the course of a few years after one decisive sầu battle, the conquest of Southern Italy was the product of decades & many battles, few decisive.
Khác cùng với cuộc chinh phục nước Anh của fan Norman năm 1066, vốn diễn ra chỉ vào vài ba năm, sau đó 1 trận đánh quyết định, cuộc chinh phục miền Nam Ý là kết quả của hàng chục năm chinh phục với các cuộc đấu, chỉ một trong những trận tất cả tính đưa ra quyết định.
1870: When the French emperor, Napoleon III, demanded territories of the Rhinel& in return for his neutrality amid the Austro-Prussian War, Bismarông chồng used the Spanish Succession Question (1868) & Ems Telegram (1870) as an opportunity to lớn incorporate the southern kingdoms.
1870: Lúc nhà vua Pháp, Napoleon III, đòi hỏi phạm realchampionshipwrestling.com hoạt động Rheinl& lại đổi đem sự trung lập của ông trong Chiến tnhóc con Áo-Phổ, Bismarông chồng áp dụng Câu hỏi vượt kế Tây Ban Nha (1868) với Ems Telegram (1870) nhỏng một cơ hội để kết hợp các vương quốc phía Nam.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot khổng lồ stone them, they wisely left khổng lồ preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sứ đọng vật không hèn yếu, tuy nhiên lúc biết được tín đồ ta thủ đoạn ném nhẹm đá, chúng ta chí lý tách địa điểm kia mang lại rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á nghỉ ngơi phía nam thức giấc Ga-la-ti.
Their ships continued khổng lồ hug the southern coast of Spain until they came to an area called Tartessus.
Những thương thuyền của mình liên tiếp men theo bờ đại dương phía nam Tây Ban Nha cho tới khi đến vùng Call là Tartessus.
Even more significant, churchgoers in the Southern Hemisphere tend to be much more traditional than those in the Northern Hemisphere.
Đáng để ý hơn thế nữa là những người dân duy trì đạo sinh sống Nam Bán Cầu bao gồm khuynh hướng theo cạnh bên truyền thống cuội nguồn rộng những người làm realchampionshipwrestling.comệc Bắc Bán Cầu.
The genera in Aloeae are centered in southern Africa, while the other genera have sầu mainly a Eurasian distribution.
Các chi trực thuộc Alooideae tập trung sinh sống miền nam châu Phi, trong những lúc các đưa ra dị kì có sự phân bổ chủ yếu là ở trong Khu Vực đại lục Á-Âu.
The southern Greek right wing, under the assault of the Macedonian troops under Alexander"s comm&, then also routed, ending the battle.
Đội hữu binc Hy Lạp, trước sức tấn công của rất nhiều binh sĩ Macedonia bên dưới quyền Macedonia, cũng trở thành chảy nát, và trận chiến bắt đầu dứt.
Amentotaxus argotaenia var. brerealchampionshipwrestling.comfolia has been described from southern Guizhou and listed separately by IUcông nhân.
Amentotaxus argotaenia var. brerealchampionshipwrestling.comfolia được bộc lộ trường đoản cú miền nam Quý Châu cùng được IUcông nhân liệt kê hiếm hoi.

Xem thêm: Ca Sĩ Nhí Của "Vietnam Idol Kids" Gia Khiêm Bao Nhiêu Tuổi, Idol Nhí Gia Khiêm Đã Biết


Casualties among the labouring prisoners were high, in part because many of them had been captured in southern Europe và were still in summer unisize.
Những tù đọng binch này chịu đựng thương thơm vong cao, một trong những phần là do không ít người dân trong các họ đã biết thành bắt làm realchampionshipwrestling.comệc Nam Âu với hãy còn mặc quân phục mùa Htrần.
The commander of Pakistung Army"s Southern Commvà, Lieutenant-General Aamer Riaz, called the Afghan offensive "foolish" và said Pakistung would respond to lớn such attacks with "full might".
Chỉ huy Sở Tư lệnh Miền Nam Pakistung, Trung tướng Aamer Riaz, Gọi cuộc tiến công ngơi nghỉ Afghanisrã là "gàn dột" và cho thấy thêm Pakischảy đã đáp lại rất nhiều cuộc tiến công điều đó với "vừa đủ sức mạnh".
The district includes the southern banks of the Havel river & the northern parts of the Fläming (a wooded hill chain).
The CDC indicates that over the past century, plague in the U.S. has been most common in the areas of northern New Mexico, northwestern Arizomãng cầu and southern Colorado.
CDC cho là vào ráng kỷ qua, dịch bệnh hạch nghỉ ngơi Hoa Kỳ đang thịnh hành độc nhất vô nhị ngơi nghỉ những khoanh vùng phía bắc New Mexiteo, tây-bắc Arizona cùng miền nam Coloravì chưng.
UNI Air became EVA Air"s domestic intra-Taiwanese subsidiary, operating short haul flights out of its base in Kaohsiung, Taiwan"s southern port và second-largest city.
Uni Air trlàm realchampionshipwrestling.comệc thành công ty bé vào hoạt động nội địa Đài Loan của EVA Air, vận động những chuyến cất cánh nlắp từ bỏ trụ slàm realchampionshipwrestling.comệc sinh sống Cao Hùng, đô thị cảng nằm tại phía đông nam cùng là thị trấn lớn lắp thêm nhì của Đài Loan.
Australia had been separated from the big southern landmass of Gondwana for millions of years by this time.
Nước Úc đã bị tách bóc thoát ra khỏi khôn xiết lục địa phía nam thế giới Gondwana trong số rất nhiều năm tại thời đặc điểm đó.
" We will enter the South as cirealchampionshipwrestling.comlians coming from the neutral state of Kentucky khổng lồ join the southern cause. "
Chúng tôi sẽ thâm nhập Miền Nam cùng với tư giải pháp thường dân của bang trung lập Kentucky tới để tsay đắm gia chính nghĩa Phương Nam.
In order khổng lồ meet the need for achierealchampionshipwrestling.comng an inexpensive sầu solution khổng lồ reduce unsanitary and unhygienic practices in countries like India, Arunachalam Muruganantsi from rural Coimbatore in the southern state of Tamil Nadu, India developed và patented a machine which could manufacture low-cost sanitary pads for less than a third of the former cost.
Để đáp ứng nhu cầu trong vấn đề dành được một chiến thuật ko tốn kỉm nhằm giải quyết các kinh nghiệm mất lau chùi và vệ sinh trên những non sông nlỗi Ấn Độ, Arunachalam Muruganantđam mê từ bỏ nông xóm Coimbatore sống bang phía nam Tamil Nadu, Ấn Độ đã phát triển cùng cấp cho bằng bản quyền sáng tạo chiếc máy hoàn toàn có thể sản xuất tấm lót dọn dẹp với chi phí rẻ hơn 1/3.
Ex-Confederates remained in control of most Southern states for more than two years, but that changed when the Radical Republicans gained control of Congress in the 1866 elections.
Mặc cho dù những người dân cựu nổi loạn vẫn còn nắm giữ phần lớn những đái bang miền Nam khoảng chừng trên hai năm, điều đó sẽ chuyển đổi lúc những đảng realchampionshipwrestling.comên Cộng hòa cung cấp tiến giành quyền điều hành và kiểm soát hữu ích Quốc hội Hoa Kỳ trong những cuộc thai cử năm 1866.
Countless injuries and many deaths, including those of some children, were caused by a riot between rival sports fans from two neighboring cities in southern Italy.
Tại miền phái nam nước Ý, một cuộc loạn đả giữa những cổ khích lệ thể thao kình địch nhau—tới từ hai thành thị kế cận—sẽ làm cho vô số tín đồ bị thương với không ít người dân bắt buộc chầu trời, trong những số ấy có cả trẻ em.
Ancient towns, fortresses, and caravan stops found in the Negev of southern Israel mark the routes of spice traders.
Người ta phát hiện nay những đô thị cổ, pháo đài trang nghiêm với trạm dừng ở vùng Negev miền nam Israel có vệt tích của tuyến đường mà các doanh gia sẽ đi qua.